Opiskelu Jykissä

JYK Opiskelu

Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukio – Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit opiskella kolmella eri linjalla. Suurin linja on yleislinja, ilman mitään erityistä painotusta. Vuosittain yleislinjalle otetaan 144 opiskelijaa. Musiikin ja ilmaisun linjalle paikkoja on vuosittain on 26 ja urheilulinjalle (erityinen koulutustehtävä, urheilulukio) 40 paikkaa.

Opintojaksot

Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. Lukiossa opiskelet seuraavia opintojaksoja:

  • pakollisia opintojaksoja
  • valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja
  • koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja

Pakolliset opintojaksot ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava (poikkeuksena esimerkiksi urheilulukiolaiset, jotka saavat huojennuksia pakollisista opintojaksoista).

Syventävät valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin liittyviä jatko-opintoja, joista voit valita omiin opintoihisi sopivia. Ylioppilaskirjoituksissa kysymyksiä tulee myös syventävistä valtakunnallisista valinnaisista opintojaksoista. Valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja päättötodistuksessa tulee olla vähintään 20 opintopistettä.

Koulukohtaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee eri lukioissa. JYKin koulukohtaisten valinnaisten opintojaksojen tarjonta on meillä Pohjois-Karjalan suurinta. Voit valita tarjonnasta juuri sinun tarpeisiisi sopivia opintoja. Koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja ovat myös eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Paikalliset soveltavat koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot voivat olla:

  • menetelmäopintojaksoja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä opintojaksoja
  • teemaopintoja/temaattisia opintoja
  • paikallisten korkeakoulujen tarjoamia opintoja (Karelia, Itä-Suomen yliopisto)
  • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja, esimerkiksi kirjoitettavien aineiden abeille suunnattuja opintojaksoja tai mm. konservatorion opintoja
  • Muiden lukioiden tarjoamia soveltavia opintojaksoja tai muita lukion opetussuunnitelmaan liittyviä opintojaksoja tai opintoja (mm. valmentaja-opinnot, isoskoulutukset yms.).  

Valinnaisiin opintojaksoihin voi lisäksi kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Näistä voit valita itsellesi sopivia.

Lukiodiplomit

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit suorittaa muiden opintojen ohella lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa, kuten käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa.