Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöt yrityksissä ja yhdistyksissä – tukea kaupungilta

Yrityksille tai yhdistyksille myönnetään kesätyöpaikkatukea. Tukea voi poikkeuksellisesti edelleen hakea. Laskutuksen yhteydessä tulee huomioida huolellisesti laskutuksen ehdot ja liitteet, että laskut saadaan ajallaan maksuun eikä lisäselvityksiä tarvitse pyytää.

Tuki yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksille tai yhdistyksille myönnetään kesätyöpaikkatukea 140 kesätyöpaikan luomiseksi joensuulaisille nuorille. Yritystukea maksetaan 360€/nuori.

Yritys voi saada kesätyöpaikkatukea enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Mikäli varattua määrärahaa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle yritykselle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Tukea myönnetään joensuulaisen nuoren palkkaukseen

  • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2019 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2020 aikana.
  • Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2019 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu (31.12.2020 alkaen) ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

Kesätyöpaikkatuen hakeminen

Tuen hakuaika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi. Maaliskuun 2020 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2020 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä osoitteeseen rekry@joensuu.fi.

Kesätyöpaikkatuen hakulomake, yritykset ja yhdistykset

Tuen maksamisen ehdot

  • Tuen maksamisen ehtona on, että nuori työllistetään vähintään 90 työtuntia.
  • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi tässä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
  • Tukea ei myöskään myönnetä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
  • Tukea ei myönnetä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).

Yrittäjä vastaa tukea hakiessaan, että edellä mainitut perusteet täyttyvät.

Tuen maksaminen

Työnantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämisen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen. Varmennettu kopio työsopimuksesta, josta käy ilmi kesätyöntekijän henkilötiedot, työtehtävät ja toteutuneet työtunnit sekä maksettu palkka, on toimitettava kaupungin rekryyn viimeistään 12.10.2020. Mikäli tietojen toimittaminen viivästyy tästä, tukea ei makseta. Kun rekry vahvistaa tuen maksamisen edellytysten täyttyvän, yrittäjälle lähetetään ohje tuen laskuttamiseksi kaupungilta.

Yritys vastaa siitä, että se noudattaa alansa työehtosopimusten palkkausmääräyksiä siltä osin, kun ne soveltuvat kesätyöntekijöiden palkan määrittelyyn ja työsuhteen ehtoihin.


Tuki nuorille yrittäjille

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua silloin, kun nuori työllistää sen kautta itsensä kesäkautena. Tuki on enintään 250 euroa. Tukea on varattu 20 nuorelle yrittäjälle.

Kuka voi tukea saada?

  • Nuoren yrittäjän on täytynyt täyttää vuoden 2019 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 23 vuotta vuoden 2020 aikana.
  • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 31.12.2019 mennessä ja edelleen) tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu (31.12.2019 alkaen) ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

Tuen ehdot

Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys. Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2020 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.

Hakeminen

Tuen hakuaika on muutettu toistaiseksi voimassaolevaksi. Maaliskuun 2020 loppuun mennessä tulleiden hakemusten osalta päätökset tehdään 30.4.2020 mennessä. Myöhemmin saapuvien hakemusten osalta päätökset pyritään tekemään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Hakemus toimitetaan joko postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, rekrytointipalvelut, Rantakatu 20, 2 krs. 80100 Joensuu tai sähköpostin liitteenä rekry@joensuu.fi

Kesätyöpaikkatuen hakulomake, nuoret yrittäjät

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute