Talouden sopeutus 2024, Konsernirakenne, Sivun otsikko

Esitys konsernirakenteen järjestämisestä

Talouden sopeutus 2024 – Konsernirakenne

FCG Oy:n Eero Laesterä toteutti syksyllä 2023 Joensuun kaupungin taloustarkastelun. Tarkastelu osoitti, että talouden sopeutuksen osana on syytä selvittää pelkän emon eli kaupungin sijaan koko konsernirakennetta. Joensuun kaupunki omistaa useita yhtiöitä joko kokonaan tai osittain.

Laesterän analyysin mukaan kaupunki rahoittaa emona konsernia eikä päinvastoin, mikä on epätoivottava tilanne. Konsernin toimintakate on suurempi kuin emon, mikä ei ole optimaalista, sillä konsernin tulisi olla tehokkaampi ja virtaviivaisempi kuin emon. Konsernin tehokkuus ja kyky rahoittaa emoa korostuu nykyisessä tilanteessa, jossa kaupungin oma toiminta on supistunut hyvinvointialueuudistuksen myötä.

Kaupunki tilasi FCG Oy:lta erillisen konserniselvityksen, joka valmistuu maaliskuun lopussa. Selvityksen tavoitteena on löytää toimenpiteitä rakenteen tehostamiseksi ja selvittää taloudellisempi malli konsernin organisoimiseksi.

Konsernin järjestämisen keinot

Selvityksessä lasketaan erilaisten järjestelyjen, kuten fuusioiden, myynnin tai toimintojen omistajuuden muutosten kustannusvaikutuksia. Lisäksi selvitetään strategisia toimenpiteitä, kuten tuloutustavoitteiden asettamista ja operatiivisia keinoja, kuten konsernilainojen korontarkastuksia.

Yhteenveto konsernin järjestämisestä

Alustavan selvityksen mukaan luetelluilla keinoilla voidaan saavuttaa noin 1–2 miljoonan euron lisätulo.

Selvitetyt vaihtoehdot ja niiden säästöpotentiaali tarkentuvat konserniselvityksen valmistuessa.

 

Taustamateriaalit

Info valtuustolle 25.3.2024 - Kaupunkikonsernirakenteen selvitystyö

Sivu arviointi ja palaute