Opinnot

Musiikin laaja oppimäärä jakaantuu perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Opiskelu on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää. Pääset tutustumaan musiikkiin monipuolisesti!

 

Perusopinnot

Perusopinnot on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen, OK1, OK2 ja OK3. Kaikissa opintokokonaisuuksissa on:

 • instrumenttiopintoja
 • yhteissoitto-opintoja
 • musiikin yleisten aineiden opintoja.

Instrumenttiopinnoissa valitaan jokin soitin tai laulu pääaineeksi. Pääaineen oppitunti on 30–60 min/vko tasosta riippuen. Opintojen apuna ovat mm. taitotaulut, joissa kerrotaan soittimen ominaisuuksista ja taidoista, joita kehitetään. Kaikissa opintokokonaisuuksissa instrumenttiopintoihin kuuluu:

 • soitto/laulutunnit
 • säestys/ryhmätunteja
 • kotiharjoittelua
 • esiintyminen lukukausittain
 • Konsertti I, II tai III.

Opintokokonaisuuden päätteeksi tehdään Konsertti. Konsertin sisältö ja toteuttamistapa suunnitellaan opettajan kanssa. Konsertti voi olla muutakin kuin perinteinen konsertti. Kun oppilas on tehnyt pääaineessa Konsertti II:n, hänen on mahdollista anoa sivuainetta. Sivusoittimen oppitunti on aluksi 30 min/ vko.

Yhteissoitto on mukana opintojen alusta asti. Pääaineen opettaja ohjaa oppilaan sopivaan yhteissoittoryhmään. Ryhmä voi olla:

 • orkesteri
 • kamarimusiikkiryhmä
 • bändi
 • kuoro
 • yhtye tai muu ryhmä.

Orkesterisoittimille (jouset ja puhaltimet) orkesterisoitto kuuluu opintoihin koko opintojen ajan. Yhteissoitossa on myös esiintymisiä ja konsertteja.

Musiikin yleisten aineiden opiskelu alkaa ensin soittotunneilla. Noin 11 vuoden iässä aloitetaan ryhmätunnit. Tunnit ovat tasosta ja aineesta riippuen 60–90 min/vko. Perusopinnoissa yleisiin aineisiin kuuluvat:

 • musiikin perusteet (Mupe) 1, 2, ja 3
 • musiikkitieto
 • yksi valinnainen hahmottamisaine
 • Pop&jazz -osastolla hahmottamisaineet ovat afro-amerikkalaisen musiikin perusteet (Amp) 1, 2 ja 3.

Opetussuunnitelmasta löytyy tarkemmat tiedot. Oma opettaja ja yleisten aineiden opettajat kertovat myös lisää opinnoista esim. ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä.

Perusopinnot suoritettuaan oppilas saa todistuksen. Hän voi siirtyä syventäviin opintoihin tai esim. hakeutua musiikin ammatilliseen koulutukseen (jos peruskoulu on suoritettu).

Syventävät opinnot

Syventävissä opinnoissa on yksi opintokokonaisuus, OK4. Opintokokonaisuuteen kuuluu:

 • lopputyö
 • musiikkitaidon kurssi
 • musiikkitiedon syventävä kurssi
 • pop&jazz -osastolla Amp4.

Opintokokonaisuuteen kuuluu keskeisenä lopputyön tekeminen. Aihe ja suoritustapa suunnitellaan yhdessä pääaineen opettajan kanssa. Pääaine voi olla muukin kuin instrumentti, esim. säveltäminen. Lopputyön työstäminen jakautuu useille vuosille.

Kokonaisuuteen voi liittää kiinnostuksen mukaan muita opintoja, jotka auttavat lopputyön suunnittelussa ja laatimisessa. Näitä ovat mm.:

 • solistiset instrumenttiopinnot
 • yhteissoitto ja yhtye/ensemblelaulu
 • periodiset työpajat ja mestarikurssit
 • projektit (esim. sävellys, ooppera, orkesteriprojekti, bändiprojekti, vapaa säestys, musiikkikilpailu)
 • musiikkiteknologia
 • taiteidenväliset projektit.

Koko laajan oppimäärän suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen. Hän voi hakeutua musiikin jatko-opintoihin keskiasteelle tai korkea-asteelle. Hänellä on edellytykset musiikin elinikäiselle harjoittamiselle ja taiteesta nauttimiselle!

Musiikkiopiston opetussuunnitelma 2021

Taitotaulut

 

Sivu arviointi ja palaute