"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Joensuun kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuusto ohjaa konkreettisesti kaupungin kehittämistä käyttäessään sille kuuluvaa taloudellista valtaa. Joensuun kaupunginvaltuustossa on 59 valtuutettua.

Valtuusto toimii palveluiden tilaajana ja vuosittaisessa talousarvioon sisältyvässä tilauksessa valtuusto päätöksellään määrittelee järjestettävien palvelujen laadun, määrän ja hinnan.

Valtuusto päättää myös talouden ja rahoituksen perusteista ja kaupungin hallinnon rakenteesta eli lautakunnista, keskuksista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta.
 
Valtuusto myös valitsee luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat.
 
Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto hyväksyy kaupunkistrategian, konserniohjeet sekä omistaja- ja maapoliittiset linjaukset ja päättää niitä koskevasta toiminnan seurannasta ja arvioinnin järjestämisestä.

Joensuun kaupunginvaltuutetut

Valtuuston kokoonpano puolueittain: SDP 16, Kesk. 14, Kok. 10,  PS 8,  Vihr. 6, Vas. 4, KD 1.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat yleisölle julkisia. Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään kevään 2017 aikana maanantaisin 30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 29.5. pääsääntöisesti kello 18.00. Kokoukset pidetään kaupungintalon teatterisalissa.
Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ovat luettavissa kirjastoissa ja internetissä.
Myös pöytäkirjat kaupunginvaltuuston päätöksistä julkaistaan internetissä.

Valtuuston kokouksia voi myös seurata suorana Twitterissä tunnisteella #jnsvaltuusto. Joensuun kaupunki twiittaa tililtä @joensuu_fi.

Valtuuston kokoukset videoidaan verkkoon. Viimeisimmän kokouksen näkee osoitteessa www.joensuu.fi/valtuusto.

Kokousten videotallenteet

19.12.2016

28.11.2016

31.10.2016

26.9.2016

29.8.2016

20.6.2016

30.5.2016

25.4.2016

29.3.2016

29.2.2016

Kaupunginvaltuuston päätöksiä voi tiedustella lisäksi kaupungintalolta, puh. 013 337 5218.

Kaupunginvaltuuston kokoussihteerinä toimii kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen.

Valtuutettujen sähköpostiosoite on valtuusto@jns.fi

Kaupunginvaltuutettujen sidonnaisuudet (pdf, päivitetty 29.2.2016)

Päivitetty 29.12.2016

Puheenjohtaja
Merja Mäkisalo-Ropponen
Puh. 050 357 9090
merja.makisalo-ropponen@jns.fi

1. varapuheenjohtaja
Arto Pippuri
Puh. 0400 673 195
arto.pippuri@jns.fi

2. varapuheenjohtaja
Juha Mustonen
Puh. 050 387 7696
juha.mustonen@jns.fi

Valtuuston kokoussihteeri
Mikko Kärkkäinen
Kaupunginlakimies
Puh. 050 441 6301
mikko.karkkainen@jns.fi