Sisältöjulkaisija

angle-left Yhdessä tekeminen urheiluakatemian uuden menestyssuunnitelman ytimessä

Yhdessä tekeminen urheiluakatemian uuden menestyssuunnitelman ytimessä

Joensuun Urheiluakatemian uudessa, vuodet 2021-2024 kattavassa menestyssuunnitelmassa korostetaan osallistuvan asiantuntijatyön, hyvinvoivien urheilijoiden ja valmentajien sekä yhdessä tekemisen merkitystä. Toimintaa ohjaa visio Joensuusta Suomen parhaana paikkana yhdistää tavoitteellinen urheilu-ura ja työelämään valmentavat opinnot.

Joensuun Urheiluakatemian menestyssuunnitelma 2021-24 valmistui loppuvuonna 2020 kattavan osallistamisprosessin päätteeksi. Suunnitelman työstö aloitettiin keväällä 2020, ja prosessin aikana haastateltiin akatemiaverkoston urheilijoita, valmentajia, urheiluseuroja, asiantuntijoita ja oppilaitoksen edustajia sekä pidettiin useita työpajoja. Valmiiksi suunnitelma saatiin loppuvuonna 2020, ja siihen on mahdollista tutustua osoitteessa www.joensuu.fi/urheiluakatemia/tietoa-meista.  

Menestyssuunnitelman keskiössä ovat osallistuva asiantuntijatyö, hyvinvoivat urheilijat ja valmentajat sekä yhdessä tekeminen. Tavoitteena on, että urheiluakatemian laaja tukiverkosto luo olosuhteet ja ympäristön, jossa urheilijan on turvallista heittäytyä ja tavoitella omaa potentiaalia.

Menestyssuunnitelman ensimmäisen toimintavuoden eli vuoden 2021 painopisteitä ovat 1) moniammatillisen asiantuntijatoiminnan kytkeminen osaksi valmennusprosesseja 2) Kasva urheilijaksi –sisältöjen, seurayhteistyön sekä ominaisuusvalmennuksen kehittäminen osaksi urheiluyläkoulun arkea ja 3) johtamisen kehittäminen vastaamaan laajentuneen toiminnan ja verkoston tarpeita.

Osana johtamisen kehittämistä akatemian kehittämisvastuuta tullaan levittämään aiempaa useamman toimijatahon hartioille. Keväästä 2020 alkaen Pohjois-Karjalan Liikunta ry on vastannut Joensuun Urheiluakatemian kehittämisestä ja koordinoinnista yhteistyössä Joensuun kaupungin liikuntapalvelujen kanssa. Pokalin ja liikuntapalvelujen toimijoiden lisäksi kehittämistyötä jaetaan jatkossa Yhteiskoulun lukion, Itä-Suomen liikuntaopiston ja Lyseon peruskoulun toimijoille, jotka vastaavat urheilulukion, asiantuntijatyön sekä yläkoulutyön kehittämisestä. Kyseisten vastuualueiden yhteyshenkilöinä toimivat urheilulukiokoordinaattori Mika Muukkonen, fysioterapeutti Tiina Halonen sekä Lyseon peruskoulun liikunnanopettajat ja ominaisuusvalmentajat.

Vuoden alussa uusia kasvoja on liittynyt myös Pokalin urheiluakatemiatoiminnasta vastaavaan henkilöstöön, kun urheiluakatemiatoiminnan kehittäjä Tarmo Koivuranta siirtyi tekemään osa-aikaista työaikaa. Koivurannan poissa ollessa häntä sijaistaa Jukka Keskisalo, joka tulee ottamaan roolia myös akatemiavalmennuksen ja valmentajayhteisön kehittämisessä.

 

Lisätietoa:

Tarmo Koivuranta
urheiluakatemiatoiminnan kehittäjä
Pohjois-Karjalan Liikunta ry
Rantakatu 35, 80100 Joensuu
puh. +358 50 590 1353
tarmo.koivuranta@joensuu.fi