Kesätyöt

Joensuun kaupunki työllistää kesällä 2021 noin 370 nuorta 2–4 viikoksi. Kaupungin omia kesätyöpaikkoja on tarjolla noin 200. Lisäksi kaupunki työllistää nuoria yrityksiin Eezy Pikaduuni -kampanjan kautta ja tukee nuorten yritystoimintaa. Lue lisää yritystuesta ja nuoren yrittäjän tuesta.

Joensuun kaupungilla on tarjota töitä erityisesti puisto- ja puutarhapuolella, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa, liikuntapuolella sekä leikkikentillä.

Seuraamme aktiivisesti koronatilannetta. Mikäli koronatilanne vaikuttaa kaupungin palveluihin, voi palkattavien nuorten määrä olla alkuperäistä suunnitelmaa pienempi.

Kesätyöpaikan hakeminen

Hakuohjeet kaupungin omiin kesätyöpaikkoihin löytyvät tältä sivulta.

Hakuohjeet kaupungin tukemiin kesätyöpaikkoihin yrityksissä löytyvät kesätyöpaikkatuki-sivulta

Hakuaikataulut

Kesätyöpaikat ovat haettavana 1.2.2021 kello 9 alkaen. Hakuaika päättyy 1.3.2021 kello 15.00.

Kesätöitä haetaan sähköisellä lomakkeella. Hae kesätöitä täällä.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta kesäkuussa. Myös valitsematta jäämisestä ilmoitetaan kesäkuussa. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

Valinnat

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti–kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla.

Valintaehdot:

  • Kesätyöntekijäksi voi hakea, jos on täyttänyt 15 vuotta viime vuoden loppuun mennessä ja jos täyttää korkeintaan 18 vuotta vuonna 2021.
  • Kesätyöntekijän kotikunnan on oltava Joensuu (kotikunta 31.12.2020 mennessä ja edelleen). Ulkomaalaisen nuoren kohdalla asuinkunnan on oltava Joensuu (31.12.2020 alkaen ja edelleen) ja työlupa-asiat kunnossa.
  • Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita tai työmarkkinatukea saavia.

Työsopimukset ja -todistukset

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset. Työtodistus lähetetään kesätöiden jälkeen.

Perehdyttäminen

Kesätyöntekijöille ja harjoittelijoille järjestetään ennen töiden alkua yhteiset perehdytystilaisuudet. Perehdytys on pakollinen. Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Työpaikoilla saa lisäksi alakohtaisen perehdytyksen ja vastuuhenkilön.

Tiedottaminen ja palaute

Kaikille hakijoille lähetetään tieto myös valitsematta jäämisestä kesäkuussa. Kesätyöntekijöille lähetetään palautekysely kesätyön jälkeen.

Kesäharjoittelupaikat

Kaupunki mahdollistaa työpaikoillaan harjoitteluja, jotka kuuluvat eri alojen opiskelijoiden opintoihin. Harjoittelujen kesto ja sisältö määritellään oppilaitosten, opintosuunnitelmien ja tutkintovaatimusten mukaan. Oppilaitoskohtaisesti on eroja muun muassa harjoittelun kestossa, palkallisuudessa ja ohjauksessa. Harjoittelujen toteuttamisessa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja.

Harjoittelupaikkoja voi tiedustella suoraan toimialoilta/työpaikoilta.

Työtehtävät Joensuun kaupungilla

Kesätyöt, Arkisto

Arkisto

Kesätyöt, Kiinteistöpalvelut/rakentaminen

Kiinteistöpalvelut/rakentaminen

Kesätyöt, kirjastot

Kirjastot

Keästyöt, Kulttuurityö, yleinen

Kulttuurityö, yleinen

Kesätyöt, Leikkikentät

Leikkikentät

Kesätyöt, Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut

Kesätyöt, museot

Museot

Kesätyöt, Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelut

Kesätyöt, PÄiväkodit

Päiväkodit

Kesätyöt, koulutuspalvelut

Koulutuspalvelut