Liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta

Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa

Joensuun kaupunki on saanut aluehallintovirastolta valtionavustuksen Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa -hankkeelle. Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2024 maaliskuun loppuun.

Ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa -hanke

Meneillään olevan hankkeen tarkoituksena on, että sen päättymisen jälkeen joensuulaisille ikäihmisille on tarjolla suositusten mukaista liikuntaneuvontaa ja tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseksi. Hankkeen aikana luodaan eri toimijatahojen yhteistyössä toteuttama saumaton ja laadukas liikuntaneuvonnan palveluketju. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2023 ja kevään-syksyn aikana liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä liikuntaneuvontaprosessia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä hankkeen eri toimijoiden kanssa. Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen ohella hankkeen keskeisiä toimijoita ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun Sote, Itä-Suomen liikuntaopisto, Joensuun seudun kansalaisopisto, Pohjois-Karjalan liikunta, Karelia-ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus. Loppuvuodesta luotua liikuntaneuvonnan mallia pilotoidaan.

 

Liikuntaneuvontaprosessi on yksilöllistä tai pienryhmässä tapahtuvaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntaneuvonta on vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja asiakkaan kesken. Liikuntaneuvonta sisältää mm. tietoa terveyttä edistävästä liikunnasta, unesta ja ravitsemuksesta, kaupungin liikuntamahdollisuuksista sekä tukea ja ohjausta liikunnallisen elämäntavan aloittamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Liikuntaneuvonnan tavoitteena onkin, että terveytensä kannalta liian vähän liikkuva asiakas motivoituu liikkumaan itselleen mieluisalla tavalla, omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäen.

 

Vertaisohjattu liikuntatoiminta ja vertaisohjaajakoulutus

Joensuulainen yhdistys - lähde mukaan käynnistämään vertaisohjattua liikuntatoimintaa.

 

Vertaisohjaajatoimintamallin luominen on yksi ikäihmisten liikuntaneuvonta Joensuussa -hankkeen toimenpiteistä. Vertaisohjatussa toiminnassa ohjaaja pääsee ohjaamisen ohessa itse harrastamaan samanikäisten ja -henkisten ihmisten kanssa. Tavoitteena on kouluttaa 20 vertaisohjaajaa keväällä 2024 ja tukea yhdistyksiä käynnistämään vähintään viisi vertaisohjattua liikuntaryhmää lukuvuodelle 2024–2025.

 

Kutsumme yhdistyksiä ilmoittamaan innokkaita ikäihmisiä mukaan maksuttomaan vertaisohjaajakoulutukseen. Suosittelemme, että yhdistys ilmoittaa mukaan 2–3 henkilöä. Näin vertaisohjaajat voivat ohjata ryhmiä yhdessä pareittain tai vuorotella ryhmän vetovastuuta.

 

Mitä yhdistys saa?

Vertaisohjaajakoulutus on yhdistykselle ja osallistujalle maksuton. Koulutus sisältää kolme viiden tunnin koulutuspäivää, joihin sisältyy kahvi- ja välipalatarjoilu. Vertaisohjaajat saavat käyttöönsä Ikäinsitituutin VertaisVeturi -koulutusmateriaalin, joka sisältää muun muassa valmiita harjoitusohjelmia ryhmien käyttöön. Lisäksi koulutetuille vertaisohjaajille järjestetään verkostotapaamisia lukuvuoden 2024–2025 aikana. Vertaisohjaajien verkostotapaamisissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä sekä tarjotaan täydennyskoulutusta liikunnan ohjaamiseen.

 

Joensuun liikuntapalvelut tukevat vertaisohjaajatoimintaan mukaan lähteviä yhdistyksiä tarjoamalla vertaisohjatuille ryhmille maksuttoman vuoron kunto- tai liikuntasalista (enintään 2 h/vko) lukuvuodelle 2024–2025. Lisäksi koulutuksen käyneet vertaisohjaajat saavat käyttöönsä maaseutualueen seniorikortin maksutta vuodeksi.

 

Mihin yhdistys sitoutuu?

Koulutukseen osallistuneet yhdistykset sitoutuvat käynnistämään vähintään yhden vertaisohjatun liikuntaryhmän lukuvuodelle 2024–2025. Yhdistyksen vastuulla on liikuntaryhmän perustaminen ja ryhmästä tiedottaminen sekä toiminnan koordinointi.

 

Liikuntaryhmän tulee kokoontua säännöllisesti, vähintään 20 kertaa aikavälillä 1.8.2024-31.5.2025. Liikuntaryhmän tulee olla osallistujalle maksuton sekä avoin myös yhdistyksen ulkopuolisille jäsenille. Yhdistyksen jäsenet voivat kuitenkin olla ilmoittautumisjärjestyksessä etusijalla.

 

Mikäli yhdistyksellä on jo liikuntatoimintaa, voi koulutusta hyödyntää myös näiden ryhmien ohjauksen kehittämiseen. Vertaisohjatut ryhmät ovat yhdistysten alaista toimintaa ja täten niissä pätee yhdistyksen omat vakuutuskäytänteet.

 

Koulutuksen tiedot ja ilmoittautuminen

Kevään 2024 koulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan liikunta ry:n kanssa ja koulutus pidetään Itä-Suomen liikuntaopistolla (Länsikatu 15, 80100 Joensuu). Koulutuspäivät ovat maanantai 15.4. klo 12–17 ja tiistai 16.4. klo 12–17. Kolmas koulutuspäivä sovitaan huhtikuun tapaamisessa.

 

Ilmoittaudu mukaan 31.3. mennessä ilmoittautumislomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/E7A91B1F8D992FE2 Yhdistys voi ilmoittaa samalla lomakkeella 1-3 henkilöä. Mukaan valituille yhdistyksille ilmoitetaan myönnettyjen koulutuspaikkojen määrä huhtikuun alussa.

 

Liikkumisen suositukset

Liikunnalla on tutkitusti eri terveysvaikutuksia psyykkiseen, kuin myös fyysiseen terveyteen. Liikkumalla mielialasi kohenee, ajatukset terävöityvät, stressin tunne kevenee ja nukut myös paremmin. Liikkuminen ennaltaehkäisee ja kuntouttaa eri sairauksia, kuten useita sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta, tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja joitakin syöpätauteja (ukkinstituutti).

 

Yli 65-vuotiaiden viikoittaisen liikkumisen suosituksen pohja rakentuu riittävälle unenmäärälle, paikallaanolon tauottamiseen ja kevyeen arkiliikuskeluun, jota tulisi olla mahdollisimman usein. Sen lisäksi viikossa tulisi liikkua reippaasti ainakin 2 tuntia ja 30 minuuttia tai joko rasittavasti 1 tunti 15 minuuttia sekä notkeutta, tasapainoa ja lihasvoimaa tulisi harjoittaa ainakin 2 kertaa.