Joensuun brändi

Brändityön taustaa

Brändityön taustaa

Joensuun brändiä ja arvoja valmisteltiin yhdessä kaupungin strategian kanssa vuonna 2021. 

Kaupunkibrändin tulee olla merkityksellinen sen asukkaille ja siksi Joensuun brändi rakennettiin yhdessä joensuulaisten kanssa. Brändiä varten kerättiin laajasti kuntalaisten kokemuksia Joensuusta paikkana olla ja elää sekä siitä, mikä tekee meistä joensuulaisia. 

Brändiä varten teetettiin kyselyitä, tutkimuksia ja analyysejä. Yrittäjien, opiskelijoiden, kaupunkilaisten ja järjestöjen kanssa kokoonnuttiin työpajoihin pohtimaan joensuulaisuuden ydintä.  

Kuntalaisten näkemystä haettiin kesäisellä kuvakisalla ja testaamalla vaihtoehtoisia sloganeita jalkautumalla toreille, tapahtumiin ja pitäjiin. 

Näin kaupunkilaiset, kaupunginvaltuutetut ja kaupungintyöntekijät kertoivat Joensuusta: 

  • Joensuussa onnea tuottaa erityisesti luonto, hyvät palvelut ja ihmiset. Joensuulaista tapaa toimia kuvaavat muiden huomiointi, välittömyys sekä elämänilo –  morjestamme varalta sekä tutut että tuntemattomat. Uskallamme avata keskusteluja kaikenlaisten ihmisten kanssa ja kuuntelemme aidosti, mitä toinen on mieltä. Olemme helposti lähestyttäviä, tuttavallisia ja hieman omituisia.  
  • Vertaamme itseämme savolaisiin, jotka aina voitetaan, tavalla tai toisella. Meillä on aimo annos talkoohenkeä, asioihin tarttumista ja "Eihän tuo ole kuin tehä"-asennetta. Teemme yhteistyötä ylpeydellä ja tiedämme, että yhteisistä onnistumista hyötyvät kaikki. Meillä tehdään tosissaan, muttei vakavasti - huumorille on aina tilaa, eikä itseäkään tarvitse ottaa niin vakavissaan.  

Tämä kerätty tieto ja näkemys on sanoitettu Joensuun brändiksi. Kun brändi on yhdessä tehty, se tuntuu heti omalta. Se on totta. 
 

Joensuussa onnea tuottaa erityisesti luonto, hyvät palvelut ja ihmiset. Olemme helposti lähestyttäviä, tuttavallisia ja hieman omituisia. 

Meillä tehdään tosissaan, muttei vakavasti – huumorille on aina tilaa, eikä itseäkään tarvitse ottaa niin vakavissaan. 

Brändilupaus

Brändilupaus

Elämänasenteessamme erityistä on jokaisen omaleimaisuuden arvostaminen. Syitä tähän on useita. Sijaintimme vuoksi ihmisiä on aina tullut ja mennyt. Kaikki ovat jättäneet tänne jälkensä, ison tai pienen, mutta aina omanlaisensa. Ja jokainen on rakentanut omannäköisensä elämän.

Ei ole vain yhtä tapaa olla joensuulainen. Niitä on monia. Joensuussa jokainen kokoaa haluamansa palat omannäköiseensä elämään. Täällä saa hyvät puolet kaikesta. Yksi haluaa asua maaseudulla, toinen keskellä kaupunkia – ja näin on hyvä. Nautimme kauniista luonnosta, upeasta joesta, pulppuavista ihmisistä, hiljaisuudesta tai sykkivästä tunnelmasta, kukin halujensa mukaan.  

Kaikki tämä on opettanut meitä suhtautumaan jokaiseen avoimesti ja kunnioittaen. Se näkyy iloisena ja arvostavana elämänasenteena ja sellaisena yhdessä tekemisen tapana, millaista ei löydy mistään muualta. 

Tämän olemme kiteyttäneet brändilupaukseksi: 

Joensuu – helppo hengittää 
Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Ja jokainen voi olla aidosti oma itsensä tietäen olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. 

Brändilupausta voidaan avata seuraavasti: 

Joensuu tarjoaa toimivat ja sujuvat palvelut keskellä upeaa luontoa. Juuri sujuvat ja arkea helpottavat palvelut, luonnon läheisyys ja omaleimaiset joensuulaiset ihmiset tekevät Joensuusta helpon paikan elää. Lisäksi Joensuussa jokainen ihminen kohdataan omana ainutlaatuisena itsenään ja jokainen on hyväksytty juuri sellaisena kuin on. Tästä syystä Joensuussa on helppo hengittää. 

Mikä tuottaa joensuulaisille onnea? 

Tutustu tutkimustuloksiin

Joensuu – helppo hengittää 
Meillä arki sujuu ja luonto voimaannuttaa. Ja jokainen voi olla aidosti oma itsensä tietäen olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. 

Helppo Hengittää

Brändi rakennetaan yhdessä

Me kaikki rakennamme mielikuvaa Joensuusta. Brändimme tulee näkymään markkinoinnissamme sekä erilaisissa tempauksissa, joita tullaan näkemään esimerkiksi tapahtumissa.

Jos kerrot Joensuusta, voit käyttää aihetunnisteita #helppohengittää ja #jokaisenjoensuu