Yksityiset päiväkodit

Joensuussa on 19 yksityistä päiväkotia, joista voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa. Hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista.

Hakuohjeet

Yksityistä varhaiskasvatuspaikkaa haetaan suoraan päiväkodista. Listan yksityisistä päiväkodeista löydät Vaanasta. Varhaiskasvatusta järjestetään yksityisissä päiväkodeissa palvelusetelillä.

Kun yksityinen päiväkoti on hyväksynyt lapsesi päiväkotiryhmään, päiväkoti tekee kanssasi palvelusopimuksen. Hae tämän jälkeen palveluseteliä sähköisen asiointipalvelun kautta osoitteessa joenmuksut.fi Hakemukset ja ilmoitukset-puolella. Liitä hakemukseen mukaan päiväkodin kanssa tekemäsi palvelusopimus.

Palveluohjaus myöntää sinulle palvelusetelin palvelusopimuksessa sovitun hoitoaikaportaan mukaisesti. Palvelusetelistä tulee sinulle sähköinen päätös Daisy järjestelmän kautta. Mikäli lapsesi varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, ilmoita muutoksista ensin päiväkotiin, jossa teette palvelusopimukseen muutosliitteen. Tämän jälkeen tee uusi palvelusetelihakemus Joenmuksuissa.

 

Maksut

Yrittäjä perii sinulta varhaiskasvatuksen asiakasmaksun. Asiakasmaksu määritellään kaupungin maksutiimissä voimassa olevan maksuohjeen mukaisesti. Lisätietoa asiakasmaksun muodostumisesta löydät täältä Asiakasmaksut - joensuu.fi. Huomaathan että yksityisissä päiväkodeissa voi olla kohtuullisia lisämaksuja esimerkiksi retkistä.

Päiväkodilla on mahdollisuus määritellä itse, miten perivät asiakasmaksuja kesäajalta, käyttävätkö maksuhyvityksiä loma-aikoina tai perivätkö varausmaksuja. Loma-ajan maksuhyvitykset eivät välttämättä ole yksityisillä päiväkodeilla käytössä. Yksityinen päiväkoti sitoutuu järjestämään tarvittaessa varahoidon, jos päiväkoti on suljettu.

 

Päiväkodeista

Yksityisissä päiväkodeissa voi olla myös omia painotuksia. Painotuksiin voit tutustua päiväkotien omilla kotisivuilla.

Yksityinen päiväkoti sitoutuu noudattamaan Joensuun varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 1.1.2024

 

Yksityisten päiväkotien valvonta

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvojien tehtäviin kuuluu mm. valvoa, että tarjottu varhaiskasvatus on varhaiskasvatuslain mukaista. Varhaiskasvatuslaissa on määräyksiä esimerkiksi ryhmäkoosta ja henkilökunnan määrästä, varhaiskasvatuksen sisällöstä ja lasten tasa-arvoisesta kohtelusta.

Joensuun kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen sääntökirja ohjaa yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaa ja menettelytapoja johon palveluntuottaja sitoutuu.

Valvontaan kuuluvat ns. valvonta- ja ohjauskäynnit (sovitusti sekä ennalta ilmoittamattomat käynnit). Käynneillä keskustellaan omavalvontasuunnitelmasta, ajankohtaista asioista, asiakaspalautteista, yleisistä ohjeistuksista ja käydään läpi yksikön varhaiskasvatusympäristöä.

Yksityinen palveluntuottaja vastaa varhaiskasvatuksen palvelun laadusta ja siitä, että palvelu täyttää sille varhaiskasvatuslaissa ja asetuksessa sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa asetetut vaatimukset. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Jos teitä askarruttaa joku päiväkotiin liittyvä asia, olkaa aina ensin yhteydessä päiväkodin henkilökuntaan tai johtajaan, asia yleensä selviää jo yhteisen keskustelun kautta.

Mikäli asiat eivät ratkea yksikön sisäisin toimin, perhe tai palveluntuottaja voi olla yhteydessä Joensuun kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen valvojiin tai aluehallintovirastoon. Palvelun laadusta annetun reklamaation/palautteen johdosta voi Joensuun kaupunki pyytää selvitystä palveluntuottajalta ja vaatia laadun korjausta. Joensuun kaupunki toimittaa tarvittaessa reklamaatiot/palautteet edelleen aluehallintovirastoon tai muille asiaa hoitaville viranomaisille. 

Palveluun tai kohteluun tyytymätön asiakas voi tehdä asiasta myös kirjallisen muistutuksen yksikkönsä vastaavalle tai yksityisen varhaiskasvatuksen valvojalle.

Muistutus on lakisääteinen oikeus, ja vastaavan henkilön on vastattava siihen kuukauden kuluessa. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvien muistutuksen tekemisessä. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät mm. yksikön omavalvontasuunnitelmasta, joka tulee olla näkyvillä esim. ryhmässä ilmoitustaululla.

Palveluntuottajan tulee raportoida kaupungille palvelusetelillä tuotettua palvelua koskevista muistutuksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista. Palautteeseen vastaaminen ja sen käsittely ovat aina palveluntuottajan vastuulla.

Joensuussa yksityisen varhaiskasvatuksen valvojina toimivat

palveluvastaava Taru Rönkkö puh. 050 522 4293 taru.ronkko@joensuu.fi ja

koordinaattori Tuula Pikkarainen puh. 050 355 3022 tuula.pikkarainen@joensuu.fi.

 

Lomakkeet palveluntuottajalle

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusopimus

Muutosilmoitus yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen

Private Early Childhood Education Service Agreement

Amendment to the Service Agreement

 

YHTEYSTIEDOT

Varhaiskasvatus, palveluohjaus, asiakasmaksut

Länsikatu 15, Joensuu
Rakennus 4B, 2. krs

Sivu arviointi ja palaute