JYK Yhteystiedot

Yhteystiedot

Lisää yhteystietoja:

Opiskelijahuoltohenkilöstö

Maiju Juvonen terveydenhoitaja 013 330 5741/050 913 5827 maiju.juvonen@siunsote.fi
Marjo Haiko ravintopalveluiden yhteyshenkilö 050 354 8987 marjo.haiko@polkkaoy.fi
Jari Saksa koulupsykologi 050 432 7112 jari.saksa@siunsote.fi
Marianne Rönkkö kuraattori 013 330 5952/050 440 8234 marianne.ronkko@siunsote.fi