Kesätyöt 2020

Joensuun kaupunki työllistää tänä kesänä n. 360 nuorta. Kaupungin omia kesätyöpaikkoja on tarjolla 200. Lisäksi nuoret voivat työllistyä nuoren yrittäjän tuen tai yritystuen kautta. Joensuun kaupungilla on tarjota töitä erityisesti puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, teknisellä puolella sekä varhaiskasvatuksessa.

Tutustu työelämään ja tienaa

Tulevana kesänä Joensuun kaupunki lähtee mukaan KT Kuntatyönantajien suosittelemaan ”Tutustu työelämään ja tienaa”-koululaisten kesäharjoitteluohjelmaan. Sen avulla koululaiset saavat omakohtaisia kokemuksia työelämästä, sen pelisäännöistä, työtehtävistä ja työpaikkojen toiminnasta sekä mahdollisesti alanvalinnasta.

Ohjelma on tarkoitettu peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA-koulutukseen osallistuville.

Kesätöiden kesto on 2 viikkoa. Työstä maksetaan 360 euroa. Palkka sisältää vuosilomakorvauksen.

Työaika on 7 tuntia päivässä, sisältäen 30 minuutin ruokatauon. Muiden työsuhteen ehtojen osalta noudatetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusta (yleensä KVTES).

Hakuaikataulut

Kesätyöpaikat ovat haettavana 28.2.2020 kello 9 alkaen. Hakuaika päättyy maanantaina 30.3.2020 kello 8.00.

Kesätöitä haetaan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy hakuajan alkaessa osoitteesta joensuu.fi/avoimet-tyopaikat.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta kesäkuussa. Myös valitsematta jäämisestä ilmoitetaan kesäkuussa. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Valinnat

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti–kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla.

Valintaehdot:

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelma on tarkoitettu peruskoululaisille (valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2019 loppuun mennessä 15 vuotta), lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä VALMA-koulutukseen osallistuville nuorille. Lisäksi kesätyöntekijän on oltava:

  • Nuori, jonka kotikunta on Joensuu. Nuoren täytyy olla muuttanut Joensuuhun viimeistään 31.12.2019.
  • Ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu. Nuoren on täytynyt asua Joensuussa 31.12.2019 alkaen. Työlupa-asioiden on oltava kunnossa.

Työsopimukset ja -todistukset

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työ- tai harjoittelusopimukset. Töissä tai harjoittelussa olleet nuoret saavat työ-/harjoittelutodistukset.

Kesätyöntekijöiden toivotaan antavan kesätyöjakson jälkeen palautetta kesätyön sujumisesta.

Perehdyttäminen

Kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille järjestetään ennen työskentelyn aloittamista yhteiset perehdytystilaisuudet. Niiden yhteydessä jokaiselle tehdään työsopimus. Perehdytys on pakollinen. Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

Työnkuvaukset

Kesätyöt, Arkisto

Arkisto

Kesätyöt, Kiinteistöpalvelut/rakentaminen

Kiinteistöpalvelut/rakentaminen

Kesätyöt, kirjastot

Kirjastot

Keästyöt, Kulttuurityö, yleinen

Kulttuurityö, yleinen

Kesätyöt, Leikkikentät

Leikkikentät

Kesätyöt, Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

Kesätyöt, museot

Museot

Kesätyöt, Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut

Kesätyöt, puisto- ja puutarhatyöt

Puisto- ja puutarhatyöt

Kesätyövideo

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute