JYK Opiskelu

Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukio – Opiskelu

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit opiskella kolmella eri linjalla. Suurin linja on yleislinja, ilman mitään erityistä painotusta. Vuosittain yleislinjalle otetaan 140 opiskelijaa. Musiikin ja ilmaisun linjalle paikkoja on vuosittain on 30 ja urheilulinjalle (erityinen koulutustehtävä, urheilulukio) 40 paikkaa.

Kurssit

Lukiossa opiskelet seuraavia kursseja:

  • pakollisia kursseja
  • syventäviä kursseja
  • soveltavia kursseja.

Pakolliset kurssit ovat sellaisia, jotka kaikkien opiskelijoiden on opiskeltava (poikkeuksena esimerkiksi urheilulukiolaiset, jotka saavat huojennuksia pakollisista kursseista).

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, joista voit valita omiin opintoihisi sopivia. Ylioppilaskirjoituksissa kysymyksiä tulee myös syventävistä kursseista. Syventäviä kursseja päättötodistuksessa tulee olla vähintään 10 kurssia.

Soveltavien kurssien tarjonta vaihtelee eri lukioissa. JYKin soveltavien kurssien tarjonta on Pohjois-Karjalan suurinta. Voit valita tarjonnasta itsellesi sopivia opintoja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit ja taiteiden väliset kurssit. Paikalliset soveltavat kurssit voivat olla:

  • menetelmäkursseja tai aineksia eri oppiaineista sisältäviä kursseja
  • paikallisten korkeakoulujen tarjoamia kursseja (Karelia, Itä-Suomen yliopisto)
  • muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja, esimerkiksi kirjoitettavien aineiden abikursseja tai mm. konservatorion kursseja
  • Muiden lukioiden tarjoamia soveltavia kursseja tai muita lukion opetussuunnitelmaan liittyviä kursseja tai opintoja (mm. valmentaja-opinnot, isoskoulutukset yms.).  

Soveltaviin kursseihin voi lisäksi kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Soveltavista kursseista voit valita itsellesi sopivia.

Opinto-ohjausta lukio-opintoihin

Saat opintojen aikana ohjausta opiskeluusi ja valintojesi tueksi. Ohjauksen avulla ymmärrät erilaisten lukioaikaisten valintojesi vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi laadit itsellesi henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään

  • opiskelusuunnitelman
  • ylioppilastutkintosuunnitelman
  • jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Lukio-opintojen alussa sinut perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Lukioaikana voit tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Lukio-opintojen loppuvaiheessa saat tietoa lukion jälkeisistä jatko-opinnoista.

Lukiodiplomit

Joensuun yhteiskoulun lukiossa voit suorittaa muiden opintojen ohella lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa, kuten käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa, teatteritaiteessa ja kuvataiteessa.

Voit suorittaa opintoja myös etänä

Lukiossa on mahdollista opiskella jonkin oppiaineen määrätty kurssi tai sen osa myös itsenäisesti työskennellen esimerkiksi etäopetuksena. Tarkempia tietoja itsenäisestä opiskelusta ja oppiaineista saa mm. opinto-oppaasta, opinto-ohjaajilta sekä opettajilta.

Jos tarvitset tukea

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea järjestetään myös lukiossa. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jäämisestä. Jokaisella opiskelijalle annetaan mahdollisuus onnistua ja kehittyä oppimisessa.

YHTEYSTIEDOT

RIITTA RAUMA

APULAISREHTORI / RUOTSIN KIELEN LEHTORI
 050 410 9152
riitta.rauma@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute