Hammaslahden uusi koulu, sivun otsikko

Hammaslahden uusi koulu

Hammaslahden uusi koulu

Joensuun kaupunginvaltuusto on päättänyt Hammaslahden uuden koulun rakentamista. Uuden koulun hankesuunnittelu valmistui syksyllä 2022 ja koulutyö uudessa koulurakennuksessa voidaan aloittaa elokuussa 2025.

Tavoitteena on rakentaa Hammaslahteen toimiva ja nykyaikainen sekä ennen kaikkea terve koulurakennus. Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja muunneltaviksi ja näin useampia käyttäjäryhmiä palveleviksi.

Hammaslahteen rakennetaan yksisarjainen alakoulu, johon perusopetustilojen lisäksi tulevat tilat pien- ja KELPO-luokille sekä liikuntasali. Tämän hetken arvion mukaan uuden koulun valmistumisen aikaan Hammaslahdessa on 140 oppilasta. Lisäksi kouluun tiloihin sijoittuvat nuorisotila, Pyhäselän kirjasto ja kaupungin palvelupiste. Hankkeen kustannusarvio on 11,6 miljoonaa euroa. 

Uusi koulu rakennetaan kutakuinkin entisen Hammaslahden koulun paikalle, joka purettiin vuonna 2020. Uuden koulun pihalle rakennetaan leikkivälinepiha sekä kenttä palloilupeleille. Koulukuljetusten ja saattoliikenteen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita.

Koulun suunnittelu

Koulun suunnittelussa on keskeisenä koulun pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan koulun toiminnallisuutta, työskentelytapoja ja koulun toimintakulttuuria. Suunnitelma on laadittu oppilaiden ja koulun henkilöstön yhteistyönä.

Hammaslahden alueen asukkaille järjestettiin 13.1.2022 ensimmäinen infotilaisuus uuden koulun suunnittelusta.

Tilaisuudessa käytiin läpi koulun suunnittelun aikataulua, eri toimijoiden osallistumista koulun suunnitteluun sekä Lapsiystävällinen kunta -mallin ja lapsivaikutusten arvioinnin kytkeytymistä koulun suunnitteluun.

Tilaisuuden muistio ja materiaalit:

  • Infotilaisuuden muistio
  • Hammaslahden koulun suunnittelun aikataulutus, va. tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen esitys
  • Lapsivaikutusten arviointi, koordinaattori Hilkka Mäkinen esitys
  • Koulun suunnitteluun osallistuminen, hyvinvointi- ja osallisuuspäällikkö Heini Lehikoinen esitys

Koulun suunittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä asukkaiden ja koulun iltakäyttäjien kanssa. Koulun suunnitteluun osallistuvat myös paikalliset nuoret. Heidän kanssaan pidettiin oma työpaja 15.3.2022. Yhteenveto nuorten työpajasta

Kaikille kuntalaisille ja järjestöille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin tulevilta tilojen käyttäjiltä näkemyksiä ja tarpeita koulun tiloista. Kyselyn vastauksiin voi tutustua tästä

Kyselyn vastauksia käytiin läpi 16.3.2022 avoimessa työpajassa. Työpajan esittelymateriaalit ja muistio 

Arkkitehtisuunnitelmia esitellään asukkaille 12.4.2023

Koulun suunnitelmat alkavat valmistua. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Arkkitehdit OK.  Suunnittelijoiden käytössä on ollut kaikki materiaali, joka kerättiin viime keväänä kyselyissä ja työpajoissa uuden koulun tulevilta käyttäjiltä.

Suunnitelmia esitellään kaikille avoimessa tilaisuudessa Pyhäselän koulun ruokasalissa 12. huhtikuuta kello 18 alkaen osoitteessa Opettajantie 2. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä tästä linkistä.