Enon uuden koulun suunnittelu, sivun otsikko

Enon uusi koulu

Enon uusi alakoulu

Enon uusi koulu valmistuu kesällä 2024 ja oppilaat pääsevät kouluun syyslukukaudesta 2024 alkaen.

Kaupunginvaltuusto päätti uuden alakoulun rakentamisesta vuoden 2021 alussa. Valtuuston päätöksen mukaisesti Enoon rakennetaan yksisarjainen alakoulu, jossa huomioidaan Louhiojan koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa.

Koulu suunniteltiin vuoden 2021 aikana. Suunnitelman pohjana olivat Enon koululaisten ja koulun henkilökunnan tarpeet sekä laajemmin Enon kyläläisten ajatukset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2021 koulun hankesuunnitelman ja kustannusarvion, joka on 6,8 miljoonaa euroa.

Uutinen koulun valmistumisesta täällä

Seuraa koulun rakentamista

Voit seurata koulun rakentamista reaaliajassa alla olevasta videosta. Avaa kuva omaan ikkunaan tästä.

Enon uusi koulu

Tavoitteena monikäyttöinen opetus- ja kohtaamispaikka

Tarve uuden koulun rakentamiseen on syntynyt Enon koulukeskuksen pysyvien opetustilojen käyttöiän päättymisen vuoksi. Tavoitteena on suunnitella yksisarjainen alakoulu ja koulun on tarkoitus palvella monikäyttöisenä sekä muuntuvana opetus- ja kohtaamispaikkana. Enon koulu tarjoaa kodin myös Joensuun seudun kansalaisopistolle ja alueen kulttuuritoiminnalle sekä nuorille. Koulussa kohtaavat myös esikoululaiset ja täydentävän varhaiskasvatuksen lapset. 

Havainnekuva vaalealla puulla verhoillusta rakennuksesta. Rakennuksessa on kaksi erillistä siipeä, ja keskellä kaksi kerroksienen osa.

Koulun suunnittelu

Uuden koulun suunnittelun keskiössä ovat oppilaat ja koulutuspalveluiden henkilökunta. Oppilaiden ja henkilökunnan kanssa on laadittu pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan toimintaa ohjaavat linjaukset, keskeiset työtavat ja toimintakulttuuri. Suunnitelmassa kerrotaan tiiviisti, miten koulussa yhdessä toimitaan ja työskennellään. Katso koulun pedagoginen suunnitelma Oppilaiden mielipiteitä kysyttiin pihan leikkivälineistä. Oppilaat saivat valita välineistä mieluisimmat ja hankinnat tehdään niiden perusteella huomioiden eri ikäryhmien toiveet.

Myös alueen nuoret ovat olleet mukana suunnittelussa. Heidän kanssaan pidettiin oma työpaja 24.5.2021. Katso yhteenveto nuorten työpajasta

Vanhempien ja alueen järjestöjen ajatuksia uudesta koulurakennuksesta ja sen pihasta kartoitettiin työpajassa 25.8.2021. Uudesta koulusta toivotaan ennen kaikkea enolaisten yhteistä olohuonetta, jonne on helppo tulla. Tiloista toivotaan helposti muunneltavia, jolloin ne palvelevat mahdollisimman montaa toimijaa niin päiväaikaan kuin iltaisinkin. Katso yhteenveto vanhempien ja järjestöjen työpajasta Työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta hankesuunnitelmaan sisällytettiin esimerkiksi keramiikkapaja. Myös saattoliikenteen toimivuuteen ja koulun alueen liikenneturvallisuuteen kiinnitettiin suunnittelussa erityistä huomiota.

Koulun suunnittelu jatkui täyttä vauhtia läpi kesän 2022. Koulun arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy. Suunnitelmia esiteltiin kaikille avoimessa tilaisuudessa 8.9.2022.

Rakennuslupaa uudelle koululle haettiin syksyllä 2022. Rakennusluvan haun jälkeen suunnitelmat tarkentuivat työpiirustuksiksi ja uuden koulun urakoitsijaksi valittiin Rakennustoimisto Tervo Oy kilpailutuksen kautta.

Enon uusi koulu, koulun kuva

Ilmakuva Enon koulun alueesta, jossa havainnollistettu uuden koulurakennuksen sijainti.

Enon uusi koulu, piirrosvideo

Katso video hankkeen etenemisestä alta.

Enon uusi koulu, näin suunnittelu etenee

Näin suunnittelu etenee (videon sisältö tekstinä)

YHTEYSTIEDOT

Sivu arviointi ja palaute