Sairaalaopetus, sivun otsikko

Sairaalaopetus

Sairaalaopetus

Sairaalakoulun oppilaina voivat olla Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueelta tulevat peruskoululaiset, jotka ovat tutkimuksissa tai hoidossa Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenpsykiatrisella,lasten neurologisella, nuorisopsykiatrisella tai somaattisilla osastoilla. Erikoissairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja oppilaan oman kunnan yhteistyöllä on myös erikseen sovittavissa tapauksissa mahdollista käydä sairaalaopetuksessa ilman osastopaikkaa eli ns. "avo-oppilaana". Näissäkin tapauksissa edellytetään aktiivista ja toimivaa hoitosuhdetta erikoissairaanhoitoon.

Sairaalaopetus on osa Joensuun kaupungin koulutuspalveluja. Sairaalaopetusta antaa Nepenmäen koulun sairaalaopetus, Tikkamäki (="Tikkamäen koulu").

Sairaalaopettajat tekevät yhteistyötä oppilaan kotikoulun kanssa. Oppilaan tullessa tutkimuksiin tai hoitoon osastolle neuvotellaan kotikoulun opettajien kanssa kouluun liittyvistä kysymyksistä. Sairaalaopetuksessa olon aikana tehdään kotikoulun kanssa tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelman ja arvioinnin osalta. Oppilaan palautuessa kotikouluunsa sairaalaopettaja käy koululla tukemassa oppilaan koulunaloitusta palautuspalaverissa, johon osallistuvat oppilas, huoltaja, kotikoulun henkilöstöä sekä sairaalaopettaja.

Sairaalaopetuksessa olevat oppilaat noudattavat kotikoulunsa opetussuunnitelmaa tai HOJKSaa. Tueksi laaditaan oppimissuunnitelma.

Tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös huoltajien ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä koulu- että hoitoneuvotteluissa.

 

Konsultatiivinen sairaalaopetus Siunsoten alueella

 

Opetushenkilökunta

Marika Mervola
sairaalaopetuksesta vastaava apulaisjohtaja, erityisluokanopettaja (luokat E–3)
puh. 050 443 4550
marika.mervola@edu.joensuu.fi

Tanja Kukkonen
erityisluokanopettaja (luokat 3–6)
puh. 050 407 9467
tanja.kukkonen@edu.joensuu.fi

Leena Papunen
Konsultoiva erityisluokanopettaja
puh. 050 575 4712
leena.papunen@joensuu.fi

Satu Piiparinen
erityisluokanopettaja luokat 7–9
puh. 050 441 6732
tanja.kukkonen@edu.joensuu.fi

Riikka Pekkarinen
erityisluokanopettaja luokat 7-9
puh. 050 400 7117
riikka.pekkarinen@edu.joensuu.fi

Pekka Muikku
konsultoiva erityisopettaja (yläkoulu)

puh. 050 462 1513
esa-pekka.muikku@edu.joensuu.fi

Juha Virkkala
konsultoiva erityisopettaja (alakoulu)
puh. 0
50 441 4565
juha.virkkala@edu.joensuu.fi

Heini Sokkanen
koulunkäynninohjaaja

puh. 050 340 9495
heini.sokkanen@edu.joensuu.fi

Sara Beduglio
koulunkäynninohjaaja
puh. 050 439 4673
sara.beduglio@edu.joensuu.fi

Henkilökunnan huone
puh. 050 443 3157

 

Vs. Rehtori       
Maija Salo-Vartiainen
Nepenmäen koulu      
Kärpänkatu 7
80230 Joensuu
puh. 050 493 4255
maija.salo-vartiainen@joensuu.fi

Sairaalaopetus, Tikkamäen koulu

Tikkamäentie 16, Joensuu
Nepenmäen koulun sairaalaopetus
"Tikkamäen koulu"
L1-talo, P-kerros
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute