Vaalit

Eduskunta- ja kuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Käytä äänioikeuttasi!

Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. 

  • Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021.
  • Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 7.–13.4. ja ulkomailla 7.–10.4.2021.
  • Kuntavaalien tulos vahvistetaan 21.4. ja valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021.

Ehdokashakemusten viimeinen jättöpäivä on 9.3. ja ehdokasasettelu vahvistetaan 18.3.2021. 

Valmistautuminen äänestämään, ohjeet

Näin äänestät

Vaalitoimitsijoiden rekrytointi

Vaalitoimitsijoiden rekrytointi

Yhteydenotot asiakirjahallintopäällikkö Anne Lipposeen, anne.lipponen@joensuu.fi, puh. 050 303 1215.

Vaalimainonta

Vaalimainonta

Yhteydenotot tapahtumavastaava Tarja Rytköseen, tarja.rytkonen@joensuu.fi, puh. 0500 970 601.

Tulevat vaalit

Ennakkoäänestys vaaleissa

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan.

Postitse saatu ilmoituskortti ei ole pakollinen eikä se riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 7.–13.4.2021

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain siinä äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalitoimitus alkaa äänestysalueiden äänestyspaikoilla kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat kuntavaaleissa haitari

Kotiäänestys

Kotiäänestys vaaleissa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista ennen klo 16.00 Joensuun kaupungin keskusvaalilautakunnalle joko

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloslaskennasta.

Keskusvaalilautakunnan 2017–2021 kokoonpano

 

YHTEYSTIEDOT

Joensuun kaupungintalo kartalla

Rantakatu 20, Joensuu

Sivu arviointi ja palaute