aikuislukio opiskelu verkossa

Suurin osa koulumme järjestämistä kursseista voidaan suorittaa myös itsenäisesti verkossa. Käytämme verkkokursseillamme verkko-oppimisympäristöä nimeltä Peda.net.

Verkkokurssit ja niiden opettajat 2018-2019

AINE KURSSIT OPETTAJA
Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI1 - ÄI5

vÄI1 - vÄI6

Aino Luostarinen

Eeva Rantala

Ruotsin kieli (keskipitkä)

RUB1 - RUB5 Mari Pesonen
Englannin kieli (pitkä) ENA1 - ENA3 Laleh Jokinen
Englannin kieli (pitkä)

ENA4 - ENA7 ja vENA7

Marjo Kojo
Matematiikka (pitkä) MAA11 ja MAA12 Markku Hyttinen
Matematiikka (lyhyt) MAY1 Sami Tuononen
Matematiikka (lyhyt, vanha OPS) vMAB1 - vMAB7 Timo Nenonen
Fysiikka FY1-FY8 Timo Nenonen
Kemia

KE1 - KE4, vKE1 - vKE5

Mika Torvinen
Biologia BI1 - BI6 Mari Partanen
Maantiede GE1 - GE5 Mari Partanen
Terveystieto TE1 - TE4 Mari Partanen
Uskonto UE1 - UE6 Elina Orjala
Elämänkatsomustieto (ET) ET1 - ET6 Janne Kosunen
Filosofia FI1 - FI4 Janne Kosunen
Psykologia PS1 - PS5 Elina Orjala
Historia ja yhteiskuntaoppi

HI1 - HI6, YH1 - YH4

Janne Kosunen
Saksa SAB1 - SAB4 Sanna Raetsaari
Venäjä VEB0 - VEB4 Sanna Raetsaari
Suomi toisena kielenä

S21 - S22, vS21 - vS25

Aino Luostarinen

 

Verkko-opiskelu


Aikuislukiossa voi opiskella koko lukion oppimäärän 44 kurssia verkko-opintoina. Verkkokursseilla voi myös täydentää iltakurssien opiskelua oman aikataulunsa mukaiseksi. Ne ovat avoinna opiskelijoille läpi lukuvuoden ja opiskelun voi aloittaa milloin vain. Verkkokurssi suositellaan suoritettavaksi kahden jakson kuluessa sen aloittamisesta.
Aloittaaksesi opiskelun ota yhteyttä opettajaan vaikkapa sähköpostilla. Kielten verkkokursseihin kuuluu kolme lähiopetuskertaa, joilla tehdään suullisen kielenkäytön harjoituksia, kuunteluita ja perehdytään syvemmin kielioppisääntöihin. Verkkokurssien loppukokeet tehdään pääsääntöisesti yleisinä koepäivinä. Kokeita on mahdollista sopia myös illan koeviikon koepäiville.
 
Opiskeluympäristönä käytetään uuden opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla Peda.netiä: http://peda.net

Vanhan opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla (oppiaineen opinnot vuonna 2015 tai aiemmin aloittaneet) kurssialustana toimii Moodle: http://joemoodle.jns.fi.

Opiskelijoiden, joilta puuttuu vielä jokin vanhan opetussuunnitelman mukainen kurssi, tulee ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan suorittaakseen puuttuva kurssi.

 
Ohjeita verkko-opiskeluun


Näin aloitat verkko-opiskelun:
Aikuislukiolla käytetään verkko-opetuksen oppimisympäristöinä Peda.netiä.
Tee itsellesi tunnukset osoitteessa https://peda.net/:register
Kirjaudu verkko-oppimisympäristöön osoitteessa http://peda.net
Ota yhteyttä verkkokurssin opettajaan esimerkiksi lähettämällä sähköpostia. Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.joensuu.fi. Ilmoita halukkuutesi osallistua verkkokurssille. Kerro aikataulustasi ja suunnitelmistasi. Opettaja lähettää sinulle kurssin tervetulotoivotuksen ja alkuinfon. Saat myös mahdollisesti salasanan, joka tarvitaan kurssille liittymiseen verkko-oppimisympäristössä.
Kirjaudu verkko-oppimisympäristöön, liity kurssille ja aloita opiskelu saamiesi ohjeiden mukaisesti. Jos sinulle tulee ongelmia, ota yhteyttä opettajaasi. Voit myös sopia verkkokurssinopettajan kanssa lähitapaamisen koululle.
 
Ohjattu verkkokurssi sisältää tyypillisesti seuraavat vaiheet:
 
I Alkuohjaus
 - tervetulotoivotus
 - kurssin suorittamisen ohjeistus
 
II Oppimisprosessin ohjaus
 - oppimistehtävien tarkistus
 - palaute
 - opiskelijoiden kysymyksiin vastaaminen
 - opiskelijoiden opiskelun tukeminen
 - tarvittaessa opettajan tapaaminen
 
III Loppuarviointi
 - loppukokeen suunnittelu ja arviointi
 - kurssin loppuarvosanan määrittäminen
-  arvosanan ilmoittaminen opiskelijalle

Sivu arviointi ja palaute