Pielisjoen koulu

Pielisjoen koulu on noin 270 oppilaan ja yli 30 opettajan yläkoulu Joensuun Sirkkalassa.
Tulevien 7. luokkalaisten ja heidän vanhempiensa Pielisjoen kouluun tutustumisilta on peruttu 12.5.2020. Perusteena Koronavirusepidemian aiheuttamat rajoitukset. Mahdollisesta uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Koli Forum 10 vuotta - Pielisjoen koulun 8A-lumaluokka Kolilla, lokakuu 2019

Pielisjoen koulu on ajan haasteisiin vastaava matemaattis-luonnontieteellistä opetusta kehittävä, ympäristöasioita ja kansainvälisyyttä painottava oppilaitos.

Koulu pyrkii innostamaan opiskeluun ja vastuullisen työntekoon:

  • tarkoituksenmukaisilla ryhmäjaoilla
  • monipuolisella valikoimalla valinnaisia aineita
  • yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa.

Kasvatuksessa ja opetuksessa korostamme ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa sekä erityisesti kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Pielisjoen koulu tukee oppilaiden selviytymistä yksilöllisissä elämäntilanteissa ja valmistaa yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Pielisjoen koulussa voi opiskella myös LUMA-luokalla.

Erikoisluokalle voivat hakea myös naapurikuntien oppilaat.