Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöpaikkatuet yrityksille ja yhdistyksille sekä nuorten kesätyöpaikkatuki

VUODEN 2019 KESÄTYÖPAIKKATUKIEN HAKUAIKA PÄÄTTYNYT 31.3.2019. Joensuun kaupunki myöntää yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikkatukea nuorten työllistämiseen. Kaupunki tarjoaa tukea myös nuorten omille yrityksille, jotka on perustettu yritystoiminnan harjoittelua varten tai 4H-yhdistyksen kautta.

Kesätyöpaikkatuet yrityksille ja yhdistyksille

Yritystukea maksetaan 350 euroa/kk/nuori. Yritys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Jos varattua määrärahaa jää myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Tärkeät päivämäärät / VUODEN 2019 KESÄTYÖPAIKKATUKIEN HAKUAIKA PÄÄTTYNYT 31.3.2019

 • Yritystuen hakuaika oli 1.2.–31.3.2019, päätökset tehtiin 21.4.2019 mennessä.
 • Kesätyöt yrityksissä järjestetään 2.5.–30.9.2019
 • Varmennettu kopio työsopimuksesta sekä kopio palkkakuitista toimitetaan kaupungille viimeistään 12.10.2019 mennessä.
 • Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2019 mennessä.

Kenet voi palkata kesätöihin yritystuella?

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2018 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2019 aikana.
 • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2018 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu (31.12.2018 alkaen) ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

Kesätyöpaikkatuen periaatteet

Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä) tai yhdistys voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Työsuhteen keston on oltava yhtäjaksoisesti vähintään yksi kuukausi tai 30 kalenteripäivää ja työajan vähintään keskimäärin 30 tuntia viikossa.

 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.

 • Tukea ei myönnetä nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.

 • Tukea ei myönnetä työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).

 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.

 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuukausipalkka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava kaupungin rekrytointipalveluihin viimeistään 12.10.2019. Mikäli tietojen toimittaminen viivästyy, tukea ei makseta. Tuet maksetaan työnantajille 31.10.2019 mennessä.

 • Yritykseen palkattavien kesätyöntekijöiden kuukausipalkan on oltava vähintään 800 euroa ilman työnantajamaksuja ja luontaisetuja.

Yritykselle maksettavan tuen määrä on 350 euroa palkattavaa kesätyöntekijää kohti riippumatta siitä, ylittääkö työsuhteen kesto yhden kuukauden tai 30 kalenteripäivää.

Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekrytointipalveluihin. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.

Kesätyöpaikkatuen hakulomake

Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekry@joensuu.fi.

Kesätyöpaikkatuki nuorille yrittäjille

Nuorten yrittäjien oman yrityksen työllistämistuki on 250 euroa /kk.

Jos varattua määrärahaa jää myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa useammallekin nuorelle yrittäjälle.

Tärkeät päivämäärät

 • Nuorten yrittäjien tuen hakuaika on 1.2.–31.3.2019, päätökset tehdään 21.4.2019 mennessä.
 • Tuet maksetaan kesäkautena sen jälkeen kun työ yrittäjänä on kestänyt vähintään kuukauden ajalla 2.5 - 30.9.2019 ja vaadittava todistus yrittäjyydestä oppilaitoksesta tai 4H-yrityksestä on lähetetty.

Kuka voi hakea nuoren yrittäjän tukea?

 • Nuoren yrittäjän on täytynyt täyttää vuoden 2018 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2019 aikana.
 • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2018 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu (31.12.2018 alkaen) ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

Nuorten yrittäjien kesätyöpaikkatuen periaatteet

 • Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yhdistyksen kautta perustettu yritys.
 • Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta.
 • Tuki on 250 euroa/kk ja se maksetaan yhden kuukauden ajalta.
 • Tukea myönnetään 20 ensimmäiselle hakijalle. Mikäli varattua määrärahaa jää käyttämättä, voidaan tukea maksaa useammalle nuorelle yrittäjälle.

Kesätyöpaikkatuen hakulomake

Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi

Kesätyöpaikkatuen hakulomake, nuoret yrittäjät

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute