Nepe oppilashuolto

Oppilashuolto

Nepenmäen koulu, oppilashuolto

Oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea ja ohjata lapsen/nuoren tervettä fyysistä ja psyykkistä kasvua, kehitystä ja itsetuntoa, auttaa oppilasta suuntaamaan voimavaransa opiskeluun ja omaan kehitykseensä niin, että hän löytäisi itsestään ja ympäristöstään mahdollisuutensa ja käyttäisi niitä. Oppilashuoltotyö edistää oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja oppimisesteiden poistamista, jotta oppilaalla olisi mahdollisuudet opiskella koulutyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja: Anni Keränen, Susanna Sarkkinen

Terveydenhoitaja kutsuu oppilaan terveystarkastukseen vuosittain. Tapaamisessa keskustellaan oppilaan terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Käynneillä arvioidaan oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa. Oppilas voi tulla terveydenhoitajan avovastaanotolle myös ilman ajanvarausta keskustelemaan mieltään askarruttavista asioista ma-pe klo 12-12.30.

Puhelintunti klo 8-8.30

Terveydenhoitajan tavoittaa puh. 013 330 7703 Susanna Sarkkinen (puhelintunti klo 8-9) ja 013 330 5833 Anni Keränen. Yhteyden saa myös Wilman kautta.

Koululääkäri

Koululääkäri:

Koululääkärin vastaanotolle kutsutaan kaikki 1.-,  5.- ja 8.- luokkien oppilaat. Ajanvaraus koululääkärin vastaanotolle ja yhteydenotto lääkäriin tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Pedagoginen oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Nepenmäen koulussa oppilas saattaa tarvita oppimisen ja koulunkäynnin tukea, jota antaa TUKI-opettaja. Tukea annetaan oppilaan tilanteen ja tarpeen mukaan. Yhteistyö oppilaan, huoltajien, opettajien sekä kuntoutus- ja hoitotahojen kanssa on tärkeää tuen suunnittelun, toteutumisen ja arvioinnin kannalta. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esim. tukiopetus, oppimista arvioivat tehtävät, samanaikaisopetus, pienryhmä- ja yksilöopetus.

 

Luokka-astekohtaiset jaot eri erityisopettajien kesken on tehty seuraavasti:

  • 1.-2.lk. Anna-Maija Rummukainen, 050 432 8461, anna-maija.rummukainen@edu.joensuu.fi, wilma

  • 3.-5.lk: Johanna Lehmus, 050 516 7751,  johanna.lehmus@edu.joensuu.fi, wilma

  • 6.-7.lk: Jyri Piironen, 050 323 8255, jyri.piironen@edu.joensuu.fi, wilma

  • 8.-9.lk: Maija Viljanen, 050 401 5969, maija.viljanen@edu.joensuu.fi, wilma

 

Hammaslääkäri

Koulujemme oppilaiden hammashoito on maksuton. Hammashoitolasta kutsutaan oppilaat tarkastuksiin jokaiselle lapselle yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti. Särky- ja tapaturmatapauksissa yhteydenotot Joensuun hammashuoltoon 013 3302411 (ma-to klo 8-15, pe klo 8-14).

Koulupsykologi

Koulupsykologi: Jaana Kervinen (013 330 5581 / jaana.kervinen@siunsote.fi)

Nepenmäen koulun koulupsykologi on Jaana Kervinen. Hän on Nepenmäen koululla maanantaisin koko päivän. Tarvittaessa hän on myös paikalla erikseen sovittavina aikoina mm. oppimisvaikeuksien tutkimukset.

Koulupsykologi tukee ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä, sekä huoltajia ja vanhempia kasvatustehtävässä. Koulupsykologit tekevät psykologisia tutkimuksia, ohjaavat tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Luokka, erityisopetus- ja koulusiirroissa koulupsykologit ovat myös mukana.

Koulukuraattori

Koulukuraattori: Else Päivinen (013 330 5953 / else.paivinen@siunsote.fi)

Koulukuraattori on koululla maanantaisin ja tiistaisin koulupäivän aikana. Hän tarjoaa keskusteluapua oppilaan koulunkäyntiin ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa, tukee ja auttaa oppilasta selviytymään mahdollisimman hyvin elämän eri tilanteissa sekä tukee huoltajia ja opettajia kasvatustehtävässä. Oppilas voi tulla kuraattorin luo joko omasta aloitteestaan tai huoltajan, opettajan tai terveydenhoitajan lähettämänä.

Nepenmäen koulu, Kärpänkatu 7

Kärpänkatu 7, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute