KUULUTUKSET

angle-left Ilmoitus kuuluttamisesta, Valio Oy:n Joensuun tehtaan ympäristöluvan nro 33-2020 lupamääräyksen 3 mukainen esitys raja-arvoista viemäriin johdettaville vesille ja selvitys viemäriin johdettavien häiriöpäästöjen vähentämismahdollisuuksista sekä jatkuvatoimisen tarkkailun tehostamisesta, Joensuu

Ilmoitus kuuluttamisesta, Valio Oy:n Joensuun tehtaan ympäristöluvan nro 33-2020 lupamääräyksen 3 mukainen esitys raja-arvoista viemäriin johdettaville vesille ja selvitys viemäriin johdettavien häiriöpäästöjen vähentämismahdollisuuksista sekä jatkuvatoimisen tarkkailun tehostamisesta, Joensuu

ISAVI_4131_2022_Ilmoitus päätöksestä kuntaan_2023

23.4.2024

Itä-Suomen aluehallintovirasto

SomeShare