Sisältöjulkaisija

angle-left Kaupunginvaltuustolle esiteltiin talouden sopeutuksen etenemistä

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin talouden sopeutuksen etenemistä

Joensuun kaupunginvaltuusto sai maanantaina 25.3. katsauksen talouden sopeutuksen prosessin etenemiseen. Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoja kaupungin omien palveluiden järjestämiseen sekä kaupunkikonsernin organisoimiseen.

Valtuuston saama katsaus on osa talouden sopeuttamisprosessia. Kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan pysyvästi vuosittain yli 20 miljoonalla eurolla. Tasapainottamisen keinovalikoimaa valmistellaan viranhaltijatyönä, jota konsultoi FCG Oy. Valtuuston on määrä päättää sopeutuksen keinoista 17.6.

Palveluita järjestämällä miljoonan euron säästöt

Uusina keinoina tavoitella säästöjä valtuustolle esiteltiin kaupungin palveluiden tuottamisen organisoimista uudelleen. Työryhmä selvitti eri vaihtoehtoja, kuten oman toiminnan keskittäminen, ostopalvelujen lisääminen, ostopalvelujen omaksi toiminnaksi ottaminen tai palvelujen ulkoistaminen.

Palveluiden osalta säästöpotentiaalia olisi selvityksen mukaan ostopalveluissa palkkahallinnossa sekä IT-palveluiden kokonaisuudessa ja omassa toiminnassa aluepalveluissa.

Selvityksen mukaan kaupungilla olisi noin 350 000 euron säästöpotentiaali, mikäli palkkahallinnan ja IT-palveluiden kokonaisuuksia järjestettäisiin uudelleen. Uudelleen järjestäminen tarkoittaisi muun muassa hintojen tarkistamista ja toimintojen siirtoa ostopalveluista omaksi toiminnaksi.

Aluepalveluiden, kuten katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon järjestämisen osalta selvitettiin toiminnallista yhdistämistä. Tällä hetkellä osin samankaltaisia toimintoja on hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialoilla. Palveluiden yhdistämisen säästöpotentiaali olisi selvityksen mukaan noin 660 000 euroa.

Yhteensä palveluiden järjestämisen säästöpotentiaali on selvityksen mukaan noin miljoona euroa. Oman toiminnan ulkoistamista ei nähty tässä vaiheessa potentiaaliseksi vaihtoehdoksi.

- Kaupungin organisaatio on järjestelty lähivuosina useamman kerran. Tuotamme muihin kuntiin verrattuna palvelut jo nyt varsin tehokkaasti. Suuria säästöjä on vaikea löytää vaikuttamatta palveluiden laatuun, toteaa Joensuun kaupunginjohtaja Jere Penttilä.

Konserniyhtiöiden järjestelyillä jopa kahden miljoonan lisätulo

Joensuun kaupunki tilasi FCG Oy:lta erillisen konserniselvityksen, joka valmistuu huhtikuun alussa. Selvityksen tavoitteena on löytää toimenpiteitä rakenteen tehostamiseksi ja selvittää taloudellisempi malli konsernin organisoimiseksi. Kaupunki omistaa useita yhtiöitä joko kokonaan tai osittain.  

Selvityksessä lasketaan erilaisten järjestelyjen, kuten fuusioiden, myynnin tai toimintojen omistajuuden muutosten taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi selvitetään strategisia toimenpiteitä, kuten tuloutustavoitteiden asettamista ja operatiivisia keinoja, kuten konsernilainojen korontarkastuksia.

Alustavan selvityksen mukaan luetelluilla keinoilla voidaan saavuttaa noin 1–2 miljoonan euron lisätulo. Selvitetyt vaihtoehdot ja niiden säästöpotentiaali tarkentuvat konserniselvityksen valmistuessa.

- Konsernin merkitys korostuu kaupungeissa koko ajan. Meillä kaupunki rahoittaa konsernia eikä päinvastoin, mikä paljastuu myös FCG:n analyysistä. Tämä ei ole toivottava tilanne varsinkaan nyt, kun kaupungin oma toiminta on supistunut hyvinvointialueuudistuksen takia, Penttilä toteaa. 

Esitys palveluiden järjestämisestä täällä

Esitys konsernin järjestämisestä täällä