Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO) Pielisjoen koulussa

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen opetus tekee työelämää tutuksi jo peruskoulussa. Opinnoissa vuorottelevat opetus koululla ja työssäoppimisjaksot työpaikoilla. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden työelämätaitoja ja omien vahvuuksien tunnistamista, luodaan joustavia opiskelupolkuja sekä monipuolistetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

Mitä tarkoittaa TEPPO?

TEPPO on 8.- ja 9.-luokkalaisten joustavaa työelämäpainotteista perusopetusta. Yhteensä työssäoppimisjaksoja on noin 5–7 viikkoa kouluvuoden aikana. Muun ajan TEPPO-oppilas suorittaa yläkoulua ja opiskelee opetussuunnitelman mukaisesti oman luokkansa mukana omassa lähikoulussaan. Jokainen TEPPO-oppilas saa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.

TEPPO:ssa tavoitteena on tukea nuorten omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, toimijuutta ja päätöksentekotaitoja. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista.

TEPPO sopii kenelle tahansa riippumatta siitä, onko oppilaalla peruskoulun jälkeen tavoitteena siirtyä ammatillisiin vai lukio-opintoihin. TEPPO hyödyttää myös sellaista oppilasta, jonka tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä selkiytymättömät. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta.

Joustavassa työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Joensuun seudun perusopetuksen opetussuunnitelmaa. TEPPO-opetusta ohjaa koululla TEPPO-opinto-ohjaaja, ja sitä tukee koulun moniammatillinen tiimi.

TEPPO lyhyesti:

 • Oppilailla 5–7 viikkoa työssäoppimisjaksoja lukuvuoden aikana
 • Muutoin oppilaat opiskelevat oman luokkansa mukana lukujärjestyksensä mukaisesti
 • Oppilaat osallistuvat TEPPO-opiskelua tukevaan valinnaisaineiseen
 • Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen muoto, koulussa TEPPO-opinto-ohjaaja
 • TEPPO-ohjelma on tarjolla Pielisjoen koululla lukuvuonna 2024–25 sekä 8.-luokkalaisille että 9.-luokkalaisille oppilaille

TEPPO:n hakukriteerit ovat seuraavat

 • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
 • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
 • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessaan
 • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa TAI
 • oppilas kaipaa monipuolisuutta tai lisähaastetta opintoihinsa
 • oppilaan huoltajat ovat sitoutuneet joustavan työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen.

Hakuprosessi ja aikataulu

Keväällä 2024 haetaan lukuvuoden 2024–25 toimintaan. Hakuaika on 11.3. - 28.3.2024. Haku TEPPO:on tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Hakea voivat nykyiset Pielisjoen koulun 7.- ja 8.-luokkalaiset. Hakuprosessissa hakija ja hänen huoltajansa haastatellaan koululla.

Huoltaja ja nuori yhdessä täyttävät Wilma-hakulomakkeen, joka löytyy huoltajan Wilma-tunnuksen alta. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksessa automaattisesti.

Hakuajan päätyttyä koulussa selvitetään moniammatillisesti ja koulun linjaamalla tavalla hakijoiden soveltuvuus TEPPO-opiskeluun. Lisäksi hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan. Haastattelemassa on aina kaksi koulun opettajaa tai muuta asiantuntijaa. Päätökset oppilasvalinnasta tehdään ja tiedotetaan hakijoiden huoltajille toukokuussa 2024. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen kirjattuihin tietoihin sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun.

Lukuvuoden alettua TEPPO:on on jatkuva haku, jos koulun TEPPO-toiminnassa on vapaita oppilaspaikkoja.

Lisätietoja saa Pielisjoen koulun rehtori Jouni Partilta tai opinto-ohjaaja Heli Vataselta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.

 

Mr. Jouni Partti
Rehtori/ Principal, Pielisjoen koulu
Sirkkalantie 12A (4. krs, huone A402)
80100 Joensuu
tel. 050 540 3302
jouni.partti@joensuu.fi

Heli Vatanen
Opinto-ohjaaja ja TEPPO-opo
Pielisjoen koulu
Sirkkalantie 12A (4. krs, huone A409)
80100 Joensuu
p. 050 524 8798
heli.vatanen@joensuu.fi
heli.vatanen@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute