Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa

Joensuun kaupunki on saanut aluehallintovirastolta valtionavustuksen Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa -hankkeelle. Hankkeen toinen vaihe kestää vuoden 2024 loppuun.

Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa -hanke

Meneillään olevan hankkeen tarkoituksena on, että sen päättymisen jälkeen joensuulaisille ikäihmisille on tarjolla suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Hankkeen aikana luodaan eri toimijatahojen yhteistyössä toteuttama saumaton ja laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju. Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ohella hankkeen keskeisiä toimijoita ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun Sote, Itä-Suomen liikuntaopisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Pohjois-Karjalan liikunta, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus.

 

Liikuntaneuvontaprosessi on yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken. Liikuntaneuvonta sisältää mm. tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta, unesta ja ravitsemuksesta, kaupungin liikuntamahdollisuuksista sekä tukea ja ohjausta liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Liikuntaneuvonnan tavoitteena onkin, että terveytensä kannalta liian vähän liikkuva asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

 

Liikkumisen suositukset

Liikunnalla on tutkitusti eri terveysvaikutuksia psyykkiseen, kuin myös fyysiseen terveyteen. Liikkumalla mielialasi kohenee, ajatukset terävöityvät, stressin tunne kevenee ja nukut myös paremmin. Liikkuminen ennaltaehkäisee ja kuntouttaa eri sairauksia, kuten useita sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja joitakin syöpätauteja (ukkinstituutti).

 

Yli 65-vuotiaiden viikoittaisen liikkumisen suosituksen pohja rakentuu riittävälle unenmäärälle, paikallaanolon tauottamiseen ja kevyeen arkiliikuskeluun, jota tulisi olla mahdollisimman usein. Sen lisäksi viikossa tulisi liikkua reippaasti ainakin 2 tuntia ja 30 minuuttia tai joko rasittavasti 1 tunti 15 minuuttia sekä notkeutta, tasapainoa ja lihasvoimaa tulisi harjoittaa ainakin 2 kertaa.