Talouden sopeutus 2024, Esitys palveluiden järjestämisestä, Sivun otsikko

Esitys palveluiden järjestämisestä

Talouden sopeutus 2024 – Esitys palveluiden järjestämisestä

Joensuun kaupunginvaltuusto sai maanantaina 25. maaliskuuta katsauksen talouden sopeutuksen prosessin etenemiseen. Valtuustolle esiteltiin vaihtoehtoja kaupungin omien palveluiden järjestämiseen sekä kaupunkikonsernin organisoimiseen.

Valtuuston saama katsaus on osa talouden sopeuttamisprosessia. Kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan pysyvästi vuosittain yli 20 miljoonalla eurolla. Tasapainottamisen keinovalikoimaa valmistellaan viranhaltijatyönä, jota konsultoi FCG Oy. Valtuuston on määrä päättää sopeutuksen keinoista 17. Kesäkuuta.

Palveluiden järjestäminen

Uusina keinoina tavoitella säästöjä valtuustolle esiteltiin kaupungin palveluiden tuottamisen organisoimista uudelleen. Työryhmä selvitti eri vaihtoehtoja, kuten oman toiminnan keskittäminen, ostopalvelujen lisääminen, ostopalvelujen omaksi toiminnaksi ottaminen tai palvelujen ulkoistaminen. Tavoitteena oli malli, jossa palvelut tuotetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti nykyaikaisia työvälineitä hyödyntäen.

Palveluiden osalta säästöpotentiaalia olisi selvityksen mukaan ostopalvelujen osalta palkkahallinnossa sekä IT-palveluiden kokonaisuudessa ja oman toiminnan osalta aluepalveluiden, kuten katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon järjestämisessä.

IT-palvelut, palkkahallinta ja infravalvonta

Selvityksen mukaan kaupungilla olisi noin 350 000 euron säästöpotentiaali, mikäli palkkahallinnan ja IT-palveluiden kokonaisuuksia järjestettäisiin uudelleen. Uudelleen järjestäminen tarkoittaisi muun muassa hintojen tarkistamista ja toimintojen siirtoa ostopalveluista omaksi toiminnaksi.

Lisäksi työryhmä selvitti infravalvonnan ottamista omaksi toiminnaksi, mutta kausiluonteisuuden takia tässä ei nähty selvää säästöpotentiaalia. Infravalvonnalla tarkoitetaan esimerkiksi rakennusurakoiden valvontaa. 

Aluepalvelut

Aluepalveluiden, kuten katujen, puistojen, liikuntapaikkojen ja toimitilojen hoidon osalta selvitettiin toiminnallista yhdistämistä. Tällä hetkellä osin samankaltaisia toimintoja on hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön toimialoilla. Palveluiden yhdistämisen säästöpotentiaali olisi selvityksen mukaan noin 660 000 euroa.

(uusi esitys toiminta jatkuu ennallaan)

Yhteenveto palveluiden järjestämisestä

Yhteensä palveluiden järjestämisen säästöpotentiaali on selvityksen mukaan noin miljoona euroa. Oman toiminnan ulkoistamista ei nähty tässä vaiheessa potentiaaliseksi vaihtoehdoksi.

 

Taustamateriaalit

Info valtuustolle 25.3.2024 - Palvelujen järjestäminen

Sivu arviointi ja palaute