Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Sosiaali- ja potilasvastaavista annetun lain (739/2023) mukaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen asiakkaan oikeuksien ja oikeusturvan edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa nimetään sosiaali- ja potilasasiavastaavia.

 

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan tehtävänä on mm.

  • Neuvoa asiakas-, potilas- ja varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

  • Avustaa tarvittaessa palvelunkäyttäjää mm. muistutuksen tekemisessä

  • Neuvoa palvelunkäyttäjää eri oikeusturvakeinojen vireillepanossa

  • Tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista

  • Toimia muutenkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

  • Seurata palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys hyvinvointialueen aluehallitukselle ja julkiseen jakeluun

  • Toimia tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä

 

Sosiaali- ja potilasasiavastaavien palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan muistutuslomakkeella varhaiskasvatuspalveluihin yksikön esimiehelle, alueen varhaiskasvatuksen esimiehelle tai varhaiskasvatusjohtajalle, osoitteeseen PL 59, 80101 Joensuu.

Linkki Sosiaaliasiamiehen (Siun sote) sivulle: Sosiaaliasiamies

YHTEYSTIEDOT

Hanna Mäkijärvi
p. 013 330 8265

ma 8.30-11.30

ti-to 9-11

 

Kati Saurula
p. 013 330 8268

ma 8.30-11.30

ti-to 9-11

 

Sähköposti: sosiaalijapotilasasiavastaavat@siunsote.fi

 

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

(tapaamiset ajanvarauksella puhelimitse tai sähköpostilla)

Sivu arviointi ja palaute