Pielisjoen koulu

Pielisjoen koulu on noin 270 oppilaan ja yli 30 opettajan yläkoulu Joensuun Sirkkalassa.
Pielisjoen koulun lukuvuosi 2021 -22 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 klo 9.00

Luma-luokkien infoesitys 2020 (*pdf)

Klikkaa ja tutustu: Sirkkalan koulun opastekartta

Pielisjoen koulu on ajan haasteisiin vastaava matemaattis-luonnontieteellistä opetusta kehittävä, ympäristöasioita ja kansainvälisyyttä painottava oppilaitos.

Koulu pyrkii innostamaan opiskeluun ja vastuullisen työntekoon:

  • tarkoituksenmukaisilla ryhmäjaoilla
  • monipuolisella valikoimalla valinnaisia aineita
  • yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa.

Kasvatuksessa ja opetuksessa korostamme ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhteistoimintaa sekä erityisesti kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Pielisjoen koulu tukee oppilaiden selviytymistä yksilöllisissä elämäntilanteissa ja valmistaa yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Pielisjoen koulussa voi opiskella myös LUMA-luokalla.

Erikoisluokalle voivat hakea myös naapurikuntien oppilaat.