Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, päivähoidon maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Joensuussa ovat hoitoaikaperusteisia. Maksu määräytyy perhekoon, varaamanne palveluntarpeen ja samassa taloudessa asuvien huoltajien tulojen perusteella.

Osa tulotiedoista saadaan suoraan tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Lue lisää tästä linkistä.

Tulorekisterin käyttö laajeni 1.1.2021. Lue lisää tästä linkistä.

Palveluntarve, perheen tulot sekä näihin myöhemmin tulevat muutokset ilmoitetaan osoitteessa joenmuksut.fi hakemukset ja ilmoitukset linkin kautta.

Palveluntarpeen muutos ja uusi maksu astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Palveluntarve on voimassa minimissään kolme kuukautta. Ilmoittakaa palveluntarpeen muutokset myös päiväkotiin/perhepäivähoitopaikkaan.

Maksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen tuntimäärä:

 • 0-88 maksun määrä 60% täydestä maksusta
 • 89-120 maksun määrä 70% täydestä maksusta
 • 121-140 maksun määrä 80% täydestä maksusta
 • 141- maksun määrä 100% täydestä maksusta

 

Mikäli tarvitsette esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, maksu on enintään 80 % täydestä maksusta. 

Laskutus tapahtuu etukäteen varattujen tuntien ja niiden pohjalta määritellyn maksun mukaan. Varatut ja peruuttamattomat tunnit laskutetaan. Maksupäätöstä ei muuteta loma-ajoiksi.

Jos valitsemanne palveluntarpeen mukaiset tunnit ylittyvät, maksu peritään toteutuneen tuntiportaan mukaisesti. Vähäisempi käyttö ei vaikuta maksuun.

Mikäli toteutunut hoitoaika ylittyy perheen ilmoittamasta tuntirajasta kahtena kuukautena peräkkäin, maksuporras siirtyy toteutuneiden tuntien mukaiseen portaaseen kolmen kuukauden ajaksi.

Tulorajat joiden mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy korkeimpaan maksuluokkaan 1.8.2020 alkaen (maksu kokopäivähoidosta tällöin 288 €):

 • 2-henkinen perhe 4 828 €
 • 3-henkinen perhe 5 448 €
 • 4-henkinen perhe 5 821 €
 • 5-henkinen perhe 6 194 €
 • 6-henkinen perhe 6 566 €

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi hoidossa, määrätään ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Kaikista seuraavista lapsista määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

 

Tulorajat joiden mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy korkeimpaan maksuluokkaan 1.8.2021 alkaen (maksu kokopäivähoidosta tällöin 288 €):

 • 2-henkinen perhe 5 490 €
 • 3-henkinen perhe 6 302 €
 • 4-henkinen perhe 6 791 €
 • 5-henkinen perhe 7 280 €
 • 6-henkinen perhe 7 767 €


Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi hoidossa, määrätään ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Kaikista seuraavista lapsista määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Lomakkeet

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2020

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2021

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2020

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen maksuperusteet 1.8.2021

Yrittäjän tuloselvityslomake

 

Varhaiskasvatus, palveluohjaus, asiakasmaksut

Länsikatu 15, Joensuu
Rakennus 4B, 2. krs.

Sivu arviointi ja palaute