Sisältöjulkaisija

angle-left Savon Voima ja Joensuun kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen ja ilmastositoumuksen

Savon Voima ja Joensuun kaupunki solmivat yhteistyösopimuksen ja ilmastositoumuksen

Joensuun kaupunki ja Savon Voima Oyj solmivat 25.kesäkuuta yhteistyösopimuksen ja samalla yhtiö allekirjoitti kaupungin kanssa myös ilmastokumppanuuteen tähtäävän sitoumuksen.

Yhteistyösopimuksen keskeisenä tavoitteena on uusien ja puhtaiden ratkaisujen kehittäminen, pilotointi ja käyttöön ottaminen sekä Joensuun kasvun tukeminen. Kaupunki toimii alustana uusien ratkaisujen toteuttamisessa. Yhteistyösopimusta täydentää ilmastokumppanuussitoumus, jossa Savon Voima liittyi Joensuun kaupungin ilmastokumppanuusverkostoon. Yhteistyö tukee vahvasti Joensuun mahdollisuuksia päästä hiilineutraaliustavoitteeseen jo vuonna 2025.

Savon Voiman puolesta sopimuksen allekirjoitti toimitusjohtaja Arto Sutinen ja sitoumuksen kaukolämmön ja energiantuotannon liiketoimintajohtaja Juha Räsänen ja Joensuun kaupungilta kaupunginjohtaja Kari Karjalainen sekä ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen. Savon Voima Oyj:stä tuli 37:s Joensuun ilmastokumppani.

– Ilmastositoumuksella haluamme kertoa käytännön toimista, joita toteuttamalla voimme viedä omalta osaltamme Joensuun kaupunkia kohti hiilineutraalisuutta, kertoo Savon Voima Oyj:n liiketoimintajohtaja Juha Räsänen.

– Sitoumus tukee Joensuun kaupungin tavoitteita olla hiilineutraali vuonna 2025. Hiilineutraali kaukolämpö on tärkeä osa Joensuun tavoitteiden toteuttamisessa. Lisäksi se avaa uusia mahdollisuuksia myös energiatehokkuuden parantamiselle ja ilmastokumppanuusverkostolle, toteaa Joensuun kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Ilmastositoumuksessa Savon Voima Oyj sitoutuu muun muassa seuraaviin tavoitteisiin:

  • Uusiutuvien energialähteiden osuus Joensuun kaukolämmön tuotannossa on yli 80 % vuoden 2025 loppuun mennessä.
  • Joensuun kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia 2020-luvun loppuun mennessä hyödyntäen muun muassa alueen päästökompensaatiomahdollisuuksia.
  • Kauko- ja aluelämmitettävää verkostoa laajennetaan Joensuussa edistäen näin fossiilisesta lämmitysöljystä luopumista.
  • Kaukolämmön palveluilla parannetaan asiakkaiden energiatehokkuutta, asumisviihtyvyyttä sekä edistetään kulutusjoustomahdollisuuksia.
  • Selvitetään ja edistetään hukkalämpökohteiden hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.
  • Edistetään energiankulutustietojen jakamista ja hyödyntämistä kaupungin avoimen datan avulla.