Vaalit

Eduskunta- ja kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Vuoden 2021 kuntavaaleissa Joensuun kaupunginvaltuustoon valitaan 59 valtuutettua ja heille varavaltuutetut.

  • Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 26.5.–8.6. ja ulkomailla 2.–5.6.2021.
  • Kuntavaalien tulos vahvistetaan 16.6.2021.
  • Valtuusto aloittaa työnsä 1.8.2021.

Terveysturvallisuus vaaleissa

Kun tulet äänestämään:

  • käytä maskia
  • huolehdi käsihygieniasta
  • pidä turvaväli

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalipäivän äänestys kuntavaaleissa 13.6.2021

Vaalipäivän äänestys kuntavaaleissa 13.6.2021

Varsinaisena vaalipäivänä kuntavaaleissa 13.6.2021 äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa

Äänestyspaikan nimeä tai osoitetta klikkaamalla aukeaa äänestyspaikan sijainti Googlen karttapalvelussa.

Voit soittaa vaalipäivänä äänestyspaikan puhelinnumeroon, jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä ja haluat äänestää ulkona.

001 Noljakanmäki, Noljakan koulu, Noljakankaari 19
puh. 050 592 5762 

002 Noljakka, Tarpojan päiväkoti, Apajakuja 2
puh. 050 593 7992 

003 Linnunlahti, Linnunlahden päiväkoti, Heinäpurontie 66
puh. 050 576 4092  

004 Kanervala, Kanervalan päiväkoti, Vanamokatu 24
puh. 050 576 7918 

005 Keskikaupunki, Pääkirjasto, Muikku-sali, Koskikatu 25
puh. 050 524 4798 

006 Kaupungintalo, Kaupungintalo, Rantakatu 20
puh. 050 526 7119 

007 Penttilä, Riveria Joensuu, Sote G:n aula, Peltolankatu 23
puh. 050 529 0769 

008 Niinivaara, Koulurakennus, Tikkamäentie 17 (käynti Mustolankadun kautta)
puh. 050 340 8452 

009 Hukanhauta, Nepenmäen koulu (kirjaston sisäänkäynti), Kärpänkatu 7
puh. 050 342 8701 

010 Karsikko, Pajakadun päiväkoti, Pajakatu 3
puh. 050 346 4692 

011 Mutala, Ollilan päiväkoti, Rakentajankatu 25
puh. 050 347 3764 

012 Rantakylä, Soutajanpuiston päiväkoti, Soutajantie 1
puh. 050 911 8602 

013 Pataluoto, Pataluodon koulu (entinen kirjaston sisäänkäynti), Pataluodonkatu 2 D
puh. 046 920 1031

014 Utra, Utran koulu, Miilunpolttajantie 13
puh. 050 592 5721 

015 Iiksenvaara, Kissamäen päiväkoti, Innantie 6
puh. 046 920 7908 

016 Heinävaara, Heinävaaran koulu, Isäntäläntie 1
puh. 046 921 3269 

017 Kiihtelys, Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2
puh. 050 596 9702 

018 Tuupovaara, Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10
puh. 050 563 2940 

019 Kovero, Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7
puh. 050 566 6713 

020 Hammaslahti, Liikerakennus, kokoustila, Lastaustie 2
puh. 050 568 9342 

021 Reijola, Reijolan yhteisötalo, Urheilupuistontie 2
puh. 050 523 5383 

022 Niittylahti, Niittylahden koulu, Kummuntie 9
puh. 050 571 0674 

023 Ukkola, Ukkolan kylätalo, Rukavedentie 7
puh. 050 403 2478 

024 Uimaharju, Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9
puh. 050 408 1627 

025 Louhioja, Louhiojan koulu, Opinpolku 8
puh. 050 430 8368 

026 Eno, Enon palvelupiste, Kunnantie 2
puh. 050 430 8780

Äänestäminen karanteeni- ja eristystilanteessa kuntavaalit 2021

Äänestäminen karanteeni- ja eristystilanteessa

Karanteenissa ja eristyksessä olevat voivat äänestää tietyin edellytyksin vaalipäivänä vaalipaikan ulkopuolella

Jos varsinaiseen vaalipäivään 13.6.2021 mennessä ei ole vielä äänestänyt ja on vaalipäivänä karanteenissa tai eristyksessä, äänestyspaikkaan ei saa tulla sisälle, vaan äänestäminen voidaan vaalilautakunnan toimesta järjestää ulkona äänestyspaikan pihalla siinä tapauksessa, että henkilön siirtyminen karanteeni- tai eristyspaikasta äänestyspaikalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin (yli 2 metrin etäisyys ulkotilassa, ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa, ei julkisessa kulkuneuvossa), hän on oireeton ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Jos haluaa äänestää ulkona varsinaisena vaalipäivänä, tulee soittaa oman äänestyspaikan puhelinnumeroon. Äänestyspaikan puhelinnumerot löytyvät tämän sivun kohdasta varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa. Ohjeistus äänestämiseen löytyy vaalipaikan sisäänkäynnin vieressä olevasta julisteesta.

Tiedustelut äänestämisestä karanteeni- ja eristystilanteissa p. 050 303 1215 tai 050 449 1058.

 

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos äänestys voidaan toteuttaa terveysturvallisesti esim. äänestäjän kodin pihassa.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on kuntavaaleissa 2021 ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan ennen 1.6.2021 klo 16.00 Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko

Ehdokasasettelu kuntavaaleissa 2021

Ehdokasasettelu

Joensuun kaupungissa 13. päivänä kesäkuuta 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Joensuun kaupungin kuntavaaleissa, jotka toimitetaan kesäkuun 13. päivänä 2021, valitaan 59 valtuutettua. 
Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on vaalilain mukaisesti annettava viimeistään tiistaina toukokuun 4. päivänä 2021 ennen kello 16.00.

Vaaleja koskevat ehdokashakemukset vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Riitta Himanka ja/tai vaalivirkailija Anne Lipponen Joensuun keskusvaalilautakunnan toimistossa, osoitteessa Penttilänkatu 7–9, 80220 Joensuu, maanantaina toukokuun 3. päivänä 2021 kello 13.00–15.00 ja tiistaina toukokuun 4. päivänä 2021 kello 13.00–16.00 sekä muulloin ennen määräaikaa erikseen sovittavana aikana. Ajat ehdokashakemusten jättämiseen tulee varata ennakkoon puh. 050 4491058 tai 050 3031215.

9.3.2021 jätetyt ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset ovat voimassa edelleen, koska kuntavaalien vaalipäivä siirtyi. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 saakka.

Vaalimainonta

Vaalimainonta

Kuntavaalien ulkomainonnan ohjeet ja järjestelyt vuonna 2021 (linkki kaupunginhallituksen päätökseen 19.4.2021 § 176)

Vaalimainontaan liittyvät yhteydenotot: tapahtumavastaava Tarja Rytkönen, tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500 970 601.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2017–2021 kokoonpano

Information om kommunalvalet på svenska

Läs mera om kommunalvalet i Joensuu på svenska på adressen www.joensuu.fi/kommunalval-2021

Joensuun vaalijärjestelyistä viittomakielellä

Viittomakielelle tulkattuja, suomeksi luettuja tiedotteita Joensuun kuntavaalijärjestelyistä voi katsoa osoitteessa www.joensuu.fi/viittomakieli

Information on the 2021 Municipal Elections

Information on the 2021 Municipal Elections can be found at www.joensuu.fi/web/english/2021-municipal-elections.

Find out more about who can vote, where and when to vote, how the pandemic affects the elections etc.

Избирательные участки в Йоэнсуу и информация о выборах

Избирательные участки в Йоэнсуу и информация о выборах

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute