Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakkaita sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita.

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon ja varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa
  • tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

 

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli. Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon, asuntoasioihin tai edunvalvontaan liittyvät asiat.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812) ja varhaiskasvatuslakiin (Varhaiskasvatuslaki 13.7.2018/540)

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Varhaiskasvatuslain 54 §:n mukainen muistutus toimitetaan muistutuslomakkeella varhaiskasvatuspalveluihin yksikön esimiehelle, alueen varhaiskasvatuksen esimiehelle tai varhaiskasvatusjohtajalle, osoitteeseen Hyvinvointipalvelut, Länsikatu 15, 80110 Joensuu.

Linkki Sosiaaliasiamiehen (Siun sote) sivulle: Sosiaaliasiamies

YHTEYSTIEDOT

Marjo Kantola
sosiaaliasiamies
Puh. 013 330 8268
Ma–pe klo 9–11.30
marjo.kantola(at)siunsote.fi

Hanna Mäkijärvi
Sosiaali- ja potilasasiamies
Puh. 013 330 8265
Ma–ke klo 9–11.30
hanna.makijarvi(at)siunsote.fi

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu

Sähköpostiviestiin ei saa laittaa asiakas- ja potilastietoja.

Voit lähettää viestejä tietoturvallisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta.

Sivu arviointi ja palaute