KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus Höytiäisen Kanava-alueen osakaskunnalle, kuulutus

Ilmoitus Höytiäisen Kanava-alueen osakaskunnalle

Joensuun kaupunki on ostanut vuonna 2022 Pilkon ja Marjalan kaupunginosien välissä sijaitsevat yhteiset alueet:

  • Talo n:o 17 yhteisalue Höytiäisen kanavassa (167-401-876-2)
  • Höytiäisen kanavauoma (167-401-876-3)

Yhteisten alueiden sijainti opaskartalla

Näiden yhteisten alueiden rahavarat jaetaan osakkaille omistusosuuksien mukaisesti. Rahavarojen jakamisesta on päätetty Kanava-alueen osakaskunnan kokouksessa 23.3.2022.

Osakkaiden on laitettava tilinumerot tiedoksi Joensuun kaupungin taloussihteeri Mervi Nousiaiselle 13.5.2024 klo 14.00 mennessä:

Tilinumeron annon yhteydessä on mainittava osakaskiinteistön kiinteistötunnus ja omistajan tiedot. Yhteisomisteisen kiinteistön osuusmaksu maksetaan yhden omistajan tilille. Kuolinpesän osuusmaksu maksetaan joko kuolinpesän tai pesänhoitajan tilille.

Jos tilinumero ei ole kaupungin tiedossa määräaikaan mennessä, osuusmaksua ei makseta.

Kiinteistötoimitus

Kun rahavarat on jaettu, pidetään lohkomistoimitus (toimitus n:o 167-2023-1). Toimituksen tarkoituksena on muodostaa edellä mainitut yhteiset alueet tilaksi, vapauttaa muodostettava kiinteistö osakaskiinteistöihin kohdistuvista kiinnityksistä sekä lakkauttaa yhteisten alueiden osakasluettelot.

Lähetämme kutsun kiinteistötoimitukseen yhdelle osakaskunnan osakkaalle. Lisäksi julkai-semme kutsun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/kuulutukset sekä paikallislehti Karjalan Heilissä.

Lisätiedot: Sanna Seppänen, puh. 050 566 4202, sanna.seppanen@joensuu.fi

Joensuu 24.4.2024

SomeShare