Lapsiystävällinen kunta

Joensuu on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Tavoitteenamme on varmistaa, että lasten ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi kaupungin palveluissa ja että kaikki joensuulaislapset voivat elää turvallista lapsen arkea kaupungissamme. Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen tulokset arvioidaan ja Joensuu voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Viisi tavoitettamme

Joensuun kaupungilla olemme asettaneet viisi päätavoitetta seuraaville kahdelle vuodelle. Tavoitteet valittiin laajan, vuonna 2021 tehdyn alkukartoituksen perusteella Unicefin määrittelemistä vaihtoehdoista.

Lapsiystävällinen kunta tavoite 1

Tavoite 1: Viranhaltijat, työntekijät, luottamushenkilöt ja sidosryhmät perehdytetty lapsenoikeuksiin

Lapsiystävällinen kunta tavoite 2

Tavoite 2: Kunnassa on tarjolla maksuttomia harrastuksia lapsille ja nuorille eri alueilla

Lapsiystävällinen kunta tavoite 3

Tavoite 3: Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön kunnassa selkeät ohjeistukset ja joukko ammattilaisia sen yhteiseen toteutukseen

Lapsiystävällinen kunta tavoite 4

Tavoite 4: Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan kunnassa systemaattisesti

Lapsiystävällinen kunta tavoite 5

Tavoite 5: Kunta ehkäisee syrjintää vaikuttamalla kuntalaisten asenteisiin

Lapsiystävällinen kunta aikataulu

Mistä tunnustus myönnetään?

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Mallissa mukana olo ei tietenkään tarkoita, että lasten huomiointi aloitetaan Joensuun kaupungilla tai sen kumppaneilla vasta Unicef-yhteistyön myötä. Lapsiystävällinen kunta -malli tuo kuitenkin työhön arvokkaita työkaluja ja varmistaa kuulemisen ja huomioinnin laajuuden.

Myönnetty tunnustus on voimassa neljä vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin kansainvälinen malli Child Friendly Cities.

Näin työ etenee Joensuussa

  • 2021: Nykytilan kartoitus
  • 2022 alkuvuosi: Päätetään tavoitteet ja toimenpiteet
  • 2022–2023: Toimeenpanoaika
  • 2023: mahdollinen Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

Unicefin ja Joensuun yhteistyö käynnistyi syksyllä 2020 Unicefin koulutuksilla ja Joensuun koordinaatioryhmän järjestäytymisellä. Vuonna 2021 tehtiin laaja nykytilanteen kartoitus, jossa arvioitiin, miten hyvin lapsiystävällisyys Joensuussa mallin alkaessa toteutuu. Viiden valitun tavoitteen parissa työskennellään vuodet 2022–2023.

Lapsiystävällinen kunta, mukana olevat toimijat

Koordinaatioryhmä