Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöpaikkatuet yrityksille ja yhdistyksille sekä nuorille yrittäjille

Yritykset ja yhdistykset

Yrityksille ja yhdistyksille annetaan tukea nuoren palkkaamiseksi. Näin halutaan mahdollistaa entistä paremmin nuorille toivetta vastaavalla alalla työskenteleminen. Samalla halutaan kannustaa yrityksiä nuorten
palkkaamiseen. Yrityksille tai yhdistyksille myönnetään kesätyöpaikkatukea 140 kesätyöpaikan luomiseksi joensuulaisille nuorille.

Yritys tai yhdistys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään viiden nuoren työllistämiseen.

Tuen myöntämisen periaatteet

Yritys tai yhdistys voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

  • Kesätyöntekijän/harjoittelijan on oltava joensuulainen; kotikunta Joensuu 31.12.2020 mennessä ja edelleen tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu 31.12.2020 alkaen ja on edelleen ja jonka työlupaasiat ovat kunnossa.
  • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi tässä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa (myös avopuolison) lapsi tai lapsenlapsi.
  • Tukea ei myöskään myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
  • Tukea ei myönnetä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).

Yrittäjä vastaa tukea hakiessaan, että edellä mainitut perusteet täyttyvät.

Tuen hakuohjeet päivämäärineen lisätään tälle verkkosivulle tammi–helmikuun aikana.

Nuoren yritystoiminnan tukeminen

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kautta itsensä kesäkautena. Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys. Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa. Tukea on varattu 20 nuorelle yrittäjälle.

Tuen myöntämisen periaatteet

  • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen 31.12.2020 alkaen.
  • Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys.
  • Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta.

Tuki on suuruudeltaan 250 euroa. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2021 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.

Hakeminen

Tuen hakuaika on voimassa toistaiseksi. Maaliskuun 2021 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2021 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi.

Kesätyöpaikkatuki nuorelle kesätyöyrittäjälle, täytettävä hakemus

Kesätyöpaikkatuki nuorelle kesätyöyrittäjälle, tulostettava hakemus

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute