Perusopetus

Koulutuspalvelut viettää lomaa 4.7.-31.7.2024

Mikäli muutatte Joensuuhun toisesta kunnasta, haette koulukuljetusta tai iltapäivätoimintapaikkaa loma-aikana katso ohjeistuksesta kuinka toimia.

Perusopetus Joensuussa

Peruskoulun oppilaalla on oikeus maksuttomaan opetukseen, turvalliseen oppimisympäristöön, oppilaanohjaukseen sekä kouluaterioihin ja vammaisen lapsen kohdalla avustajaan.
Huoltajalla on velvollisuus huolehtia, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on tätä ennen hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnosta annetussa laissa (502/2019) tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun tutkinnon taikka niitä vastaavan Ahvenanmaalla suoritetun tai ulkomaisen koulutuksen.  

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta.
Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin. Edellytykset tähän selvitetään psykologin kanssa.

 

Ulkomailta saapuvien oppilaiden ilmoittautuminen kouluun

Ulkomailta saapuvat kouluikäiset (7-16 -vuotiaat) ilmoitetaan perusopetukseen valmistavaan opetukseen.
6-vuotiaat lapset (syntymävuosi 2017) ilmoitetaan esiopetukseen.

Ilmoittautumislomakkeet löytyvät Joensuun kaupungin nettisivuilta osoitteesta Lomakkeet - joensuu.fi

Ilmoittautumislomakkeet palautetaan sähköpostilla osoitteeseen koulutuspalvelut@joensuu.fi

 

Koulu- tai iltapäivätoimintapaikan sekä koulukuljetukseen hakeminen:


Koulu- tai iltapäivätoimintapaikan sekä koulukuljetukseen hakeminen sähköisesti

Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa https://joensuu.inschool.fi/browsecourses.
Valitse haluamasi lomake painamalla + -> siirtyy ostoskoriin (oikealla ylhäällä) -> paina ostoskori -> paina ilmoittautuminen -> täytä lomake. 

Koulukuljetushakemuksen voi tehdä myös kirjautuneena Wilmaan kohdassa Hakemukset ja päätökset -> tee uusi hakemus.

 

Mihin kouluun?

Oppilaaksiottoalueet eli lähikoulualueet löytyvät Joensuun karttapalvelusta:

  • Valitse kartalla näkyvät tiedot, aluejaot ja oppilaaksiottoalueet.
  • Kirjoita hakusanaksi oma osoitteesi.
  • Vie kursori (käden kuva) osoitteesi päälle ja näet lähikoulusi nimen. Mikäli osoitettasi ei jostain syystä näy, loitonna karttaa (klikkaa miinus-merkkiä kartan reunassa).
  • Jos alue ei tule heti näkyviin, zoomaa karttaa pienemmäksi (miinus-merkki)
  • Koulun sijainti selviää valitsemalla vasemmalta valikosta "Koulut" ja haluttu kouluaste.

Lisätietoa asiasta: Oppilaaksioton perusteet ja menettelyohjeet


Jos sinulla on kysyttävää oppilaaksiotosta tai koulupaikasta, ota yhteyttä
koulutuspalvelut@joensuu.fi

Voit laittaa meille myös suojattua sähköpostia. Ohjeet siihen löytyy täältä Suojattu sähköposti - joensuu.fi

 


Koulutuspalveluiden tietosuojaselosteet

Löytyvät kohdasta Päivähoito ja koulutus

 

Joensuun kaupungin opiskeluhuoltosuunnitelma 1.8.2023 alkaen

 

 

 

YHTEYSTIEDOT

Maria Pikkarainen

kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen koordinaattori
 050 356 5464
maria.pikkarainen@joensuu.fi

Teemu Airaksinen
suunnittelija
050 338 9184
koulutuspalvelut@joensuu.fi

Jukka-Pekka Mattila
suunnittelija
050 352 3472
koulutuspalvelut@joensuu.fi

Koulutuspalvelut, hallinto

Torikatu 19 A, Joensuu
Torikatu 19 A
80100 Joensuu

Sivu arviointi ja palaute