"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Internetin kuulutukset täydentävät virallista kuulutusten ilmoitustaulua, jolla kaupungin kuulutukset ja ilmoitukset ovat täydellisinä.

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 22.08.2013

Lisätietoja kuulutuksista

Kaupungintalon ilmoitustaulu
Arja Metso
Toimistosihteeri
Puh. 050 408 2652
arja.metso@jns.fi

Nettisivujen kuulutukset
Ritva Nevalainen
Viestintäsihteeri
044 576 7207
ritva.nevalainen@jns.fi