Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Joensuun kaupunki on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu koskee osaa vuonna 2016 ja 2017 syntyneistä lapsia. Kokeiluun osallistuminen on perheille maksutonta ja vapaaehtoista.
Osallistu kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelman laatimiseen. Mitä asioita toivoisitte esiopetussuunnitelman huomioivan? Kysely on avoinna 28.4- 9.5.2021  https://link.webropolsurveys.com/S/3BB13503B4DAEC7F

Kokeilun tarkoitus

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on: 

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa,
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta,
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita,
  • perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa.

Kokeilussa mukana olevat päiväkodit

Joensuussa kokeiluun osallistuu noin 20 % esiopetusikäisistä lapsista eli noin 150 lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijaryhmä on valinnut kokeiluun osallistuvat päiväkodit. Joensuussa kokeiluun valikoitui Kanervalan, Marjalan, Pajakadun, Petäikkölän, Reijolan, Sinkkolan, Soutajanpuiston ja Utran päiväkodit sekä Pilke Marjalan päiväkoti.

Muissa päiväkodeissa esiopetusta annetaan normaaliin tapaan yksivuotisena. 

Kuka voi hakea

Kokeiluun voivat hakea:

  • kokeilussa mukana olevien päiväkotien lapset
  • osa kokeilupäiväkotien lähialueella kotihoidossa olevista lapsista

Hakeminen 

Kokeiluun mukaan valikoituneille perheille lähetetään lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet Daisyn kautta tai kirjeenä kotiin.

Haku esiopetuksen kokeiluun järjestetään huhti–toukokuussa.