Esiopetus

Kaikilla kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetukseen. Oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee myös seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. Mikäli esioppilas ei osallistu kaupungin järjestämään esiopetukseen, huoltajien tulee järjestää lapsen opetus itse.

Joensuussa suurin osa ikäluokasta on päivähoidon esiopetuksessa. Kouluissa järjestettävässä esiopetuksessa on vuosittain noin sata lasta.    

Esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti. Viikoittainen esiopetusaika on keskimäärin 19 tuntia. Esiopetusaika on päivittäin pääsääntöisesti aamupäivisin. Esiopetusaika sisältää lounaan.

Leikki on esiopetuksen keskeinen toimintamuoto. Esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden  ja Joensuun seuden opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Päiväkodeissa totetutettavaan esiopetukseen liittyviin kysymyksiin vastaa Mia Gröhn.

Kouluilla toteutettavaan esiopetukseen liittyviin kysymyksiin vastaa Reetta Karjalainen.

 

Varhaiskasvatuksen esiopetuksen kuraattoripalvelut 


Huoltaja voi ottaa kuraattoriin yhteyttä esikouluun, kaverisuhteisiin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa yhdessä pohditaan keinoja ja tarvittaessa suunnitellaan millaista yhteistyötä vanhemmat ja esikoulun aikuiset voivat asiassa tehdä. Koska oppilashuoltopalveluiden käyttäminen on vapaaehtoista, sen vastaanottamisesta päättää lapsen huoltaja.  

Kuraattori toteuttaa omalta osaltaan päiväkotien esiopetuksen yhteisöllistä sekä yksilökohtaista oppilashuoltotyötä. Yhteisöllinen työskentely tukee koko esiopetusryhmän hyvinvointia, oppimista, sosiaalisia suhteita ja osallisuutta. Yksilöllinen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Lakisääteisen oppilashuollon tarkoituksena on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.  


Varhaiskasvatuksen esiopetuksen kuraattorit  

Raili Airaksinen p.050 408 3646 raili.airaksinen@joensuu.fi  Jaana Koponen p.050 570 7961 jaana.koponen@joensuu.fi  Leena Lappalainen p.050 478 4439 leena.lappalainen@joensuu.fi  Mervi Hodju p.050 349 7617 mervi.hodju@joensuu.fi

 

YHTEYSTIEDOT

Reetta Karjalainen

toimistosihteeri/järjestelmäkehittäjä
 050 352 3472
reetta.karjalainen@joensuu.fi

Sivu arviointi ja palaute