Iltapäivätoiminta, Maksut, sivun otsikko

Maksut

Iltapäivätoiminnan maksut

Joensuussa toiminnasta perittävä asiakasmaksu määräytyy lapsen läsnäolotuntimäärän mukaan ja 
asiakasmaksut on päätetty kasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Mikäli lapsi osallistuu 
iltapäivätoimintaan 
• 20 tuntia viikossa tai vähemmän, on osallistumismaksu 130€ / kk
• yli 20 tuntia viikossa, on osallistumismaksu 150€ / kk
• Mikäli osallistumispäiviä on kuukaudessa 1-5 päivää, määräytyy maksu päivämaksun 
mukaan (10 euroa) 
• kesäkuun koulupäivinä (pl. lauantai, jolloin palvelua ei järjestetä) maksu on 10 euroa 
osallistumispäivältä.  

 

Palveluntuottaja laskuttaa maksun huoltajalta tai huoltajilta toimintakuukauden lopussa. Huoltajien
toiveesta molemmilta huoltajilta voidaan laskuttaa puolet maksusta.  

 

Kesäkuun osallistumispäivistä tulee ilmoittaa palveluntuottajalle toukokuun 15. päivään mennessä 
ja ne laskutetaan toukokuun maksun yhteydessä. Elokuun osalta maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta. 

 

Viikoittaisen tuntimäärän ylitys nostaa kuukausimaksun seuraavaan ylempään maksuluokkaan. 
Koulujen loma-ajat eivät vaikuta asiakasmaksun suuruuteen (esim. syys- joulu- ja talviloma). Maksu
peritään jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa 
vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, peritään puolet 
maksusta. Jos poissaolo jatkuu koko kuukauden, maksua ei peritä. Mikäli lapsi on poissa toiminnasta
koko kalenterikuukauden jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolet 
kuukausimaksusta. Poissaoloista on tiedotettava palveluntuottajaa viipymättä. 

 

Toimintamaksun alennukset

 

Maksunalennusta voi hakea tulevalle lukuvuodelle, kun huoltaja on saanut myönteisen päätöksen lapsen iltapäivätoimintapaikasta ja hänellä on tiedossa lapsen tuleva iltapäiväkerhopaikka. Maksunalennuksia ei myönnetä takautuvasti.

Kerhomaksun alennuksia on mahdollista hakea Joensuun kaupungin koulutuspalveluista. Kerhomaksun alennus haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://joensuu.inschool.fi/browsecourses. 

 

Maksunalentamisen tulorajataulukko

Sivu arviointi ja palaute