Hammaslahden uusi koulu, sivun otsikko

Hammaslahden uusi koulu

Hammaslahden uusi koulu

Joensuun kaupunginvaltuusto on vahvistanut Hammaslahden uuden koulun rakentamisen aikataulun. Uuden koulun hankesuunnittelu valmistuu vuoden 2022 aikana ja koulutyö uudessa koulurakennuksessa voitaisiin aloittaa vuoden 2025 alussa.

Tavoitteena on rakentaa Hammaslahteen toimiva ja nykyaikainen sekä ennen kaikkea terve koulurakennus. Tilat suunnitellaan kuitenkin monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi ja näin useampia käyttäjäryhmiä palveleviksi.

Hammaslahteen suunnitellaan lähtökohtaisesti yksisarjaista alakoulua, johon perusopetustilojen lisäksi tulevat tilat pien- ja KELPO-luokille. Tämän hetken arvion mukaan uuden koulun valmistumisen aikaan Hammaslahdessa on 130 oppilasta. Lisäksi tiloihin on ajateltu sijoittuvan nuorisotilat sekä tilat kirjastolle. Hankesuunnitteluvaiheessa tarkastellaan tarkemmin oppilasmitoitusta ja esimerkiksi liikuntasalin sijoittumista.

Uusi koulu rakennetaan kutakuinkin entisen Hammaslahden koulun paikalle, mutta koulurakennuksen sijoittuminen ratkaistaan hankesuunnittelun yhteydessä. Myös piha-alue suunnitellaan tarkemmin hankesuunnittelun yhteydessä. Tuolloin tarkastellaan pihan toimivuutta alakoulun tarpeisiin sekä sen turvallisuutta mm. saattoliikenteen osalta.

Koulun suunnittelu

Koulun suunnittelussa on keskeisenä koulun pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan koulun toiminnallisuutta, työskentelytapoja ja koulun toimintakulttuuria. Suunnitelma laaditaan oppilaiden ja koulun henkilöstön yhteistyönä.

Koulun suunnitteluun osallistuvat myös paikalliset nuoret. Heidän kanssaan pidettiin oma työpaja 15.3.2022. Yhteenveto nuorten työpajasta

Kaikille kuntalaisille ja järjestöille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin tulevilta tilojen käyttäjiltä näkemyksiä ja tarpeita koulun tiloista. Kyselyn vastauksiin voi tutustua tästä

Kyselyn vastauksia käytiin läpi 16.3.2022 avoimessa työpajassa. Työpajan esittelymateriaalit ja muistio 

Hammaslahden alueen asukkaille järjestettiin 13.1.2022 infotilaisuus uuden koulun suunnittelusta

Tilaisuudessa käytiin läpi koulun suunnittelun aikataulua, eri toimijoiden osallistumista koulun suunnitteluun sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin kytkeytymistä koulun suunnitteluun.

Tilaisuuden muistio ja materiaalit:

  • Infotilaisuuden muistio
  • Hammaslahden koulun suunnittelun aikataulutus, va. tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen esitys
  • Lapsivaikutusten arviointi, koordinaattori Hilkka Mäkinen esitys
  • Koulun suunnitteluun osallistuminen, hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen esitys