Sisältöjulkaisija

angle-left Joensuussa ratkottiin etätyön haasteita ja vähennettiin liikenteen päästöjä etätyöpisteiden avulla

Joensuussa ratkottiin etätyön haasteita ja vähennettiin liikenteen päästöjä etätyöpisteiden avulla

Joensuun kaupunki toteutti etätyökokeiluja, joiden aikana kunta-alantyöntekijöillä oli mahdollisuus työskennellä omassa asuinkunnassaan sijaitsevilla, kodin ulkopuolisilla etätyöpisteillä, kuten kuntien ja yritysten tyhjissä toimistotiloissa ja kirjastoissa. Etätyökokeiluilla vähennettiin työmatkaliikenteen päästöjä, ratkottiin etätyön haasteita ja edistettiin monipaikkaista, vähähiilistä etätyötä. Mukana oli yhdeksän työntekijää ja käytössä oli kuusi eri työpistettä ympäri Pohjois-Karjalaa.

Kokeilut olivat osa Ympäristöministeriön ja kaupungin rahoittamaa Kokeileva kaupunkiseutu Joensuu -hanketta, joka oli käynnissä 1.9.2020–31.5.2021.

Etätyöpisteillä työskenneltiin yhteensä 160 päivää. Samaan aikaan henkilöautolla kuljetut, pitkät työmatkat ja työmatkojen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät. Kokeilujen aikana säästettiin yhteensä 11 207 ajokilometriä ja 1828 kg CO2-päästöjä verrattuna siihen, että työntekijät olisivat kulkeneet työpaikoilleen.

Kestävien liikkumismuotojen käyttö töissä ja vapaa-ajalla yleistyi etätyöpisteillä työskentelyn myötä. Etätyöpisteille pyöräiltiin tai käveltiin yhteensä noin 230 kilometriä. Oman auton käyttö väheni työpäivinä lähes jokaisella ja arkenakin noin puolella työntekijöistä.

Etätyökokeilujen suurimpana hyötynä työntekijälle itselleen korostui työmatkoissa saavutettu ajansäästö. Aikaa säästettiin yhteensä noin 156 tuntia, eli 6,5 päivää. Säästettyä aikaa käytettiin pääosin ulkoiluun ja liikkumiseen. Suurin osa työntekijöistä koki etätyökokeilulla vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen, hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Kolmasosalla jopa sairaspoissaolot vähenivät etätyön myötä.

Myös työnteon tavat muuttuivat etätyökokeilun aikana. Enemmistö koki etätyön lisäävän työskentelyn joustavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työstä tuli monipaikkaisempaa, mikä koettiin pääosin positiivisena. Etätyöpiste myös tarjosi kotia paremman työrauhan ja helpotti työ- ja vapaa-ajan erottamista. Tulevaisuuden työltä osallistujat toivoivat työnteon hybridimallia, eli toimistotyön ja etätyön yhdistelmää.

– Hanke osoittaa, että etätyö ja kodin ulkopuoliset etätyöpisteet ovat vaikuttava keino vähentää työmatkaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Kodin ulkopuolisilla etätyöpisteillä voidaan vastata moniin kotona työskentelyn haasteisiin ja niiden sijoittelu kävely- ja pyöräilymatkan päähän työntekijöiden kodeista voi edistää kestävää liikkumista ja työntekijän terveyttä, kertoo Joensuun ilmastokoordinaattori Kukka-Maaria Martiskainen.

Lisäksi hanke antaa pohjaa etätyön kehittämiseen. Hankkeen esiintuomat uudet työskentelytavat ja -paikat laajentavat käsitystä etätyöstä ja tarjoavat uusia mahdollisuuksia saavuttaa päästövähennyksiä etätyön avulla. Hanke tarjoaa alueille ja organisaatioille työkaluja etätyökäytäntöjen kehittämiseen.

Saavutetut tulokset esitellään kokonaisuudessaan hankkeen loppuraportissa.

Lisätietoja

Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet


Tilaa Joensuun kaupungin tiedotteet: liity postituslistalle.