Jokaisen Joensuu

Millainen on joensuulainen mielenlaatu? Mikä tuottaa meille onnea ja mistä olemme erityisen ylpeitä? Osana Joensuun kaupungin konsernistrategian valmistelua keräämme kuntalaisten kokemuksia Joensuusta sekä kartoitamme heidän ajatuksiaan vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksesta.

Kysely maaseutualueilla asuville

Joensuun kaupunki toteuttaa kuntalaiskyselyn Enon, Pyhäselän, Tuupovaaran ja Kiihtelysvaaran alueiden vakituisten kotitalouksien asukkaille kesä–heinäkuussa.

Haluamme kuulla asukkaiden mielipidettä muun muassa alueellisista kehittämiskohteista ja omasta asuinalueesta. Kysely on tausta-aineistoa kaupungin maaseutuohjelmalle, joka päivitetään tänä vuonna.

Pääasiallisesti kyselyyn kerätään tietoa puhelimitse soittamalla alueen asukkaille kesän kuluessa.

Voit vastaa kyselyyn myös verkossa: maaseutualueidein kuntalaiskysely

Vastaajaksi toivotaan yhtä vähintään 18-vuotiasta vastaajaa per kotitalous. Verkkokysely on auki viikon 29 loppuun asti. Hienoa, jos Sinulla on mahdollisuus vastata!

Millaisena Joensuu näyttäytyy, kun kerromme siitä kuvilla?

Joensuun kaupungilla on käynnissä konsernistrategian valmistelu, johon on kysytty laajasti kuntalaisten näkemyksiä. Samassa yhteydessä keräsimme kuntalaisten kokemusta Joensuusta paikkana olla ja elää sekä siitä, mikä tekee meidät onnellisiksi täällä.

Nyt haluaisimme nähdä, miltä Joensuu teidän mielestänne näyttää. Tavoitteemme on löytää ne asiat, jotka kuvaavat Joensuun ja joensuulaisuuden syvintä olemusta.

Miten kuvaisit esimerkiksi seuraavia asioita kuvalla:

  • Mikä tuottaa sinulle onnea Joensuussa?
  • Millainen on joensuulainen mielenlaatu?
  • Mistä olet joensuulaisuudessa erityisen ylpeä?

Toimi näin

Ota kuva tai kuvia, jotka kertovat mielestäsi jotain olennaista Joensuusta ja joensuulaisuudesta. Julkaise kuva tai kuvat sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram tai Twitter) aihetunnisteella #jokaisenjoensuu. Huomioithan, että Instagramissa voi osallistua vain, jos tili on julkinen.

Keräämme kuvia heinäkuun ajan. Valitsemme kaikkien kuvien joukosta parhaimmiston, joista joensuulaiset saavat äänestää voittajan elokuun aikana. Kaikki kuvat, jotka pääsevät äänestykseen palkitaan yllätystuotepalkinnolla. Lisäksi kaikkien kuvia laittaneiden kesken arvotaan kolme yllätystuotepalkintoa. Arvonta suoritetaan elokuun aikana.

Jokaisen Joensuu, kuvakilpailun ehdot

Katso kilpailun ehdot

Jokaisen Joensuu, Taloustutkimus selvitti joensuulaisten tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa

Taloustutkimus selvitti joensuulaisten tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa

Taloustutkimus Oy tutki kaupunkilaisten tyytyväisyyttä elämäänsä ja kaupungin toimintaan. Kysely toteutettiin maalis–huhtikuun aikana ja tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Joensuun kaupungille tietoa 18–79-vuotiaiden kaupunkilaisten mielipiteistä strategian valmistelun tueksi. Palautetta antoi kaiken kaikkiaan 1 011 joensuulaista. Tutkimustulokset on painotettu sukupuolen ja iän perusteella vastaamaan kohderyhmää eli Joensuun 18–79-vuotiaita asukkaita. Vastaavan tyyppinen tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 2017.

Joensuulaisille onnea tuottavat luonto, toiset ihmiset ja kaupungin palvelut

Tutkimuksessa joensuulaiset saivat omin sanoin kertoa, mikä tuottaa onnea Joensuussa. Useimmin onnea tuottaa luonto ja siihen liittyvät asiat, mutta myös perhe, ystävät ja kaupungin palvelut sekä Joensuun sopiva koko. Joensuulaiset ovat vastaajien mielestä useimmin iloisia, ystävällisiä, avoimia, rentoja, rauhallisia, leppoisia, positiivisia. Ylipäänsä joensuulaiset kuvailevat toisiaan myönteisillä ominaisuuksilla. Joensuulaisuudessa ollaan erityisen ylpeitä luonnosta, Ilosaarirockista, kauneudesta, yliopistosta, karjalaisuudesta ja palveluista.

Tutustu tutkimustuloksiin