Enon uuden koulun suunnittelu, sivun otsikko

Enon uusi koulu

Enon uuden koulun suunnittelu

Vuoden 2021 alussa kaupunginvaltuusto päätti Enon uuden alakoulun rakentamisesta. Koulu suunnitellaan vuoden 2021 aikana. Suunnitelman pohjana ovat Enon koululaisten sekä koulujen henkilökunnan tarpeet sekä laajemmin Enon kyläläisten ajatukset. Tältä verkkosivulta löydät lisätietoa suunnittelun etenemisestä.

Tavoitteena monikäyttöinen opetus- ja kohtaamispaikka

Tarve uuden koulun rakentamiseen on syntynyt Enon koulukeskuksen pysyvien opetustilojen käyttöiän päättymisen vuoksi. Tavoitteena on suunnitella yksisarjainen alakoulu ja koulun on tarkoitus palvella monikäyttöisenä sekä muuntuvana opetus- ja kohtaamispaikkana. Enon koulu tarjoaa kodin myös Joensuun seudun kansalaisopistolle ja alueen kulttuuritoiminnalle sekä nuorille. Koulussa kohtaavat myös esikoululaiset ja täydentävän varhaiskasvatuksen lapset. 

Näin suunnittelu etenee

Uuden koulun suunnittelun keskiössä ovat oppilaat ja koulutuspalveluiden henkilökunta. Oppilaiden ja henkilökunnan kanssa laaditaan pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan toimintaa ohjaavat linjaukset, keskeiset työtavat ja toimintakulttuuri. Suunnitelmassa kerrotaan tiiviisti, miten koulussa yhdessä toimitaan ja työskennellään. Pedagogisen suunnitelman yhteenveto julkaistaan myöhemmin näillä sivuilla.

Myös alueen nuoret ovat mukana suunnittelussa. Heidän kanssaan pidettiin oma työpaja 24.5.2021.Työpajan yhteenveto julkaistaan näillä verkkosivuilla myöhemmin

Katso video hankkeen etenemisestä alta.

Työpaja enolaisille vanhemmille ja järjestöille

Enon koulun suunnittelemiseksi järjestetään yhteinen työpaja vanhemmille, alueen järjestöille ja asukkaille. Työpaja järjestetään 25.8.2021 kello 18 alkaen Enon urheiluhallissa. Tilaisuus järjestetään voimassa olevien koronaan liittyvien rajoitusten sekä suositusten mukaisesti.

Enon uusi koulu, taustaa

Taustaa Enon koulun suunnittelusta 

Vuoden 2021 alussa kaupunginvaltuusto päätti Enon uuden alakoulun rakentamisesta. Päätöksen mukaisesti Enoon rakennetaan yksisarjainen alakoulu, jossa huomioidaan Louhiojan koulun oppilaiden siirtyminen Enon kouluun tulevaisuudessa. Enon uusi koulu valmistuu kesällä 2024 ja oppilaat pääsevät kouluun syyslukukaudesta 2024 alkaen.

Ilmakuva Enon koulun alueesta, jossa havainnollistettu uuden koulurakennuksen sijainti.

Näin hanke etenee

Helmikuu 2021: 
Kaupunginvaltuuston päätös.

Huhtikuu 2021: 
Hankesuunnittelu käynnistyy.
Tilatarpeiden kartoitus (mukana myös varhaiskasvatus, kulttuuripalvelut, kansalaisopisto sekä nuorisopalvelut).
Pedagoginen suunnittelu käynnistyy koulun opetushenkilöstön toimesta (pedagoginen suunnitelma on dokumentti, jossa kerrotaan tiiviisti, miten koulussa toimitaan ja työskennellään).

Toukokuu 2021:
Työpaja koulun ja piha-alueen ideoinnista enolaisille nuorille.

Kesäkuu 2021:
Pedagoginen suunnitelma valmistuu.
Projektin verkkosivusto julkaistaan.

Elokuu 2021:
Hankkeen luonnoksia esitellään sekä henkilökuntaa, oppilaita ja kuntalaisia osallistetaan 25.8.2021 klo 18–20 järjestettävässä työpajassa Enon urheiluhallilla. 

Syyskuu 2021:
Työpajojen tuloksia ja ideoita esitellään hankkeen verkkosivuilla sekä Wilmassa.

Loka–marraskuu 2021:
Hankesuunnitelma valmistuu.

Joulukuu 2021:
Hankesuunnitelma hyväksytään.

Vuosi 2022:
Suunnittelu tarkentuu hankesuunnitelman pohjalta.
Kootaan tarjouspyyntömateriaali.

Kevät 2023:
Moduulikoulun toimittaja tai pääurakoitsija valitaan.
Koulun suunnittelu kiihtyy.

Huhtikuu 2023:
Tehdään työmaajärjestelyt koulutyön ja rakentamisen yhteensovittamiseksi.

Toukokuu 2023:
Rakentaminen alkaa.

Elokuu 2023:
Rakentamista seurataan ja hyödynnetään opetuksessa.

Tammikuu 2024:
Koulun kalustamisen ja varustamisen kilpailutus alkaa, oppilaita ja henkilökuntaa osallistaen.

Toukokuu 2024:
Oppilaat tutustuvat valmistuvaan koulurakennukseen.

Kesäkuu 2024:
Koulu valmistuu.

Elokuu 2024:
Koulu otetaan käyttöön.

Sivu arviointi ja palaute