Päätöksenteko, Luottamushenkilöorganisaatio, Sidonnaisuudet

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella verkkosivuilla turvataan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistetään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset

 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginjohtaja
 • kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
 • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoitukset pitää tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu:

 • johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Asiakirjat
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • Sivu arviointi ja palaute