Vaalit

Eduskunta-, kunta- ja aluevaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!
Seuraavat vaalit ovat presidentinvaalit tammikuussa 2024. Vaaleissa valitaan tasavallan presidentti toimikaudelle 2024–2030.
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Ennakkoäänestys kotimaassa 17.–23.1.2024.
Mahdollinen toinen vaalipäivä on 11.2.2024. Ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.–6.2.2024.

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjän ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Vaalipäivän äänestyspaikkoihin on tehty seuraavat muutokset:
- Äänestysalueen 006 Kaupungintalo äänestyspaikka on osoitteessa Malmikatu 9.
- Äänestysalueen 019 Hammaslahti äänestyspaikka on Pyhäselän (Hammaslahden) kirjastolla osoitteessa Opettajantie 3a.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat presidentinvaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat haitari

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat presidentinvaaleissa

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan ennakkoäänestystä edeltävään päivään klo 16.00 mennessä Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko

Presidentinvaali, ulkomainonta

Presidentinvaalin ulkomainonta

Ulkomainonnan yhdenmukaisuuden, kaupunki- ja maisemakuvan sopivuuden sekä ympäristön siistiyden varmistamiseksi viestintä- ja tapahtumapalvelut on valmistellut Joensuussa noudatettavat vaalimainontaohjeet. Ohjeissa on määritelty paikat, joissa mainontaa saa harjoittaa sekä mainosten asettamisjärjestys ja mainosaika. Lisäksi ohjeissa on annettu määräykset mainosten sijoittamisesta ja poistamisesta, mainonnan ilmoitusvelvollisuudesta sekä maksuttomuudesta.

Vaalimainonnan ohjeet

Vaalimainospaikat

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2021–2025 kokoonpano

YHTEYSTIEDOT

Anne Lipponen

asiakirjahallintopäällikkö
 050 303 1215
anne.lipponen@joensuu.fi

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
050 475 5186

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute