Pieko erikoisluokat ja painotukset

Erikoisluokat ja painotukset

Pielisjoen koulu – Erikoisluokat ja painotukset

Koulussamme toimii matemaattis-luonnontieteelliset luokat (LUMA). LUMA-luokille oppilaat valitaan valintakokeen ja haastattelun perusteella.

Valintamenettely ja -perusteet

Luma-luokalle valitaan enintään 20 oppilasta valintakokeen paremmuusjärjestyksessä sekä varasijoille 2–4 oppilasta. Luokan perustamiseksi tulee olla vähintään 18 vähimmäispistemäärän saavuttanutta ensisijaista hakijaa.  Kirjallinen valintakoe mittaa erikoisluokan painotuksen kannalta olennaisia taipumuksia, osaamista ja päättelykykyä. Lisäksi oppilaan motivaatiota selvitetään haastattelulla. Valintakokeen vähimmäispistemäärä tulee olla 20 pistettä (maksimi 60 pistettä).

Valintaperusteet täyttävistä oppilaista erikoisluokalle otetaan ensin Joensuussa asuvat. Jos oppilas hakee ja tulee valituksi useammalle erikoisluokalle, ensisijainen valinta määrittää luokan. Jos oppilas hakee useammalle erikoisluokalle eikä pääse ensisijaisesti valitulle luokalle, hänen on mahdollista päästä toissijaisesti valitulle luokalle, jos ryhmä ei täyty ensisijaisilla hakijoilla ja oppilaan pistemäärä ylittää kyseisen luokan vähimmäispistemäärän.

Opiskelusta LUMA-luokalla

Luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa opiskellaan monipuolisesti luokkaopetuksessa, laboratoriotöissä sekä yhteistyöyrityksissä. Tavoitteena on ilmiöiden ymmärtäminen, luovuuden, oma-aloitteisuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Luokka tutustuu myös tieteen ja tiedon sovellutuksiin työelämässä.

Tuntijako

LUMA-luokalla opiskellaan kolmen vuoden aikana matematiikkaa, fysiikka-kemiaa, biologia-maantietoa, teknologiaa ja robotiikkaa yhteensä 8 vuosiviikkotuntia. LUMA-luokan oppilaille jää valittavaksi valinnaisia taito- ja taideaineita 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Tuntijako tekee rajauksen oppilaan kielivalintoihin: LUMA-luokkalainen ei voi opiskella A2 ja B2 kieltä.

Hakeminen

Yläkoulujen erikoisluokille haetaan 01.11. - 14.11.2022 Wilmassa osoitteessa https://joensuu.inschool.fi. Tarvittaessa hakemuksen voi palauttaa paperisena koulutuspalveluiden hallintoon, mutta sähköiseen hakuun kannustetaan.

Esittely Pielisjoen koulun luma-luokasta on tiistaina 01.11.2022, koulun auditoriossa osoitteessa Sirkkalantie 12 A, 80100 Joensuu.

Valintakoeaika

Valintakoe pidetään perjantaina 13.1.2023 klo 8.00-10.00 ja varapäivä on maanantai 16.1. klo 8.00-10.00. Luma-kokeen jälkeen hakijat vastaavat sähköiseen kyselyyn.

Huom! Erikoisluokkien pääsykokeista ei tule erillistä kutsua!

Päätökset erikoisluokille otettavista oppilaista tekee kyseisen koulun rehtori ja päätökset näkyvät Wilmassa huoltajille 27. tammikuuta 2023.

Lisätietoja: rehtori Jouni Partti (jouni.partti@joensuu.fi) tai oppilaanohjaaja Miika Kinnunen (miika.kinnunen@edu.joensuu.fi)

 

LUMA-luokkaesite, syksy 2020

Pielisjoen koulun kummiyritykset lv. 2022-2023

Sivu arviointi ja palaute