KUULUTUKSET

angle-left Maa-aineslupahakemus vireillä Ukkolassa

Maa-aineslupahakemus vireillä Ukkolassa

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon. Toiminnalle haetaan myös MAL 21 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija:           Maansiirto Tikka Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kiinteistö:      Joensuun kaupunki, Eno, tila Honkala RN:o 2:39 (167-435-2-39)

Sijainti:          Ottamisalue sijaitsee Ukkolassa Petrontien varrella

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 4 vuoden ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 3 000 k-m³ ja arvioitu vuotuinen otto 750 k-m³. Kyseessä on uusi maa-ainestenottoalue. Ottamisalueen pinta-ala on 0,25 ha.  Alin ottamistaso on +110 (N2000). Ottoalue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle.

Asiakirjat ovat nähtävillä 25.4.–3.6.2024 yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.joensuu.fi/kuulutukset

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset asiaan tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 3.6.2024. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen PL 59, 80101 Joensuu tai sähköpostitse kirjaamo@joensuu.fi

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Liina Lindberg 050 311 6297 liina.lindberg@joensuu.fi

Sijaintikartta

Maa-aineslupahakemus

Ottamissuunnitelmakartta

Ilmakuva

SomeShare