JYK Opiskelu

Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukio – Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit opiskella kolmella eri linjalla. Suurin linja on yleislinja, ilman mitään erityistä painotusta. Vuosittain yleislinjalle otetaan 144 opiskelijaa. Musiikin ja ilmaisun linjalle paikkoja on vuosittain on 26 ja urheilulinjalle (erityinen koulutustehtävä, urheilulukio) 40 paikkaa.

Opintojaksot

Lukion oppimäärä on 75 kurssia / 150 opintopistettä. Lukiossa opiskelet seuraavia kursseja/ opintojaksoilla:

 • pakollisia kursseja / pakollisia opintojaksoja
 • syventäviä kursseja /valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja
 • soveltaviakursseja / koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja

Pakolliset kurssit/opintojaksot ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava (poikkeuksena esimerkiksi urheilulukiolaiset, jotka saavat huojennuksia pakollisista kursseista/opintojaksoista).

Syventävät kurssit/valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin/opintojaksoihin liittyviä jatko-opintoja, joista voit valita omiin opintoihisi sopivia. Ylioppilaskirjoituksissa kysymyksiä tulee myös syventävistä kursseista/valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista. Syventäviä kursseja/valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja päättötodistuksessa tulee olla vähintään 20 opintopistettä.

Soveltavien kurssien/ koulukohtaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee eri lukioissa. JYKin koulukohtaisten soveltavien/valinnaisten kurssien/opintojaksojen tarjonta on meillä Pohjois-Karjalan suurinta. Voit valita tarjonnasta juuri sinun tarpeisiisi sopivia opintoja. Koulukohtaisia valinnaisia  opintojaksoja ovat myös eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Paikalliset soveltavat kurssit/ koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot  voivat olla:

 • menetelmäopintojaksoja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä opintojaksoja
 • teemaopintoja/temaattisia opintoja
 • paikallisten korkeakoulujen tarjoamia kursseja (Karelia, Itä-Suomen yliopisto)
 • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja, esimerkiksi kirjoitettavien aineiden abeille suunnattuja opintojaksoja tai mm. konservatorion kursseja
 • Muiden lukioiden tarjoamia soveltavia kursseja/opintojaksoja tai muita lukion opetussuunnitelmaan liittyviä opintojaksoja tai opintoja (mm. valmentaja-opinnot, isoskoulutukset yms.).  

Soveltaviin kursseihin/opintojaksoihin voi lisäksi kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Soveltavista kursseista voit valita itsellesi sopivia.

Opinto-ohjausta lukio-opintoihin

Saat opintojen aikana ohjausta opiskeluusi ja valintojesi tueksi. Ohjauksen avulla ymmärrät erilaisten lukioaikaisten valintojesi vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi laadit itsellesi henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään

 • opiskelusuunnitelman
 • ylioppilastutkintosuunnitelman
 • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Lukio-opintojen alussa sinut perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Lukioaikana voit tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Lukio-opintojen loppuvaiheessa saat tietoa lukion jälkeisistä jatko-opinnoista.

Lukiodiplomit

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit suorittaa muiden opintojen ohella lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa, kuten käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa.

Voit suorittaa opintoja myös etänä

Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen määrätty kurssi tai sen osa myös itsenäisesti työskennellen esimerkiksi etäopetuksena. Tarkempia tietoja itsenäisestä opiskelusta ja oppiaineista saa mm. opinto-oppaasta, opinto-ohjaajilta sekä opettajilta.

Jos tarvitset tukea

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea järjestetään myös lukiossa. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jäämisestä. Jokaisella opiskelijalle annetaan mahdollisuus onnistua ja kehittyä oppimisessa.