Talouden sopeutus 2024 – Esitetyt sopeutustoimet

Esitys talouden sopeuttamisesta

Esitys talouden sopeuttamisesta

Joensuun kaupunginvaltuustolle esiteltiin 8.4.2024 keinovalikoima, jolla kaupungin taloutta olisi mahdollista tasapainottaa pysyvästi. Tasapainotuksen tarve johtuu kuntien rahoituksen muutoksista hyvinvointialueuudistuksen seurauksena.

Esitysten valmistelu

FCG Oy toteutti painelaskelman, jonka seurauksena sopeutustavoitteeksi asetettiin 20–25 miljoonaa euroa. Painelaskelma osoitti, että Joensuun kaupungin talous kääntyy pysyvästi alijäämäiseksi niin, että jos mitään ei tehdä, taseessa olevat ylijäämät on syöty vuoteen 2026 mennessä.

Säästökohteiden etsiminen ja laskeminen alkoi syksyllä 2023. Prosessissa on avustanut FCG Oy.

Säästökeinoja esitetään viidestä teemasta, jotka ovat:

 • Palveluverkko, kiinteistöt
 • Palvelujen järjestäminen
 • Tulojen lisääminen ja avustusten taso
 • Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus
 • Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus


Osa säästökeinoista on julkaistu aiemmin. Tällä sivulla esitetyt yhteenvedot ja sivun liitteenä oleva PDF-esitys pitävät sisällään 8.4.2024 päivitetyt laskelmat. Joidenkin säästökeinojen laskelmat ovat tarkentuneet ja saattavat erota aiemmin esitetyistä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kouluverkko 14.5.. Uutinen kokouksesta täällä.

Esitetyt sopeutustoimet

Esitys talouden sopeuttamisesta - Palveluverkko, kiinteistöt - haitari

Palveluverkko, kiinteistöt

Esitys talouden sopeuttamisesta - Palvelujen järjestäminen, haitari

Palvelujen järjestäminen

Esitys talouden sopeuttamisesta - Tulojen lisääminen ja avustusten taso, haitari

Tulojen lisääminen ja avustusten taso

Esitys talouden sopeuttamisesta - Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus - haitari

Palvelujen sisältö, laatu ja laajuus

Esitys talouden sopeuttamisesta - Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus, haitari

Omaisuuden hallinta ja omistajaohjaus

Esitys talouden sopeuttamisesta - Kertaluontoiset erät, haitari

Kertaluontoiset erät

Esitys talouden sopeuttamisesta - Verojen korottaminen, haitari

Verojen korottaminen

Esitys talouden sopeuttamisesta (sopeutuksen tilanne, ohjausryhmän linjaus, mitä seuraavaksi, taustamateriaalit)

Sopeutuksen tilanne

Kaikkien säästökeinojen yhteenlaskettu säästöpotentiaali on 18 766 000 euroa.

Lisäksi kertaluontoisena eränä saatavien tulojen potentiaali on 6 820 000 euroa. Nämä tulot eivät vähennä vuosittaista säästötarvetta.

Säästökeinot eivät vaikuta heti, vaan ulottuvat vuoteen 2030. Vasta tuolloin koko 18 766 000 euron säästöpotentiaali vaikuttaisi kaupungin talouteen.

Esitetyt säästötoimet eivät riitä saattamaan kaupungin taloutta tasapainoon sopeutuskaudella (2024–2026). Vaikka kaikki esitetyt säästötoimet otettaisiin käyttöön, kaupungin talous olisi vuonna 2026 yli 13 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällöin myös aiemmilta vuosilta kertyneet taseen ylijäämät olisi käytetty.
 

Ohjausryhmän linjaus

Talouden sopeutusta on ohjannut poliittisesti ryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja Jere Nuutinen (kesk.), Seppo Eskelinen (sd.), Heli Hjälm (kok.), Sari Koskinen (vihr.) ja Jussi Wihonen (ps.).

Ohjausryhmä otti 8.4.2024 kantaa esitettyihin sopeutuskeinoihin.

Lisäselvitykset ja pitäjäpalvelupiste

Ohjausryhmä pyysi lisäselvitystä useasta esitellystä säästökeinosta ja esitti uudenlaisten pitäjäpalvelupisteiden perustamista. Pitäjäpalvelupisteisiin yhdistettäisiin useita eri palveluja.

Koulut

Koulujen osalta ryhmä esitti, että Tuupovaaran koulun tulisi toimia vuoteen 2030, jonka jälkeen oppilasmäärän kehitys ratkaisee koulun jatkon. Lisäksi Niittylahden opiston soveltuvuutta Niittylahdenrannan ja Suhmuran oppilaille sekä varhaiskasvatukselle on selvitettävä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen osalta ryhmä esitti, että Tuupovaarassa, Niittylahdenrannassa ja Uimaharjussa tulisi järjestää varhaiskasvatuspalveluita. Kaislan päiväkotia ei yhdistettäisi Noljakan uuteen päiväkotiin ja Multimäkeen suunnitellun uuden päiväkodin sijaintia siirrettäisiin kohti Karsikkoa.

Uimahallit

Uimahallien osalta ryhmä esitti, että Mehtimäelle rakennettaisiin iso uimahalli, jonka jälkeen tarkastellaan uuden hallin vaikutusta Rantakylän käyttöasteeseen. Uuteen uimahalliin ei rakennettaisi SM-tason kisakatsomoa, ellei rahoitukseen saada yhteistyökumppaneita.

Muut sopeutuskeinot

Ohjausryhmän mukaan avustusten tasoa, kesätyöohjelmaa ja nuorten työpajatoiminnan laajuutta ei tulisi leikata. Lisäksi ryhmä suhtautui kielteisesti varhaiskasvatuksen ilta- ja viikonlopputoiminnan leikkauksiin. Ryhmä esitti, että Suven avaus tulisi järjestää joka vuosi, Joensuun kaupunginorkesteria ei muutettaisi kamariorkesteriksi eikä maakuntaliiton jäsenmaksua pienennettäisi. 
 

Palautteiden keruu

Tiistaina 9.4. käynnistyi kuuden keskustelutilaisuuden kierros. Kaikille avoimia tilaisuuksia järjestettiin kaikissa Joensuun pitäjissä sekä Tiedepuistolla Louhela-salissa sekä Nepenmäen koulussa.

Tiedepuiston tilaisuus maanantaina 15.4. striimattiin Joensuun kaupungin YouTube-kanavalla.

 • 9.4. klo 18–20 Pyhäselän koulu (Opettajantie 2, Hammaslahti)
 • 10.4. klo 18–20 Kiihtelysvaaran Suojapirtti (Tulrompsuntie 2, Kiihtelysvaara)  
 • 11.4. klo 18–20 Tuupovaaran nuorisotalo (Urheilutie 10, Tuupovaara)   
 • 15.4. klo 18–20 Tiedepuisto, Louhela-Sali (Länsikatu 15, Joensuu)
 • 16.4. klo 18–20 Uimaharjun koulu (Harjunraitti 9, Uimaharju)
 • 17.4. klo 18–20 Nepenmäen koulun ruokala (Kärpänkatu 7)

Keskustelutilaisuuksien jälkeen poliittiset ryhmät käynnistävät keskustelun kaikista säästötoimenpiteistä. Päätösehdotus talouden sopeutuksesta tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi touko–kesäkuussa ja valtuusto päättää esityksestä kokouksessaan 17.6.    

Avointa palautetta sopeutusesityksistä kerättiin verkkolomakkeella. Vastauksia tuli yli 700. Lisäksi talouden sopeutuksesta kysyttiin kuntalaiskyselyssä, johon vastasi 1000 joensuulaista. 
 

Taustamateriaalit

Katso alta kooste keinovalikoimasta. Yhteenveto kaikista keinoista alkaa sivulta 89.

Ohjausryhmän ehdotus keinovalikoimaksi, 8.4.2024

Sivu arviointi ja palaute