Pieko erikoisluokat ja painotukset

Erikoisluokat ja painotukset

Pielisjoen koulu, erikoisluokat ja painotukset

Koussamme toimii matemaattis-luonnontieteelliset luokata (LUMA). LUMA-luokille oppilaat valitaan valintakokeen ja haastattelun perusteella.

Hakeminen

Kaikilla kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus hakea Pielisjoen koulun LUMA-luokalle. Valintakokeeseen ilmoittaudutaan 5.11 - 30.11.2018 ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta tai palauttamalla 7. luokalle siirtyvän oppilaan hakulomake luokanopettajalle.

Pielisjoen koulun LUMA-luokan esittely 20.11.2018 klo 18.00 kouluravintolassa.

Valintakoeaika

Kirjallinen koe on LUMA-luokalle hakeville tiistaina 11.1.2019 klo 8–10. Kaikkien hakijoiden yksilöhaastattelut 11.–12.1.2019 erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Valintamenettely ja -perusteet

LUMA-luokalle valitaan enintään 24 oppilasta valintakokeen paremmuusjärjestyksessä sekä varasijoille 2–4 oppilasta. Luokan perustamiseksi tulee olla vähintään 18 vähimmäispistemäärän saavuttanutta ensisijaista hakijaa. Kirjallinen valintakoe mittaa erikoisluokan painotuksen kannalta olennaisia taipumuksia, osaamista ja päättelykykyä. Lisäksi oppilaan motivaatiota selvitetään haastattelulla.

Valintakokeen vähimmäispistemäärä tulee olla 20 pistettä (maksimi 60 pistettä).

Valintaperusteet täyttävistä oppilaista erikoisluokalle otetaan ensin Joensuussa asuvat. Jos oppilas hakee ja tulee valituksi useammalle erikoisluokalle, ensisijainen valinta määrittää luokan. Jos oppilas hakee useammalle erikoisluokalle eikä pääse ensisijaisesti valitulle luokalle, hänen on mahdollista päästä toissijaisesti valitulle luokalle, jos ryhmä ei täyty ensisijaisilla hakijoilla ja oppilaan pistemäärä ylittää kyseisen luokan vähimmäispistemäärän.

Tuntijako

LUMA-luokalla opiskellaan kolmen vuoden aikana matematiikkaa, fysiikka-kemiaa, biologia-maantietoa, teknologiaa ja robotiikkaa yhteensä 8 vuosiviikkotuntia. LUMA-luokan oppilaille jää valittavaksi valinnaisia taito- ja taideaineita 8. luokalla kolme ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia. Tuntijako tekee rajauksen oppilaan kielivalintoihin: jos oppilas opiskelee A2 kieltä (5. luokalla alkava kieli), hän ei voi opiskella B2 kieltä (8. luokalla alkava kieli).

Opiskelusta LUMA-luokalla

Luonnontieteitä ja matematiikkaa opiskellaan luokkaopetuksessa, laboratoriotöissä ja tiedeleirikouluissa sekä yhteistyöyrityksissä. Tavoitteena on ilmiöiden ymmärtäminen, luovuuden, oma-aloitteisuuden ja ongelmanratkaisutaitojen lisääminen. Luokka tutustuu myös tieteen ja tiedon sovellutuksiin työelämässä.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
  • thumbnail
    Juuri nyt käyttäjältä

    {title}

  • Sivu arviointi ja palaute