Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöpaikkatuet yrityksille ja yhdistyksille sekä nuorille yrittäjille

Yritykset ja yhdistykset

Joensuun kaupunki tukee nuorten työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Tavoitteena on työllistää yrityksiin 140 nuorta.

Mahdollistaaksemme mahdollisimman suurelle joukolle työpaikan yrityksistä, kokeilemme tänä kesänä nuorten ja yritysten rekrytointia Eezy Pikaduunin avulla.

Eezy Pikaduuni toimii linkkinä työntekijöiden sekä työnantajien välillä hoitaen kaikki työllistämiseen liittyvät tehtävät sekä velvollisuudet. Pikaduuni haastattelee kaikki töitä hakevat nuoret ja heidät yhdistetään sopiviin työpaikkoihin huomioiden sekä työllistäjän että työntekijän toiveet. Lisäksi Pikaduuni hoitaa yrityksen puolesta palkanmaksun, työsopimuksen ja todistuksen tekemisen sekä nuorten vakuuttamisen.

Kampanjan kautta yritys voi työllistää 1–5 joensuulaista 15–18-vuotiasta. Nuoren työllistäminen maksaa yritykselle 310€ (sis. 24% alv), sisältäen 60 tuntia työntekoa yrityksen valitsemana ajankohtana.

Nuorille maksetaan työstä 400 € palkkaa ja heidät vakuutetaan pikaduunin toimesta. Työtunnit voidaan suorittaa kahden viikon jaksossa, tai ne voidaan jakaa pidemmälle aikavälille. Työ tulee kuitenkin suorittaa aikavälillä 1.5. - 31.8.2021.

Lue lisää ja ilmoittaudu työllistäjäksi osoitteessa www.pikaduuni.fi. Yhteydenotot jonna.saarinen@eezy.fi

Lähde mukaan tarjoamaan unohtumattomia ensimmäisiä kesätyökokemuksia. Tuetaan yhdessä urapolkujen alkamista!

Ohje nuorille

Eezy Pikaduuni -kampanja on nuoria työllistävä kesätyökampanja, joka työllistää nuoria kahden viikon kesätyöjaksoihin ympäri Suomen. Tänä kesänä Eezy Pikaduuni tulee työllistämään 140 joensuulaista nuorta yrityksiin ja yhdistyksiin Joensuun kaupungin kanssa yhteistyössä!

Eezy toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä. Erilaisia työtehtäviä tarjoaa kauttamme yritykset, yhdistykset sekä kotitaloudet. Edellisinä vuosina työtehtäviä on ollut tarjolla esimerkiksi vähittäistavarakaupoissa, lastenhoidossa, kahviloissa, kiinteistö- ja pihahuollossa, rakennustöissä, siivouksessa sekä eläintenhoidossa. Työskenneltyäsi 60 tuntia työstäsi maksetaan sinulle 400 € palkkaa. Palkan lisäksi saat rutkasi tärkeää työkokemusta tulevaisuutta varten!

Kampanjassa etsitään sinulle sopivia työtehtäviä tarjolla olevien työpaikkojen tarjonnasta, ja samalla yhdistetään työllistäjien tarjoamiin työtehtäviin soveltuva työntekijä. Otamme huomioon sekä sinun että työllistäjien toiveet.

Tee hakemus osoitteessa www.pikaduuni.fi, ja valitse sieltä kesätyökaupungiksesi Joensuu. Pikaduuni haastattelee kaikki hakemuksen jättäneet nuoret (Huom! Viimeiset työsopimukset kirjoitetaan juhannukseen mennessä). Haastattelut aloitetaan maaliskuussa, joten jätä hakemus jo nyt!

 

Pikaduunin lisäksi yritykset ja yhdistykset voivat entiseen tapaan hakea tukea nuoren palkkaamiseen suoraan Joensuun kaupungilta

Yritystukea maksetaan 360 euroa/kk/nuori. Yritys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään viiden nuoren työllistämiseen. Jos varattua määrärahaa jää myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Tärkeät päivämäärät

 • Yritystuen hakuaika on voimassa toistaiseksi. Yritystukea haetaan alla olevalla lomakkeella. Maaliskuun 2021 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2021 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi.
 • Kesätyöt yrityksissä järjestetään 2.5.–30.9.2021
 • Yritykselle lähetetään ohje laskuttamisesta yritystuen myöntämisen yhteydessä.

Kenet voi palkata kesätöihin yritystuella?

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2020 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 18 vuotta vuoden 2021 aikana.
 • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2020 ja edelleen)

Kesätyöpaikkatuen periaatteet

Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) tai yhdistys voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Työsuhteen keston on oltava vähintään 90h.
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
 • Tukea ei myönnetä nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
 • Tukea ei myönnetä työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).
 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuukausipalkka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava laskun liitteenä.

Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekrytointipalveluihin. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.

 

Joensuun kaupungin yritystuki nuoren kesäpalkkaamiseen, tulostettava hakemus

   

 

Nuoren yritystoiminnan tukeminen

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kautta itsensä kesäkautena. Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys. Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa. Tukea on varattu 20 nuorelle yrittäjälle.

Tuen myöntämisen periaatteet

 • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen 31.12.2020 alkaen.
 • Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys.
 • Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta.
 • Nuoren yrittäjän on täytynyt täyttää vuoden 2020 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 18 vuotta vuoden 2021 aikana.

Tuki on suuruudeltaan 250 euroa. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2021 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.

Hakeminen

Tuen hakuaika on voimassa toistaiseksi. Maaliskuun 2021 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2021 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi.

Kesätyöpaikkatuki nuorelle kesätyöyrittäjälle, täytettävä hakemus

Kesätyöpaikkatuki nuorelle kesätyöyrittäjälle, tulostettava hakemus

 

Sivu arviointi ja palaute