Konsernistrategia

Joensuun kaupunki aloitti "uuden kunnan" mallissa vuoden 2017 alussa samalla, kun Pohjois-Karjalaan syntyi sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote. Kaupungin uusi konsernistrategia julkaistiin kesällä 2017 ja sen päivitys valmistui kesäkuussa 2019. Strategiakauden alussa valmisteluun osallistui yli 5 000 kaupunkilaista.

Keskiössä strategiassa ovat hyvinvointi, elinvoima ja vetovoimainen kaupunkiympäristö. Strategiaa tarkentavat toimeenpano-ohjelmat. Strategian tavoitteet jalkautetaan vuosittaisiin talousarviotavoitteisiin ja raportointiin koko konsernissa.

Toimeenpano-ohjelmia ovat

  • Joensuun konsernistrategian toimeenpano-ohjelmat
  • Joensuun ilmasto-ohjelma 2018
  • Joensuun kaupungin omistajapoliittinen ohjelma 20182021
  • Maapoliittinen ohjelma 2018

Asiakirja- ja mediatiedostot

Sivu arviointi ja palaute