Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Joensuun kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkoi elokuun 2021 alusta ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu koskee osaa vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia. Kokeiluun osallistuminen on perheille maksutonta ja vapaaehtoista.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on:

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa,
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta,
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita,
  • perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Kokeilussa mukana olevat päiväkodit ja verrokkipäiväkodit

Joensuussa kokeiluun osallistuu noin 20 % esiopetusikäisistä lapsista eli noin 150 lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijaryhmä on valinnut kokeiluun osallistuvat päiväkodit. Joensuussa kokeiluun valikoitui Kanervalan, Marjalan, Pajakadun, Petäikkölän, Reijolan, Sinkkolan, Soutajanpuiston ja Utran päiväkodit sekä Pilke Marjalan päiväkoti.

Näiden päiväkotien lisäksi on valittu verrokkipäiväkoteja, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkipäiväkoteina.

Verrokkipäiväkoteja ovat Hammaslahden, Hukanpesä, Huvikumpu, Kiihtelysvaaran, Linnunlahden, Niinivaaran, Niittylahden, Ollilan, Pataluodon, Penttilän ja Tuupovaaran päiväkodit sekä Touhula Multimäki ja Englanninkielinen leikkikoulu.

Kokeilu- ja verrokkipäiväkodit osallistuvat tutkimushankkeeseen ja siitä saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

 

Hakeminen

Kevään 2022 hakuohjeet tarkentuvat myöhemmin.