Jokaisen Joensuu

Millainen on joensuulainen mielenlaatu? Entä mitkä ovat joensuulaisten arvot? Osana kaupungin konsernistrategian valmistelua keräsimme kuntalaisten kokemuksia Joensuusta sekä kartoitimme heidän ajatuksiaan vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksesta.

Jokaisen Joensuu

Taloustutkimus selvitti joensuulaisten tyytyväisyyttä kotikaupunkiinsa

Taloustutkimus Oy tutki kaupunkilaisten tyytyväisyyttä elämäänsä ja kaupungin toimintaan. Kysely toteutettiin maalis–huhtikuun aikana ja tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa Joensuun kaupungille tietoa 18–79-vuotiaiden kaupunkilaisten mielipiteistä strategian valmistelun tueksi. Palautetta antoi kaiken kaikkiaan 1 011 joensuulaista. Tutkimustulokset on painotettu sukupuolen ja iän perusteella vastaamaan kohderyhmää eli Joensuun 18–79-vuotiaita asukkaita. Vastaavan tyyppinen tutkimus on tehty edellisen kerran vuonna 2017.

Joensuulaisille onnea tuottavat luonto, toiset ihmiset ja kaupungin palvelut

Tutkimuksessa joensuulaiset saivat omin sanoin kertoa, mikä tuottaa onnea Joensuussa. Useimmin onnea tuottaa luonto ja siihen liittyvät asiat, mutta myös perhe, ystävät ja kaupungin palvelut sekä Joensuun sopiva koko. Joensuulaiset ovat vastaajien mielestä useimmin iloisia, ystävällisiä, avoimia, rentoja, rauhallisia, leppoisia, positiivisia. Ylipäänsä joensuulaiset kuvailevat toisiaan myönteisillä ominaisuuksilla. Joensuulaisuudessa ollaan erityisen ylpeitä luonnosta, Ilosaarirockista, kauneudesta, yliopistosta, karjalaisuudesta ja palveluista.

Tutustu tutkimustuloksiin

Jokaisen Joensuu -kyselyllä kartoitettiin kaupunkilaisten osallisuuden kokemusta

Joensuun kaupunki toteutti yhteistyössä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n kanssa Jokaisen Joensuu -kyselyn ajalla 3.5.–31.5.2021. Kyselyllä kerättiin palautetta kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja osallisuuden kokemuksista. Lisäksi kyselyllä haluttiin kartoittaa kaupunkilaisten kokemuksia siitä, mikä tekee heidät ylpeiksi ja onnellisiksi Joensuussa. Kyselyn tuloksia käytettiin kaupungin osallisuusohjelman valmistelussa. Keskeisenä työkaluna kaupunkilaisten osallisuuden kokemuksen arvioinnissa oli Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen osallisuusindikaattoria. 

Jokaisen Joensuu -osallisuuskyselyn tulokset 2021