nepe oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Nepenmäen koulu, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Nepenmäen koulussa oppilas saattaa tarvita oppimisen ja koulunkäynnin tukea, jota antaa TUKI-opettaja. Tukea annetaan oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Yhteistyö oppilaan, huoltajien, opettajien sekä kuntoutus- ja hoitotahojen kanssa on tärkeää tuen suunnittelun, toteutumisen ja arvioinnin kannalta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot:

 • yleinen
 • tehostettu
 • erityinen tuki.

Tukimuotoja ovat esimerkiksi:

 • tukiopetus
 • oppimista arvioivat tehtävät
 • samanaikaisopetus
 • pienryhmä- ja yksilöopetus.

Luokka-astekohtaiset jaot eri erityisopettajien kesken on tehty seuraavasti:

 • Esiopetus: Jenna Kontinen, 050 432 9397, tuula.puruskainen@edu.joensuu.fi
 • 1. luokka: Maija Salo-Vartiainen, 050 493 4255, maija.salo-vartiainen@joensuu.fi
 • 2. luokka: Jaana Keränen, 050 466 4253 jaana.keranen@joensuu.fi
 • 3.–4. luokka: Jyri Piironen, 050 323 8255, jyri.piironen@edu.joensuu.fi
 • 5. luokka: Jaana Keränen, 050 466 4253, jaana.keranen@joensuu.fi
 • 6.–7. luokka: Maija Viljanen, 050 401 5969, maija.viljanen@edu.joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute