Nepe perustietoa koulustamme

Perustietoa koulustamme

Nepenmäen koulu, perustietoa koulustamme

Nepenmäen koulu sijaitsee luonnonkauniilla paikalla Nepenmäen rinteessä metsän keskellä. Nimensä Nepenmäki on saanut nimensä kauppaneuvos Neppenströmiltä, joka 1800-luvulla omisti Joen itäpuolella olevan korkean mäen. Mäen ja sen välittömään ympäristöön on kasvanut sittemmin laaja asutusalue, josta oppilaat kouluumme tulevat.

Koulullamme on kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä monipuolinen retkeily-, suunnistus- ja hiihtoympäristö: esimerkiksi Kuhasalon ja Repokallion luontoalueille on vain muutama kilometri.

Nepenmäki on moderni oppimisympäristö

Vuosien suunnittelun ja rakentamisen jälkeen Nepenmäen koulu aloitti toimintansa Kärpänkadun uudessa koulurakennuksessa elokuussa 2018. Asteittain koulu on laajentunut kolmisarjaiseksi yhtenäiskouluksi.

Uusi ja moderni oppimisympäristö antaa kouluväelle paljon mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja toteuttaa opetusta luokkahuoneiden ulkopuolella. Koulun piha-alue, mediateekki, kirjasto, oppilaskunnan tila ja bänditila ovat esimerkkejä uusista yhteisötiloista, joissa on mahdollisuus opiskella ja oppia erilaisissa ryhmissä eri toimijoiden kanssa. Koulussamme on paljon uutta digitaalista opetusvälineistöä, joka haastaa koko kouluväen kehittämään opetusta digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Nepenmäen koulussa opiskelee reilut 700 ja noin 90 opetushenkilökuntaan kuuluvaa ammattilaista. Koulun pedagoginen toiminta on suunniteltu pienempiin yksiköihin, joissa opiskelevat pääosin saman ikäiset oppilaat. Pedagogisen suunnittelun lähtökohtana on ollut mm. luokka-astekohtainen yhteistyö, jonka tarkoituksena on tarjota oppilaille mahdollisuus opiskella sekä omassa kotiluokassa että yhdessä muiden luokkien kanssa. Opettajilla on mahdollisuus toteuttaa yhteisopettajuutta entistä paremmin, koska osa luokkahuoneista voidaan tarvittaessa yhdistää suuremmaksi opiskelutilaksi. Koulumme oppilaat ovat olleet silmin nähden innoissaan uudesta koulusta, jossa on värikkäitä tiloja, muunneltavia kalusteita, uusia liikuntavälineitä ja esimerkiksi kirjaston tiedonportaat, jossa hiljentyä.

 

Sivu arviointi ja palaute