KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupa myönnetty Tuupovaaran Sulkuvaaralle

Maa-aineslupa myönnetty Tuupovaaran Sulkuvaaralle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on kokouksessaan 17.4.2024 § 18 myöntänyt seuraavan maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan:

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Tuupovaaran kylä, tila Sulkuvaara RN:o 8:10 (167-421-8-10)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee noin 7 kilometrin päässä Tuupovaaran taajamasta Hoikantieltä erkanevan metsäautotien varrella

Samalla myönnettiin MAL 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Maa-aineslupa myönnettiin soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi 43 000 k-m3 kokonaisottomäärälle. Ottamisalueen pinta-ala on 1 ha ja alin ottamistaso on +148 (N2000).

 

Päätös on nähtävillä 18.4.2024 - 27.5.2024 yleisessä tietoverkossa Joensuun kaupungin verkkosivuilla rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousasiakirjoissa.

Kuulutus on julkaistu yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla 18.4.2024. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Valitusaika päättyy 27.5.2024

 

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg p. 050 311 6297, liina.lindberg@joensuu.fi

SomeShare