Sisältöjulkaisija

angle-left Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa liikkumistamme koko tulevan vuoden

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa liikkumistamme koko tulevan vuoden

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on jälleen käynnissä. Jo vuosikymmeniä säännöllisesti liikkumistottumuksiamme kartoittanutta tutkimusta on uudistettu ja se tuo meille entistä paremmin tietoa ajankohtaisten ilmiöiden näkymisestä arjessamme niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

Tällä kertaa tutkimukseen on kutsuttu osallistumaan yli 90 000 Suomessa asuvaa ihmistä.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus kartoittaa Suomessa asuvien keskimääräisiä liikkumistottumuksia vuoden jokaisena päivänä. Koko vuoden 2021 kestävän tiedonkeruun aikana kysytään päivittäin tietyltä, satunnaisesti valitulta joukolta ihmisiä näiden omasta liikkumisesta ja sen muutoksista. Uudistetussa tutkimuksessa eri kaupunkiseutujen alueellinen näkökulma tulee entistä vahvemmin esille.

Henkilöliikennetutkimus kertoo miten, missä ja milloin me liikumme ja siitä, mikä on muuttunut liikkumisessamme. Liikennejärjestelmän ja liikkumistapojemme muutokset tuovat jatkuvasti uusia tietotarpeita ja vaativat aikaisempaa tiheämpää seurantaa liikenteen kehityksestä.

– Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on laajuudessaan korvaamaton osa tietouttamme liikkumistavoistamme. Halusimme toteuttaa kyselyn myös tämän poikkeavan tilanteen vallitessa ja kannustammekin kaikkia tutkimukseen kutsuttuja osallistumaan, jotta saamme tutkittua tietoa siitä, miten nykytilanne vaikuttaa liikkumistottumuksiimme mahdollisesti myös pidemmällä aikavälillä, painottaa ylijohtaja Jarkko Saarimäki Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Joensuun alueelta kutsutaan mukaan 2 300 henkilöä – vastaukset auttavat tavoitteiden seurannassa

Joensuussa alueellista tutkimustietoa tullaan hyödyntämään kaikessa liikenteeseen liittyvässä suunnittelussa, kuten kaavoituksessa, kun arvioidaan kaavamuutoksen mukanaan tuomia liikennemäärämuutoksia.

– Joensuussa ollaan kiinnostuneita myös etätyön liikenteeseen tuomista vaikutuksista ja mahdollisista hyödyistä, kertoo liikenneinsinööri Jarmo Tihmala.

Tutkimuksen tietoja käytetään myös aiemmin asetettujen tavoitteiden seurannassa. Yksi kestävään liikenteeseen liittyvä tavoite esimerkiksi on kasvattaa Joensuussa jalankulun ja pyöräilyn yhteinen kulkutapaosuus nykyisestä noin 45:stä yli 50 prosenttiin joensuulaisten sisäisillä matkoilla.

Traficom kutsuu 2 300 Joensuun alueella asuvaa vastaamaan tutkimukseen. Kyselystä lähtee otokseen valituille osallistumiskutsu kirjepostina. Ensisijainen vastaustapa on sähköinen, mutta paperivastaaminenkin on mahdollista.

– Kannustamme kaikkia tutkimukseen kutsun saavia vastaamaan, jotta saisimme mahdollisimmat kattavan käsityksen ihmisten liikkumisesta ja siinä tapahtuneista muutoksista viime vuosina, Tihmala sanoo.

Valtakunnallista henkilöliikennetutkimusta on tehty vuodesta 1974 lähtien aina 5–6 vuoden välein. Tutkimus on laajuudessaan merkittävä. Se kattaa koko väestön ja maan eri alueet, kaikki kulkutavat, vuodenajat ja viikonpäivät sekä liikkumisen kotimaassa ja ulkomaille. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään laajasti muun muassa liikenteen ja maankäytön suunnittelussa, valtakunnallisessa ja alueellisessa liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikkumisessa tapahtuvien muutosten seurannassa ja ennakoinnissa.

Mukana tutkimuksessa ovat liikenteen ja ympäristön hallinnonalojen viranomaisina liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus sekä Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan sekä Pirkanmaan ELY-keskukset. Seutujen osalta mukana ovat Kajaanin, Joensuun, Porin, Hämeenlinnan ja Jyväskylän kaupungit, Helsingin, Oulun ja Tampereen kaupunkiseudut sekä Keski-Suomen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liitot.

Tutustu valtakunnalliseen henkilöliikennetutkimukseen tarkemmin: www.hlt.fi.

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.