Pieko erikoisluokat ja painotukset

Erikoisluokat ja painotukset

Pielisjoen koulu, erikoisluokat ja painotukset

Koulussamme toimii matemaattis-luonnontieteelliset luokat (LUMA). LUMA-luokille oppilaat valitaan valintakokeen ja haastattelun perusteella.

Valintamenettely ja -perusteet

Luma-luokalle valitaan enintään 20 oppilasta valintakokeen paremmuusjärjestyksessä sekä varasijoille 2–4 oppilasta. Luokan perustamiseksi tulee olla vähintään 18 vähimmäispistemäärän saavuttanutta ensisijaista hakijaa.  Kirjallinen valintakoe mittaa erikoisluokan painotuksen kannalta olennaisia taipumuksia, osaamista ja päättelykykyä. Lisäksi oppilaan motivaatiota selvitetään haastattelulla. Valintakokeen vähimmäispistemäärä tulee olla 20 pistettä (maksimi 60 pistettä).

Valintaperusteet täyttävistä oppilaista erikoisluokalle otetaan ensin Joensuussa asuvat. Jos oppilas hakee ja tulee valituksi useammalle erikoisluokalle, ensisijainen valinta määrittää luokan. Jos oppilas hakee useammalle erikoisluokalle eikä pääse ensisijaisesti valitulle luokalle, hänen on mahdollista päästä toissijaisesti valitulle luokalle, jos ryhmä ei täyty ensisijaisilla hakijoilla ja oppilaan pistemäärä ylittää kyseisen luokan vähimmäispistemäärän.

Opiskelusta LUMA-luokalla

Luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa opiskellaan monipuolisesti luokkaopetuksessa, laboratoriotöissä sekä yhteistyöyrityksissä. Tavoitteena on ilmiöiden ymmärtäminen, luovuuden, oma-aloitteisuuden ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Luokka tutustuu myös tieteen ja tiedon sovellutuksiin työelämässä.

Tuntijako

LUMA-luokalla opiskellaan kolmen vuoden aikana matematiikkaa, fysiikka-kemiaa, biologia-maantietoa, teknologiaa ja robotiikkaa yhteensä 8 vuosiviikkotuntia. LUMA-luokan oppilaille jää valittavaksi valinnaisia taito- ja taideaineita 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Tuntijako tekee rajauksen oppilaan kielivalintoihin: LUMA-luokkalainen ei voi opiskella A2 ja B2 kieltä.

Hakeminen

Kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Pielisjoen koulun luma-luokalle. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan 2–15.11.2020 ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta tai palauttamalla 7. luokalle siirtyvän oppilaan hakulomake luokanopettajalle.

Esittely Pielisjoen koulun luma-luokasta on tiistaina 10.11.2020 klo 18.00 Pielisjoen koulun auditoriossa. Samalla mahdollisuus tutustua Pielisjoen koulun luonnontieteen opetuksen tiloihin ja välineisiin.

Valintakoeaika

Kirjallinen koe on luma-luokalle hakeville maanantaina 11.1.2021 klo 8–10. Kaikkien hakijoiden yksilöhaastattelut 11.–12.1.2021 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

LUMA-luokkaesite, syksy 2020

Pielisjoen koulun kummiyritykset lv. 2020-2021

Sivu arviointi ja palaute