Päätöksenteko

Kaupungin päätöksenteossa ylintä päätäntävaltaa käyttävät joensuulaisten kuntavaaleissa valitsemat poliitikot eri toimielimissä. Osan päätöksistä tekevät viranhaltijat. Kaupunginvaltuustolla on kokonaisvastuu Joensuun toiminnasta. Kaupunginhallitus vastaa muun muassa kaupungin kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittämisestä sekä edunvalvonnasta.

Joensuun kaupungin toimielimet

 • kaupunginvaltuusto
 • kaupunginhallitus ja sen alaiset omistajaohjausjaosto sekä henkilöstö- ja työllisyysjaosto
 • alueellinen jätelautakunta
 • kasvatus- ja koulutuslautakunta
 • kulttuuri- ja liikuntalautakunta
 • kaupunkirakennelautakunta ja sen alaiset seudullinen joukkoliikennejaosto ja teknisten palvelujen johtokunta
 • keskusvaalilautakunta
 • rakennus- ja ympäristölautakunta ja sen alainen tiejaosto
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta
 • tarkastuslautakunta
 • teknisten palvelujen neuvottelukunta

Päätöksenteko, haetuimmat sisällöt

Päätöksenteko

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute