Hammaslahden koulu

Hammaslahden koulussa pyritään antamaan mahdollisimman laaja-alaiset tiedot ja taidot eri oppiaineissa mottona: Omin käsin kiinni elämään.

Hammaslahden koulu sijaitsee Joensuun kaupunkiin kuuluvassa Niittylahdessa, Niittylahden opiston eli nykyisen Riverian tiloissa.

Koulussa on perinteisten 1.–6. luokkien lisäksi neljä pienryhmää, joiden opetuksesta vastaa neljä erityisluokanopettajaa. Pienryhmissä oppilaita ohjataan yksilölliset ominaisuudet huomioiden, kokonaisvaltaisen kuntoutuksen avulla, elämässä tarvittavien perustietojen ja -taitojen hallintaan. Tavoitteena on vastuullinen, elämänmyönteinen ja arkielämän vaatimuksista selviytyvä kansalainen.

Uusi koulu vuonna 2025

Hammaslahden uuden koulun suunnittelu on alkanut. Uuden koulun on taroitus valmistua vuoden 2025 alussa. Lue lisää uuden koulun suunnittelusta

YHTEYSTIEDOT


Hammaslahden koulu
Niittylahdentie 297
82220 Niittylahti
Puh. 050 448 8379

Alli Laine-Kupiainen
apulaisjohtaja
050 512 5273

Airi Kakkonen
koulusihteeri
050 311 6299

Opettajainhuone
050 448 8379 tai 050 438 4246

Hammaslahden koulu

Niittylahdentie 297 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute