Kesätyöpaikkatuen sivun otsikko

Kesätyöpaikkatuet

Kesätyöpaikkatuet yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille sekä nuorille yrittäjille

HUOM! Hakuaika on päättynyt. Olemme yhteydessä hakemuksen jättäneisiin huhtikuun aikana.

Joensuun kaupunki tukee nuorten työllistymistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin. Lisäksi kaupunki työllistää nuoria kaupungin omille työpaikoille. Katso kaupungin omat kesätyöpaikat

Yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet

Yritystukea maksetaan 360 euroa/nuori. Yritys, yhdistys tai kotitalous voi saada kesätyöpaikkatukea lähtökohtaisesti enintään viiden nuoren palkkaamiseen. Mikäli kaupungin kesätyöbudjettia jää käyttämättä, voidaan tukea maksaa samalle työnantajalle useampienkin kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

Tärkeät päivämäärät

 • Yritystukea voi hakea maaliskuun loppuun saakka. Sen jälkeen tukea on mahdollista myöntää, mikäli kesätyöbudjettia on käyttämättä. Palkattavien nuorten nimet eivät tarvitse olla tiedossa vielä tukea hakiessa. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään 30.4.2024 mennessä.
 • Kesätyöt järjestetään 2.5.–30.9.2024
 • Yritykselle, yhdistykselle tai kotitaloudelle lähetetään ohje laskuttamisesta yritystuen myöntämisen yhteydessä sähköpostitse.

Kenet voi palkata kesätöihin yritystuella?

 • Kesätyöntekijäksi valittavan on täytynyt täyttää vuoden 2023 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2024 aikana.
 • esätyöntekijän on oltava joensuulainen (kotikunta Joensuu 10.3.2024 ja edelleen kesätyön aikana)
 • Kesätyöntekijäksi voidaan valita ulkomaalainen nuori, joka on tilapäisessä suojelussa ja hänellä on koulupaikka Joensuussa

Kesätyöpaikkatuen periaatteet

Yritys, yhdistys tai kotitalous voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palkkaamiseen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 • Työsuhteen keston on oltava vähintään 90h.
 • Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän tai puolisonsa lapsi tai lapsenlapsi.
 • Tukea ei myönnetä nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työskentelemään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa.
 • Tukea ei myönnetä työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työsopimuslain määräykset; lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset).
 • Työantajan on nimettävä vastuuhenkilö, joka huolehtii kesätyöntekijän perehdyttämiseen ja työpaikan valvontaan liittyvät asiat.
 • Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen.

Mikäli työsuhde ei ala tai se keskeytyy, työnantajan on välittömästi ilmoitettava siitä kaupungin rekrytointipalveluihin. Keskeytystapauksissa tukea maksetaan kymmenen euroa/työpäivä/palkattu nuori enintään viideltä työpäivältä viikossa toteutuneen työskentelyn ajalta.
 

Nuoren yritystoiminnan tukeminen

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kautta itsensä kesäkautena. Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys. Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa.

Tuen myöntämisen periaatteet

 • Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen 10.3.2024 ja edelleen kesätyön aikana.
 • Nuori yrittäjä voi olla ulkomaalainen nuori, joka on tilapäisessä suojelussa ja hänellä on koulupaikka Joensuussa
 • Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys.
 • Yrityksellä tulee olla yritysohjaaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta.
 • Nuoren yrittäjän on täytynyt täyttää vuoden 2023 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2024 aikana.

Tuki on suuruudeltaan 250 euroa. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut aktiivisesti kesäkautena 2024 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suuri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri euromäärä.

Hakeminen

Yritystukea voi hakea 31.3.2024 saakka. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään 30.4.2024 mennessä.

 

HUOM! Joensuun kaupunki on velvollinen ilmoittamaan kesätyötuen saajat ja maksetun tuen määrän verottajalle vuosittain annettavalla ilmoituksella julkisista elinkeinotuista. Hakemalla tukea olet tietoinen siitä, että kaupunki antaa ilmoituksen verottajalle. Tuen saaja vastaa itse mahdollisesti ilmoituksesta omassa verotuksessaan.

Kesätyöpaikkatuki nuorelle yrittäjälle