Iltapäivätoiminta, Maksut, sivun otsikko

Maksut

Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnan osallistumismaksu määräytyy lapsenne läsnäolon mukaan.

Kun lapsenne osallistuu iltapäivätoimintaan

  • 20 tuntia viikossa tai alle, on osallistumismaksu 100 euroa kuukaudessa,
  • yli 20 tuntia viikossa, on osallistumismaksu 120 euroa kuukaudessa.

Viikoittaisen tuntimäärän ylitys nostaa kuukausimaksun automaattisesti ylempään maksuluokkaan.

 

 Maksujen alennukset läsnäolon mukaan:

  • Jos lapsenne ei sairauden vuoksi pysty osallistumaan toimintaan yli 10 päivänä kuukauden aikana, peritään puolet maksusta.
  • Jos sairauspoissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä.
  • Mikäli lapsenne on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden muusta syystä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Elokuun osalta maksuna peritään puolet kuukausimaksusta, jos lapsenne on toiminnassa mukana 10 päivää tai sen alle.

 

Koulujen loma-ajat eivät vaikuta kerhomaksun suuruuteen.  

Maksu sisältää varsinaisen iltapäivätoiminnan arkikoulupäivinä, päivittäisen välipalan sekä toimintaan kuuluvat retket ja tapahtumat.

Lapsenne on kerhoaikana kaupungin vakuutuksen piirissä.

Toimintamaksun alennukset

Maksunalennusta voi hakea tulevalle lukuvuodelle, kun huoltaja on saanut myönteisen päätöksen lapsen iltapäivätoimintapaikasta ja hänellä on tiedossa lapsen tuleva iltapäiväkerhopaikka. Maksunalennuksia ei myönnetä takautuvasti.

Kerhomaksun alennuksia on mahdollista hakea Joensuun kaupungin koulutuspalveluista. Kerhomaksun alennus haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://joensuu.inschool.fi Wilmaan ei tarvitse kirjautua vaan hakemus löytyy Wilman kirjautumissivulta kohdasta sähköinen hakeminen ja lomakkeet.

Mikäli sähköinen hakeminen ei onnistu, lomakkeita on saatavilla Joensuun kaupungin kasvatuksen ja opetuksen nettisivuilta. Lomake palautetaan tarvittavine liitteineen Joensuun kaupungin koulutuspalveluihin. Sähköinen ja paperinen hakemus on toimitettava 15. päivään kuluvaa kuukautta mennessä osoitteeseen Länsikatu 15, rakennus 4B (2. krs), 80110 Joensuu.

 

Maksunalentamisen tulorajataulukko

Sivu arviointi ja palaute