KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Pirttivaaralla

Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Pirttivaaralla

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon. Toiminnalle haetaan myös MAL 21 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Pirttivaara, tila Metsälä RN:o 8:1 (167-438-8-1)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Pirttivaaran pohjoispuolella, alueelle liikennöidään olemassa olevaa tieyhteyttä käyttäen Huutokalliontien kautta

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 50 000 k-m³ ja arvioitu vuotuinen otto 5000 k-m³. Kyseessä on olemassa olevan ottamistoiminnan jatkaminen. Ottamisalueen pinta-ala on 2,9 ha. Alin ottamistaso on +136 (N2000). Ottoalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Asiakirjat ovat nähtävillä 19.4.–27.5.2024 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.joensuu.fi/kuulutukset

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 27.5.2024. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen PL 59, 80101 Joensuu tai sähköpostitse kirjaamo@joensuu.fi.

Sijaintikartta

Ottamissuunnitelma

Suunnitelmakartat

Maa-aineslupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

 

SomeShare