Iltapäivätoiminta, Maksut, sivun otsikko

Maksut

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoimintaan osallistumisesta peritään osallistumismaksu, joka määräytyy läsnäolotuntimäärän mukaisesti. Mikäli lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan

  • viikossa 20 tuntia tai alle, on osallistumismaksu 100 euroa kuukaudessa,
  • yli 20 tuntia viikossa, on kerhomaksu 120 euroa kuukaudessa.

Maksu peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, peritään puolet maksusta. Jos poissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Mikäli lapsi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Viikottaisen tuntimäärän ylitys nostaa kuukausimaksun automaattisesti seuraavaan ylempään maksuluokkaan. Koulujen loma-ajat eivät vaikuta kerhomaksun suuruuteen.  

Maksu sisältää varsinaisen iltapäivätoiminnan arkikoulupäivinä, päivittäisen välipalan sekä toimintaan kuuluvat retket ja tapahtumat.

Elokuun osalta maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsi on 10 päivää tai alle toiminnassa mukana.

Lapset ovat kerhoaikana kaupungin vakuutuksen piirissä.

Kerhomaksun alennukset

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä. Maksunalennusta voi hakea tulevalle lukuvuodelle, kun huoltaja on saanut myönteisen päätöksen lapsen iltapäivätoimintapaikasta ja hänellä on tiedossa lapsen tuleva iltapäiväkerhopaikka. Maksunalennuksia ei myönnetä takautuvasti

Kerhomaksun alennuksia on mahdollista hakea Joensuun kaupungin koulutuspalveluista. Kerhomaksun alennus haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/. Wilmaan ei tarvitse kirjautua vaan hakemus löytyy Wilman kirjautumissivulta kohdasta sähköinen hakeminen ja lomakkeet.

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, lomakkeita on saatavilla Joensuun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen nettisivuilta. Lomake palautetaan tarvittavine liitteineen Joensuun kaupungin koulutuspalveluihin. Sähköinen ja paperinen hakemus on toimitettava 15. päivään kuluvaa kuukautta mennessä osoitteeseen Länsikatu 15, rakennus 4B (2. krs), 80110 Joensuu.

 

Maksunalentamisen tulorajataulukko

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute