Sairaalaopetus, sivun otsikko

Sairaalaopetus

Sairaalaopetus

Sairaalakoulun oppilaina voivat olla Pohjois-Karjalan ja Heinäveden alueelta tulevat peruskoululaiset, jotka ovat tutkimuksissa tai hoidossa Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenpsykiatrisella,lasten neurologisella, nuorisopsykiatrisella tai somaattisilla osastoilla. Erikoissairaanhoidon, sairaalaopetuksen ja oppilaan oman kunnan yhteistyöllä on myös erikseen sovittavissa tapauksissa mahdollista käydä sairaalaopetuksessa ilman osastopaikkaa eli ns. "avo-oppilaana". Näissäkin tapauksissa edellytetään aktiivista ja toimivaa hoitosuhdetta erikoissairaanhoitoon.

Sairaalaopetus on osa Joensuun kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluja. Sairaalaopetusta antaa Nepenmäen koulun sairaalaopetus, Tikkamäki (="Tikkamäen koulu").

Sairaalaopettajat tekevät yhteistyötä oppilaan kotikoulun kanssa. Oppilaan tullessa tutkimuksiin tai hoitoon osastolle neuvotellaan kotikoulun opettajien kanssa kouluun liittyvistä kysymyksistä. Sairaalaopetuksessa olon aikana tehdään kotikoulun kanssa tiivistä yhteistyötä opetussuunnitelman ja arvioinnin osalta. Oppilaan palautuessa kotikouluunsa sairaalaopettaja käy koululla tukemassa oppilaan koulunaloitusta palautuspalaverissa, johon osallistuvat oppilas, huoltaja, kotikoulun henkilöstöä sekä sairaalaopettaja.

Sairaalaopetuksessa olevat oppilaat noudattavat kotikoulunsa opetussuunnitelmaa tai HOJKSaa. Tueksi laaditaan oppimissuunnitelma.

Tutkimus- ja hoitojakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä myös huoltajien ja hoitohenkilökunnan kanssa sekä koulu- että hoitoneuvotteluissa.

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.joensuu.fi. Hallinnon (Jyrki Huusko, Leena Papunen) sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@joensuu.fi.

Opetushenkilökunta

Leena Papunen
sairaalaopetuksesta vastaava apulaisjohtaja, erityisluokanopettaja (luokat 7–9)
puh. 050 575 4712

Tanja Kukkonen
erityisluokanopettaja (luokat 1–6)
puh. 050 407 9467

Marika Mervola
erityisluokanopettaja (luokat 1–6)
puh. 050 443 4550

Juha Virkkala
erityisluokanopettaja (konsultatiivinen sairaalaopetus)
puh. 050 441 4565

Pekka Muikku
Erityisluokanopettaja (luokat 7–9)
puh. 050 462 1513

Satu Piiparinen
Erityisluokanopettaja (luokat 7–9)
puh. 050 441 6732

Heini Sokkanen
koulunkäynninohjaaja

Anita Ikonen
kasvatusohjaaja

Jyrki Huusko
rehtori 
puh. 050 349 2248

Tuija Turunen (14.10.2019 alkaen)
koulusihteeri
puh.050 340 5961

Sairaalaopetus, Tikkamäen koulu

Tikkamäentie 16, Joensuu
Nepenmäen koulun sairaalaopetus
"Tikkamäen koulu"
L1-talo, P-kerros
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute