Opiskelijoiden walttiarvonta 2020

Uusi opiskelija, tervetuloa Joensuuhun! Syksyn ja opiskelujen alkamisen kunniaksi Joensuun seudun joukkoliikenne eli JOJO arpoo sadalle opintonsa aloittavalle ilmaisen 30 päivän kausilipu.

Kilpailuun voivat osallistua Karelia ammattikorkeakoulussa tai Itä-Suomen yliopistossa päätoimisesti opiskelevat, uudet opiskelijat. Palkinnon arvo riippuu matkustettavien vyöhykkeiden lukumäärästä.

Kilpailuaika on 5.9. 30.9.2023

Kilpailun ehdot

  • Kilpailuun osallistutaan täyttämällä tiedot osallistumislomakkeelle netissä: Waltti-arvonta
  • Opiskelet pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopistossa tai Karelia-ammattikorkeakoulussa. Päätoiminen opiskelu kestää vähintään 8 kk. Opiskelija voi olla ulkomaalainen vaihto- tai tutkinto-opiskelija
  • Kilpailuun voit osallistua vain kerran

Voittajille lähetetään lokakuussa sähköpostilla kertakäyttöinen etukoodi, joka on voimassa Waltti-kaupassa 30.11.2023 saakka. Etua ei voi vaihtaa rahaksi eikä luovuttaa eteenpäin.

Kilpailun järjestävät Joensuun seudun joukkoliikenne ja Joensuun kaupunki.


Free season ticket competition for new students

New student, welcome to Joensuu! In honor of the autumn and the start of studies, Joensuu Region Public Transport, or JOJO, will receive a free 30-day season ticket for 100 students starting their studies.

New students studying full-time at Karelia University of Applied Sciences or the University of Eastern Finland can participate in the competition. The value of the prize depends on the number of zones to travel.

The competition time is 5 September — 30 September 2023.

Terms of Competition:

• Entry to the competition by filling out information on the entry form online: Waltti-arvonta

• You must study full-time at the University of Eastern Finland or Karelia University of Applied Sciences. The full-time study lasts at least 8 months. As a student, you may be a foreign exchange or degree student.

• You can only enter the competition once.

Winners will be sent an email in October with a one-time promo code valid at the Waltti Store until November 30, 2023. The benefit cannot be exchanged for money or given to another person.

The competition is organised by public transport in the Joensuu region (JOJO) and the city of Joensuu.