Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöpaikkatuet yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille sekä nuorille yrittäjille

Yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet

Joensuun kaupunki tukee nuorten työllistymistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin. Lisäksi kaupunki työllistää nuoria kaupungin omille työpaikoille. Katso kaupungin omat kesätyöpaikat

Yritystukea maksetaan 360 euroa/nuori. Yritys, yhdistys tai kotitalous voi saada kesätyöpaikkatukea lähtökohtaisesti enintään viiden nuoren palkkaamiseen. Mikäli kaupungin kesätyöbudjettia jää käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle työnantajalle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. 

Joensuun kaupunki on jo kahtena kesänä kaupungin perinteisen yritystuen rinnalla työllistänyt nuoria yhteistyössä rekrytointiyrityksen kanssa. Tämä toteutuu myös tulevana kesänä, ohjeet päivitetään verkkosivuille maaliskuun lopulla.

Tärkeät päivämäärät

 • Yritystukea voi hakea huhtikuun loppuun saakka. Sen jälkeen tukea on mahdollista myöntää, mikäli kesätyöbudjettia on käyttämättä. Palkattavien nuorten nimet eivät tarvitse olla tiedossa vielä tukea hakiessa. Maaliskuun 2023 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2023 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Länsikatu 15, 4 A 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi.
 • Kesätyöt järjestetään 2.5.–30.9.2023
 • Yritykselle, yhdistykselle tai kotitaloudelle lähetetään ohje laskuttamisesta yritystuen myöntämisen yhteydessä sähköpostitse.

Kenet voi palkata kesätöihin yritystuella?

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2022 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2023 aikana.
 • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 12.3.2023 ja edelleen kesätyön aikana)

Kesätyöpaikkatuen periaatteet

Yritys (vakituisten työntekijöiden määrä alle 100 henkilöä), yhdistys tai kotitalous voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Työsuhteen keston on oltava vähintään 90h.
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
 • Tukea ei myönnetä nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
 • Tukea ei myönnetä työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).
 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät, työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohta, viikkotyöaika ja maksettava kuukausipalkka tuettavalta ajalta sekä kopio palkkakuitista on toimitettava laskun liitteenä.

Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekrytointipalveluihin. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.

Tukihakemus yrityksille

   

Nuoren yritystoiminnan tukeminen

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kautta itsensä kesäkautena. Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys. Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa. Tukea on varattu 20 nuorelle yrittäjälle.

Tuen myöntämisen periaatteet

 • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen 12.3.2023 ja edelleen kesätyön aikana.
 • Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys.
 • Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta.
 • Nuoren yrittäjän on täytynyt täyttää vuoden 2022 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2023 aikana.

Tuki on suuruudeltaan 250 euroa. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2023 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.

Hakeminen

Yritystukea voi hakea 30.4.2023 saakka. Nuoren yrittäjän tukea voi hakea toukokuun loppuun saakka. Maaliskuun 2023 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2023 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tukea myönnetään, mikäli kaupungin kesätyöbudjettia on käyttämättä.

Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Länsikatu 15, 4 A 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi.

Nuoren yritystoiminnan tukihakemus

Sivu arviointi ja palaute