Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO), sivun otsikko

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO)

Työelämäpainotteinen opetus tekee työelämän tutuksi jo peruskoulussa. Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla ja opetus koululla. Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden työelämätaitoja, omien vahvuuksien tunnistamista, luodaan joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistetaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. TEPPO-oppilaille työssäoppimisjaksoja kertyy lukuvuoden aikana 5–7. Haku koulun työelämäpainotteiseen opetukseen on keväisin. Hakea voivat oman koulun 7.- ja 8.-luokkalaiset.

Mitä tarkoittaa TEPPO?

TEPPO on 8.- ja 9.-luokkalaisten joustavaa työelämäpainotteista perusopetusta. TEPPO-oppilaiden opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Yhteensä työssäoppimisjaksoja on noin 5–7 viikkoa kouluvuoden aikana. Muun ajan TEPPO-oppilas opiskelee omassa lähikoulussaan omassa luokassaan ja suorittaa yläkoulua normaalisti opetussuunnitelman mukaisesti. Jokainen TEPPO-oppilas saa tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta.

TEPPO:ssa tavoitteena on tukea nuorten omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, toimijuutta ja päätöksentekotaitoja. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista.

TEPPO sopii kenelle tahansa oppilaalle riippumatta siitä, onko oppilaalla peruskoulun jälkeen tavoitteena siirtyä ammatillisiin opintoihin vai lukio-opintoihin vai onko nuoren tulevaisuuden suunnitelmat vielä selkiytymättömät. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen ja suomen kielen oppimisen näkökulmasta.

Joustavassa työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Joensuun seudun perusopetuksen opetussuunnitelmaa. TEPPO-opetusta ohjaa koululla TEPPO-opinto-ohjaaja, ja sitä tukee koulun moniammatillinen tiimi.

TEPPO lyhyesti:

 • TEPPO-oppilaat Pielisjoen koululla lukuvuonna 2023–24 ainoastaan 9.-luokkalaisia
 • Oppilailla 5–7 viikkoa työssäoppimisjaksoja lukuvuoden aikana
 • Muutoin oppilaat opiskelevat oman luokkansa mukana lukujärjestyksensä mukaisesti
 • Oppilaat osallistuvat TEPPO-opiskelua tukevaan valinnaisaineiseen
 • Tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen muoto, koulussa TEPPO-opinto-ohjaaja
 • TEPPO-oppilaat Pielisjoen koululla lukuvuonna 2023–24 ainoastaan 9.-luokkalaisia

Lisätietoja TEPPO:sta saat Pielisjoen koulun rehtori Jouni Partilta tai opinto-ohjaaja Heli Vataselta.

Haku TEPPO-oppilaaksi

Keväällä 2023 haetaan lukuvuoden 2023–24 toimintaan. Hakuaika on 13.3.–31.3.2023. Joensuussa pilotoidaan työelämäpainotteista perusopetusta lukuvuonna 2023-24 Pielisjoen koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden kanssa. Tästä syystä hakukelpoisia oppilaita ovat tänä keväänä ainoastaan Pielisjoen koulun nykyiset sekä Pyhäselän koulusta Pielisjoen kouluun syksyllä 2023 siirtyvät 8.-luokkalaiset. Haku TEPPO:on tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Hakukriteerit

Kaikki TEPPO:sta kiinnostuneet oppilaat voivat hakea TEPPO:on. Tärkeintä on, että nuori on motivoitunut ja sitoutunut joustavaan työelämäpainotteiseen opiskeluun. Hakea voi, jos nuori katsoo hyötyvänsä erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista esimerkiksi jatko-opintopohdinnoissaan, kotoutumisessa tai jos oppilas kaipaa tukea tai vastaavasti lisähaastetta opintoihinsa. Tärkeää on myös se, että oppilaan perhe on sitoutunut työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen, sillä opiskelua tuetaan tiiviissä yhteistyössä kodin ja koulun välillä.

TEPPO:n hakukriteerit ovat seuraavat:

 • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
 • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
 • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
 • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa TAI
 • oppilas kaipaa monipuolisuutta tai lisähaastetta opintoihinsa
 • oppilaan huoltajat ovat sitoutuneet joustavan työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen.

Hakuprosessi ja aikataulu

Keväällä 2023 haetaan lukuvuoden 2023–2024 TEPPO-toimintaan. Hakuaika on 13.3.–31.3.2023. Hakea voivat nykyiset Pielisjoen koulun 8.-luokkalaiset sekä Pyhäselän koulusta Pielisjoen koululle syksyllä 2023 siirtyvät 8.-luokkalaiset. Haku TEPPO:on tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Hakuprosessissa hakija ja hänen huoltajansa haastatellaan omalla koululla.

Huoltaja täyttää yhdessä nuorensa kanssa Wilma-hakulomakkeen huoltajan Wilma-tunnuksella. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksella automaattisesti.

Hakuajan jälkeen TEPPO-opo selvittää moniammatillisesti koulun linjaamalla tavalla hakijoiden soveltuvuuden TEPPO-opiskeluun. Lisäksi hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan koulussa. Haastattelemassa on aina kaksi koulun opettajaa tai muuta asiantuntijaa. Tarvittaessa oppilasvalinnassa voidaan hyödyntää myös kokeilujaksoa työpaikalla, jos koulu katsoo sen tarpeelliseksi. Päätökset oppilasvalinnasta tehdään ja tiedotetaan hakijoiden huoltajille toukokuussa 2023. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen kirjattuihin tietoihin sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun.

Lukuvuoden alettua TEPPO:on on jatkuva haku, jos oman koulun TEPPO-toiminnassa on vapaita oppilaspaikkoja. Lisätietoja saa Pielisjoen koulun rehtori Jouni Partilta tai TEPPO-pilottia koordinoivalta opinto-ohjaaja Heli Vataselta, joiden yhteystiedot löytyvät alta.
 

Mr. Jouni Partti
Rehtori/ Principal, Pielisjoen koulu
Sirkkalantie 12A (4. krs, huone 402)
80100 Joensuu
tel. +358505403302
jouni.partti@joensuu.fi

Heli Vatanen
Opinto-ohjaaja
Pielisjoen koulu (7DE, 8E ja 9E)

Sirkkalantie 12A (4. krs, huone 409b)
80100 Joensuu
p. 050 524 8798
heli.vatanen@joensuu.fi
heli.vatanen@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute