Pieko erikoisluokat ja painotukset

Erikoisluokat ja painotukset

Pielisjoen koulu – Erikoisluokat ja painotukset

Koulussamme toimii matemaattis-luonnontieteelliset luokat (LUMA). LUMA-luokille oppilaat valitaan valintakokeen ja haastattelun perusteella.

Valintamenettely ja -perusteet

Luma-luokalle valitaan enintään 24 oppilasta valintakokeen paremmuusjärjestyksessä sekä varasijoille 2 – 4 oppilasta. Luokan perustamiseksi tulee olla vähintään 18 vähimmäispistemäärän saavuttanutta ensisijaista hakijaa. Kirjallinen valintakoe mittaa erikoisluokan painotuksen kannalta olennaisia taipumuksia, osaamista
ja päättelykykyä. Lisäksi oppilaan motivaatiota selvitetään haastattelulla. Valintakokeen vähimmäispistemäärä tulee olla 20 pistettä (maksimi 60 pistettä).
Valintaperusteet täyttävistä oppilaista erikoisluokalle otetaan ensin Joensuussa asuvat. Jos oppilas hakee ja tulee valituksi useammalle erikoisluokalle, ensisijainen valinta määrittää luokan. Jos oppilas hakee useammalle erikoisluokalle eikä pääse ensisijaisesti valitulle luokalle, hänen on mahdollista päästä
toissijaisesti valitulle luokalle, jos ryhmä ei täyty ensisijaisilla hakijoilla ja oppilaan pistemäärä ylittää kyseisen luokan vähimmäispistemäärän.

Opiskelusta LUMA-luokalla

Luonnontieteitä ja matematiikkaa opiskellaan luokkaopetuksessa, laboratoriotöissä ja tiedeleirikouluissa sekä yhteistyöyrityksissä. Tavoitteena on ilmiöiden ymmärtäminen, luovuuden, oma-aloitteisuuden ja ongelmanratkaisutaitojen lisääminen. Luokka tutustuu myös tieteen ja tiedon sovellutuksiin työelämässä.

Tuntijako

LUMA-luokalla opiskellaan kolmen vuoden aikana matematiikkaa, fysiikka- kemiaa sekä biologia-maantietoa kutakin 3 lisävuosiviikkotuntia. Erikoisluokkien oppilaille jää kolmen vuoden aikana 5 vuosiviikkotuntia muille valinnaisille aineille. Tuntijako tekee rajauksen oppilaan kielivalintoihin: oppilas ei voi jatkaa A2-kieltä (5. luokalla alkava kieli).

Hakeminen

Kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Pielisjoen koulun LUMA-luokalle. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan 1.11 - 14.11.2023 ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta tai palauttamalla lomake yläkoululle, josta erikoisluokkapaikkaa haetaan.


Esittely Pielisjoen koulun LUMA-luokasta on ma 6.11.2023 klo 18.00 Pielisjoen koulun auditoriossa. Samalla esitellään Pielisjoen koulun uusia tiloja, jotka soveltuvat Luma-toimintaan erinomaisesti.

Valintakoeaika

Kirjallinen koe on Luma-luokalle hakeville perjantaina 12.1.2024 klo 8-10. (varapäivä ma 15.1.2024).

Huom! Erikoisluokkien pääsykokeista ei tule erillistä kutsua!

 

Päätökset erikoisluokille otettavista oppilaista tekee kyseisen koulun rehtori ja päätökset näkyvät Wilmassa huoltajille tammikuussa 2024.

 

Lisätietoja: rehtori Jouni Partti (jouni.partti@joensuu.fi) tai oppilaanohjaaja Miika Kinnunen (miika.kinnunen@edu.joensuu.fi)

 

LUMA-luokkaesite, syksy 2020

Pielisjoen koulun kummiyritykset lv. 2022-2023

Sivu arviointi ja palaute