Konservatorio, musiikin hahmottaminen, sivun otsikko

Musiikin hahmotusaineet

Konservatorio, Musiikkiopisto, Musiikin hahmottaminen

Musiikin hahmotusaineet (säveltapailu ja teoria, musiikkitieto) tukevat pääaineen opintoja ja laajentavat musiikin ymmärtämistä. Opeteltavia asioita ovat:

 • nuottien nimet
 • nuotinluku
 • melodian ja sointujen sekä intervallien hahmottaminen
 • sävelmien kirjoittaminen kuullun perusteella
 • musiikin historian yleinen tuntemus.

Perusopinnot

Musiikin hahmotusaineita opiskellaan ryhmissä ja opiskelu on järkevä aloittaa 10-vuotiaana. Aluksi asioita käydään yhdessä läpi soittotunneilla soitonopettajan kanssa.

Sitten soittotuntien lisäksi tulevat ryhmätunnit:

Klassinen musiikki:

 • Ensimmäinen ryhmä on musiikin hahmotus 1 (muha1), jossa opetusta on 60 minuuttia viikossa yhden lukukauden ajan.
 • Toinen ryhmä, musiikin hahmotus 2 (muha2), on lukuvuoden mittainen ja sitä on 75 minuuttia viikossa.
 • Ryhmä musiikin hahmotus 3 (muha3) kestää myös vuoden, 75 minuuttia viikossa.
 • Musiikkitietoa on perusopintojen loppuvaiheessa 60–90 minuuttia viikossa lukukauden ajan syksyllä.
 • Musiikkitiedon jälkeen kevätpuolelle valitaan yksi vaihtoehtoisista aineista: säveltäminen, vapaa säestys, sovittaminen, musiikkitiedon jatkokurssi, nelikätinen musisointi ja yhteismusisointi.

Pop&jazz -musiikki:

 • rytmimusiikin hahmotus 1 (ryha1)
 • rytmimusiikin hahmotus 2 (ryha2)
 • rytmimusiikin hahmotus 3 (ryha3)

Joensuun konservatoriolla pyritään siihen, että ryhmät säilyisivät koossa koko opiskeluajan.

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Kaikille yhteisiä musiikin hahmotusaineita ovat:

Klassinen musiikki:

 • Musiikkitiedon syventävä kurssi, 90 minuuttia viikossa lukukauden ajan
 • Musiikkitaito, 90 minuuttia viikossa lukuvuoden ajan

Pop&jazz -musiikki:

 • Rytmimusiikin hahmotus 4 (ryha4).

Sivu arviointi ja palaute