Uimaharjun koulu

Uimaharjun koulussa on luokat esiopetuksesta aina yhdeksänteen luokkaan saakka. Koulussa opiskelee hieman alle 200 oppilasta 24 opettajan johdolla. Osa opettajistamme on yhteisiä Enon ja Louhiojan koulujen kanssa.

Uimaharjun koulu on yhtenäiskoulu, joka perustettiin 1998. Oppilaita oli tuolloin koulussamme 330. Syksyllä 2007 luokat E–9 siirtyivät fyysisesti yhteen vuosina 1954 ja 1974 valmistuneeseen alakoulurakennukseen.

Kesällä 2010 koulun toimintaa jouduttiin hajauttamaan koulurakennuksen huonon kunnon vuoksi. Vuosiluokkien E–2 oppilaat sijoitettiin lakkautetun Ukkolan koulun tiloihin ja Uimaharjun koulun pihapiirin alkoi ilmestyä parakkiluokkia. Taito- ja taideaineiden opetusta annettiin vanhalla yläkoululla Taitola -rakennuksessa.

Uuden Uimaharjun koulun hankesuunnittelu aloitettiin syksyllä 2011. Uudisosan rakentaminen saatiin käyntiin syksyllä 2012 ja koulukäyttöön rakennus saatiin syksyllä 2014. Saneerattava osa koulua valmistui keväällä 2015 ja kesän aikana myös piha-alueet saatiin valmiiksi.

Koulumme pyrkii toteuttamaan oppilaiden ideoita tapahtumien ja teemojen järjestämisessä. Oppilaskuntatoimintaa kehitetään ja oppilaille annetaan vastuuta toiminnan suunnittelussa. Vuotuisilla kehityskeskusteluilla oppilaiden kanssa luokanohjaajat pyrkivät kasvattamaan oppilaiden vastuuntuntoa heidän opinnoissaan.

Uimaharjun koulu

Harjunraitti 9, Uimaharju

Sivu arviointi ja palaute