Konservatorio, musiikin hahmottaminen, sivun otsikko

Musiikin yleiset aineet

Konservatorio, Musiikkiopisto, Musiikin hahmottaminen

Musiikin yleiset aineet (säveltapailu ja teoria, musiikkitieto) tukevat pääaineen opintoja ja laajentavat musiikin ymmärtämistä. Opeteltavia asioita ovat:

 • nuottien nimet
 • nuotinluku
 • melodian ja sointujen sekä intervallien hahmottaminen
 • sävelmien kirjoittaminen kuullun perusteella
 • musiikin historian yleinen tuntemus.

Perusopinnot

Musiikin yleisiä aineita opiskellaan ryhmissä ja opiskelu on järkevä aloittaa 10-vuotiaana. Aluksi asioita käydään yhdessä läpi soittotunneilla soitonopettajan kanssa.

Sitten soittotuntien lisäksi tulevat ryhmätunnit:

 • Ensimmäinen ryhmä on musiikin perusteet 1 (mupe1), jossa opetusta on 60 minuuttia viikossa yhden lukukauden ajan.
 • Toinen ryhmä, musiikin perusteet 2 (mupe2), on lukuvuoden mittainen ja sitä on 75 minuuttia viikossa.
 • Ryhmä musiikin perusteet 3 (mupe3) kestää myös vuoden, 75 minuuttia viikossa.
 • Musiikkitietoa on perusopintojen loppuvaiheessa 60–90 minuuttia viikossa lukukauden ajan syksyllä.
 • Musiikkitiedon jälkeen kevätpuolelle valitaan yksi vaihtoehtoisista aineista: säveltäminen, vapaa säestys, sovittaminen, musiikkitiedon jatkokurssi, nelikätinen musisointi ja yhteismusisointi.

Pop&jazz -osaston puolella vastaavat yleiset aineet ovat:

 • afro-amerikkalaisen musiikin perusteet 1 (amp1)
 • afro-amerikkalaisen musiikin perusteet 2 (amp2)
 • afro-amerikkalaisen musiikin perusteet 3 (amp3)

Joensuun konservatoriolla pyritään siihen, että ryhmät säilyisivät koossa koko opiskeluajan.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Kaikille yhteisiä musiikin yleisiä aineita ovat:

 • Musiikkitiedon syventävä kurssi, 90 minuuttia viikossa lukukauden ajan
 • Musiikkitaito, 90 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan

Pop&jazz -osaston puolella vastaavat opinnot ovat:

 • Afro-amerikkalaisen musiikin perusteet 4 (amp4).

Sivu arviointi ja palaute