Sidonnaisuudet

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella verkkosivuilla turvataan kunnan asukkaiden luottamus hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistetään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvolliset

 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • kaupunginjohtaja
 • kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
 • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
 • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Sidonnaisuusilmoitukset

Ilmoitukset pitää tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu:

 • johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
 • merkittävästä varallisuudestaan sekä
 • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Muutoksia sidonnaisuusilmoitukseen?

Huom! Jos sidonnaisuuksiisi tulee muutoksia, tee niistä uusi ilmoitus täällä (avaa linkki klikkaamalla). Lisätietoja Timo Manniselta, timo.manninen@joensuu.fi.

Asiakirja- ja mediatiedostot

Kansiot
Näytetään tulokset 1 - 13 / 13
 • thumbnail
  Juuri nyt käyttäjältä

  {title}

 • YHTEYSTIEDOT

  Sivu arviointi ja palaute